Díjeső a Biológia OTDK-n

2021.05.07.
Díjeső a Biológia OTDK-n
Idén május 3-6. között került megrendezésre az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Biológia Szekciója online, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem szervezésében. Az ELTE biológus hallgatói szerezték a legtöbb dobogós helyet az egyetemi hallgatók legnagyobb, kétévente megrendezésre kerülő tudományos megmérettetésén.

A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudóssá nevelés színtere. 2021 május elején 35. alkalommal rendezték meg az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Biológia szekcióját Kolozsváron, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem szervezésében, amely a kiváló hallgatók legfontosabb versenye. Az koronavírus miatt idén online mgrendezett versenyen az ELTE-s hallgatók az elmúlt évekhez hasonlóan kiemelkedően szerepeltek a szekcióüléseken.

A 18 szekcióból 11 szekcióban ELTE-s nyertes született, de ezen kívül még 9 második, egy harmadik helyet, 8 különdíjat és 3 jutalomdíjat is begyűjtöttek diákjaink.

Remélhetőleg ez a remek szereplés mindenki számára erős pozitív visszajelzés lesz, annál is inkább, mivel két év múlva az ELTE TTK lesz a házigazdája a 36. OTDK Biológia szekciójának.

Hallgatóink eredményei

Bioinformatika és rnedszerbiológia

 • 2. hely (megosztott): Bódizs Szabolcs (ELTE) - Az epizootikus nyúl enteropátia patomechanizmusának vizsgálata metagenom bioinformatikai analízissel
 • Különdíj: Tóth Ádám (ELTE) - Mitől válik egy molekula jó nátriumcsatorna gátlóvá?

Biotechnológia

 • Különdíj: Horváth Patrik (ELTE) - A chlorotoxin és tumor-asszociált partnereinek in vitro interakciós vizsgálata

Etológia és viselkedésökológia

 • 1. hely: Bognár Zsófia (ELTE) - Younger and shorter-headed dogs establish eye contact sooner
 • 2. hely: Kovács Tímea (ELTE) - Eltérő tanítási helyzetek hatása kutyák viselkedésére és alvásmintázatára
 • Különdíj: Nyitrai Viktória (ELTE) - Táplálék preferencia és táplálkozási innováció barlangi és felszíni közönséges víziászkánál (Asellus aquaticus)
 • Különdíj: Sarkadi Fanni (ELTE) - A fészekaljak ivararányának hatása a fiókák visszatérési rátájára

Genetika

 • 1. hely: Kulin Anna (ELTE) - A GLUT-1 membránfehérje és a génjében található polimorfizmusok vizsgálata kettes típusú diabéteszben
 • 2. hely: Borbély Noémi (ELTE) - Az IRES-függő transzláció vizsgálata zebrahalban

Immunológia

 • 2. hely: Hammad Hani (ELTE) - Human factor H-related protein 5 (FHR5) modulates the activation of the classical complement pathway
 • Különdíj: Osváth Magdolna (ELTE) - Ujjlenyomatkeresés myelomában – molekuláris krimi

Mikrobiológia 1.

 • 1. hely: Faragó Viktória (ELTE) - Alacsony hőmérséklethez és kis szervesanyag tartalomhoz adaptálódott extremofil baktériumok egy magashegyi permafroszt olvadéktó üledékéből
 • Különdíj: Medvegy Anna (ELTE) - Magashegyi üledékmintákból izolált extremofil baktériumok UV-C toleranciája

Mikrobiológia 2.

 • 2. hely: Csíkos Sándor (ELTE) - Gyökérendofiton gombák másodlagos anyagcseretermékeinek genomikai predikciója, LC-MS analízise és bioaktivitás vizsgálata
 • Különdíj: Matolcsi Fruzsina (ELTE) - Fungicid-rezisztencia és A/B-genetikai csoportok vizsgálata egy tokaji dűlő lisztharmatgomba populációjában

Mikrobiológia 3.

 • 1. hely: Surján András (ELTE) - Új állati poliómavírusok felfedezése és molekuláris jellemzése

Molekuláris és sejtbiológia 1.

 • 1. hely: Molnár Márton (ELTE) - Új interakciók azonosítása a sejtek endolizoszomális rendszerének pányvázó faktorai között
 • 2. hely (megosztott): Nagy-Herczeg Domonkos (ELTE) - A dendrittüskék aktin-átrendeződésének követésére használt fluoreszcens jelölések összehasonlítása

Molekuláris és sejtbiológia 2.

 • 1. hely: Hargitai Dávid (ELTE) - A Syntaxin7 szerepe az amfiszóma képződésben
 • 2. hely (megosztott): Dósa Anna (ELTE) - Az ubiquitin lehetséges szerepe a szekréciós granulumok lebontási útra való terelésében

Neurobiológia 1.

 • 1. hely: Bakacsi Anna Virág (ELTE) - A colliculo-talamikus kapcsolatrendszer sejtes és szinaptikus feltérképezése
 • Különdíj: Csehó Fruzsina (ELTE) - A Caskin1 fehérje szerepe a dendrittüskék kialakulásában és érésében in vitro

Neurobiológia 2.

 • 1. hely: Pillár Vivien (ELTE) - Kolinerg és dopaminerg rendszerek szimultán vizsgálata asszociatív tanulási feladatban
 • 3. hely: Junó Vanda Katalin (ELTE) - The effect of the absence of amylin on the behaviour of mice

Növényélettan 1. 

 • Különdíj: Farkas Sophie Zoe (ELTE) - A kloroplasztisz vas-homeosztázisában szerepet játszó gének expresszió-változása szeneszcens levelekben

Növényélettan 2.

 • 1. hely: Horváth Sára (ELTE) - Szárazságstressz hatása búza alloplazmás árpa növényekre és szülői vonalaikra

Taxonómia, faunisztika és florisztika

 • 1. hely: Tóth Balázs (ELTE) - A fajkészlet változása a Völgyfő Projekt 34 éve magára hagyott tölgyesében
 • 2. hely: László Márk (ELTE) - A Mátravidék egyenesszárnyú rovarfaunájának jellemzése

Természetvédelmi biológia

 • 1. hely: Somogyi Júlia (ELTE) - A veszélyeztetett szép hegyisáska (Arcyptera fusca) bükki populációinak méretbecslése és élőhely használata – egy védelmi program kezdeti lépései

JUTALOMDÍJAK

The American Society for Microbiology jutalomdíjai

 • Csíkos Sándor (ELTE) - Gyökérendofiton gombák másodlagos anyagcseretermékeinek genomikai predikciója, LC-MS analízise és bioaktivitás vizsgálata

Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület jutalomdíjai

 • László Márk (ELTE) - A Mátravidék egyenesszárnyú rovarfaunájának jellemzése
 • Varga Dóra (ELTE) - Hány selyemgomba van Magyarországon? Az Amanita nemzetség Vaginatae szekciójának taxonómiai revíziója

Gratulálunk!

2023-ban az ELTE rendezi meg a Biológia OTDK-t, amelyre nagy várakozással tekintünk előre.