Egyetemi kitüntetések

2020.09.04.
Egyetemi kitüntetések
Az ELTE tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésén 2020. szeptember 4-én osztották ki az Egyetem által alapított díjakat. Az ELTE Természettudományi Kar 13 munkatársa vehetett át Borhy László rektortól és Scheuer Gyula kancellártól kitüntetést.

Az Egyetem vezetése az ELTE 386. tanévét megnyitó ünnepi szenátusi ülésen köszöntötte többek között a Természettudományi Kar kiváló oktatóit és munkatársait.

Az egyetemen kialakult hagyomány szerint a tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésen nyújtják át azokat a kitüntetéseket, amelyeket az Egyetem Szenátusa adományoz az egyetem oktatóinak, dolgozóinak és munkatársainak kiváló munkájuk elismeréseként. Az idei tanévnyitó online közvetítéssel is követhető volt.

 

Professor emeritus

Az Egyetem Szenátusa több évtizedes kiemelkedően magas színvonalú, hazai és nemzetközi oktató tevékenysége, tudományos teljesítménye, a tudományos utánpótlás nevelésében való részvétele, valamint az oktatás és kutatás terén végzett szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként 2020-ban „professor emeritus” címet adományoz  a Természettudományi Karon Erdei AnnánakFaragó Istvánnak és Szűcs Andrásnak.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérem

Az „Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme” kitüntetés adományozható az Egyetem kimagasló munkát végző vezetőinek megbízatásuk lejártakor, valamint több évtizedes kimagasló munka után egyetemi és főiskolai tanároknak és más vezető beosztású dolgozóknak, akiknek közalkalmazotti jogviszonyuk nyugdíj-jogosultságukra tekintettel szűnt meg. A kitüntetés az Egyetem alapításának 325. évfordulójára készült Eötvös-plakett ezüst alapanyagú aranyozott másolata.

Az Egyetem Szenátusa „Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérmet” adományoz Faragó István egyetemi tanárnak és Szűcs András egyetemi tanárnak a Természettudományi Karon.

Pro Universitate Emlékérem

Egyetemünk „Pro Universitate Emlékérem” kitüntetéssel ismeri el az évtizedes, több cikluson keresztül végzett, kiemelkedő színvonalú, vezető- oktatói, vezető-kutatói illetve vezetői tevékenységet. A kitüntetés az Egyetem alapításának 350. évfordulójára készült bronzplakett antikolt másolata.

  • Az Egyetem Szenátusa „Pro Universitate Emlékérem" arany fokozatát adományozza a Természettudományi Karon Turányi Tamás egyetemi tanárnak.
  • Az Egyetem Szenátusa a „Pro Universitate Emlékérem" ezüst fokozatát adományozza a Természettudományi Karon Csüllög Gábor adjunktusnak, Daróczy-Kiss Endre tanszéki mérnöknek és Világi Ildikó habilitált egyetemi docensnek.
  • Az Egyetem Szenátusa a „Pro Universitate Emlékérem" bronz fokozatát adományozza a Természettudományi Karon Szoboszlai Norbert adjunktusnak.

Mária Terézia Emlékérem

Az egyetem rektora „Mária Terézia Emlékérem”-mel ismeri el azok munkáját, akik az Egyetem érdekében vállalt feladatukat kimagasló egyéni teljesítményt jelentő közreműködéssel és eredményességgel végezték.

Az Egyetem Rektora „Mária Terézia Emlékérem" arany fokozatát adományozza a Természettudományi Karon Michaletzky György egyetemi tanárnak.

Trefort Ágoston Emléklap

Az ELTE szabályzata szerint „Trefort Ágoston Emléklap” adományozható azoknak a nem oktató-kutató közalkalmazottaknak, akik munkájuk során huzamosabb időn keresztül átlagon felüli teljesítményt értek el vagy az adományozás évében kiemelkedő érdemeket szereztek.

Az Egyetem vezetése „Trefort Ágoston Emléklapot” adományoz a Természettudományi Karon Balogh Lászlóné ügyintézőnek, Pálfia Zsoltné technikusnak, Rábl Erzsébet technikusnak.

Kancellári Dicséret

Felterjesztés alapján vagy saját hatáskörben az Egyetem Kancellárja Kancellári Dicséretben részesítheti azokat, akik az Egyetem érdekében vállalt feladatukat kiemelkedő eredményességgel teljesítették és ezáltal a tevékenységükkel hozzájárultak az Egyetem sikeres működéséhez.

Az Egyetem Kancellárja Kancellári Dicséretben részesíti a Természettudományi Karon Nagypál Emma tanulmányi előadót.

 

A többi kar díjazottjainak névsora itt olvasható.