Díszdoktori előadás

Díszdoktori előadás
05/09

2019. május 09. 15:00 - 16:00

Eötvös terem, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

05/09

2019. május 09. 15:00 - 16:00

Eötvös terem, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A


A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsa  felterjesztése alapján az ELTE tiszteletbeli doktor és professzor cím adományoz Prof Charles Withers, az Edinburgh-i Egyetem professzora részére.

Charles Withers 1954-ben született Edinburgh-ban, egyetemi diplomáját a St. Andrews-i Egyetemen szerezte meg, doktori értekezését pedig Cambridge-i Egyetemen védte meg 1981-ben. 1980 és 1994 között a Cheltenham and Gloucester College of Higher Education oktatója volt, 1994 óta az Edinburgh-i Egyetem professzora. Több ízben töltött be tanszékvezetői, igazgatói tisztet az Edinburgh-i Egyetemen a School of GeoSciences-ben. Kutatásai területe a kulturális földrajz, a történeti földrajz és a földrajztudomány története, kiemelkedő publikációi jelentek meg a felvilágosodás korának tudománytörténetéről és a XIX. századi földrajztudományról.

Withers professzor egyike a legtekintélyesebb brit geográfusoknak. Több mint 10 monográfia szerzője, illetve társzerzője, hasonló számú tanulmánykötet szerkesztője. 91 referált folyóiratcikke jelent meg, szerkesztett kötetekben 82 tanulmányt publikált. Több rangos földrajzi folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, illetve szerkesztője volt; 22 doktori értekezés készült a témavezetésével Edinburgh-ban.

Withers professzor egyaránt tagja a Brit Akadémiának (British Academy) és Skót Akadémiának (Royal Society of Edinburgh), emellett számos tudományos társaság fogadta tagjai közé. Szakmai díjai, elismerései közül kiemelkedik, hogy 2015-ben a brit uralkodó és a skót parlament a Geographer Royal for Scotland címmel tüntette ki. (Ezt a megtisztelő címet egyedül viseli.)

Charles Withers-zel intézetünk munkatársainak évtizedes kutatási kapcsolata van a történeti földrajz és a földrajztudomány története területén; Withers professzor rendszeres vendég Budapesten, és több alkalommal vett részt az ELTE által szervezett nemzetközi konferencián, szakmai rendezvényen. A doctor honoris causa cím odaítélése egyaránt szolgálná

kiemelkedő munkájának elismerését és az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézete és a University of Edinburgh School of GeoSciences közötti kapcsolat további erősödését.

(A legutolsó, 2014-es Research Excellence Framework minősítés a brit egyetemek rangsorában a University of Edinburgh School of GeoSciences-t az 1. helyre helyezte.)