Doktori szigorlatok és védések

Doktori szigorlatok és védések

 

ELHALASZTOTT VÉDÉSEK ÉS SZIGORLATOK

"Tisztelt Kollégák!

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének (https://www.elte.hu/koronavirus) az új típusú koronavírus járványos terjedése miatt Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet miatt  szükséges intézményi kötelezettségek végrehajtását ismertető Tájékoztatójának a doktori cselekményekre és doktoranduszi kutatómunkára vonatkozó részét alább idézem:

 

" 6. A hallgatók személyes jelenlétével nem szervezhető számonkérés (ideértve különösen a szakdolgozatvédést, a záróvizsgát, a komplex vizsgát, a doktori szigorlatot, a műhelyvitát, a doktori védést), függetlenül annak helyszínétől.
7. Az Egyetem az ellenkező rendelkezésig nem szervez diplomaosztót, doktori avatást. A diplomaszerzés igazolás kiadása elektronikus úton zavartalanul működik.

9. A távolléti kötelezettség nem vonatkozik a PhD-hallgatók tudományos kutatással kapcsolatos tevékenységeire."

Ennek megfelelően:
1. Minden doktori védést határozatlan ideig elhalasztunk***.
2. Minden doktori szigorlatot határozatlan ideig elhalasztunk***.


Kérem fentiek szíves tudomásulvételét!

Üdvözlettel:

Dr. Túri László s.k.
dékánhelyettes
a Természettudományi Doktori Tanács elnöke"

 

*** Természetesen a szigorlat ill. védés szervezésére érvényes határidők betartása lehetetlenné vált, ebből következően a doktorjelölti eljárás sem szűnik meg a határidők nem-teljesítése miatt. A honlapon közzétesszük és emailben is értesítést küldünk, amint újból lehetőség nyílik szigorlatok ill. védések szervezésére.

 

Biológia Doktori Iskola

 

Fizika Doktori Iskola

 

Földtudományi Doktori Iskola

 

Hevesy György Kémia Doktori Iskola

 

Környezettudományi Doktori Iskola

 

Matematika Doktori Iskola