Egyéves kiegészítő informatika képzés

2018.06.18.
Egyéves kiegészítő informatika képzés
Az ELTE Informatikai Kar pályázatot hirdet a 2018/2019-es tanévre, egyéves kiegészítő informatikai képzésre minden nem informatikus vagy informatikatanár szakot végző hallgatónak, hogy saját szakja mellett informatikából is mélyebb, professzionális ismereteket szerezhessen.

Jelentkezhetnek az alapszak (legalább) első két évét vagy a mesterszak (legalább) egyik évét 2018 szeptemberéig sikeresen teljesítő hallgatók, akik vállalják, hogy egy évig az Informatikai Kar óráit veszik fel, azaz saját szakjuk utolsó tanéve előtt elvégzik a 60 kredites informatika specializációt.

A jelentkezés folyamatos, de legkésőbb 2018. június 30-ig lehet a pályázatokat benyújtani ezen az e-mail-címen: info@inf.elte.hu

A képzést ajánlják mindenkinek, aki nyitott a problémák számítógépes gondolkodás inspirálta új megközelítésére. A képzés fejleszti a kreatív problémamegoldás, a logikus, strukturált gondolkodás, a mintázatok, tendenciák, folyamatok felismerésének, elemzésének és értelmezésének képességét. A hallgatók alapvető programozási ismereteket szereznek, képesek lesznek problémák formalizálására, korrekt modellek megtervezésére, számítógépes megoldási tervek készítésére és elemzésére, adatok kezelésé-re, a statisztikai alkalmazásokra, valamint egyszerű webes és mobil alkalmazások elkészítésére.
A pályázati anyag tartalma:

Miért érdemes?

Szélesíti az alapszakodon megszerzett képességeid, növeli esélyeid a munkaerőpiacon, új lehetőségeket nyit meg az önképzésedhez. A képzés elvégzése szerepelni fog oklevél mellékletedben, ami az elhelyezkedésnél minden munkakörben hatalmas előnyt jelent.

Nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy a közeli jövőben alapkövetelménnyé válik minden értelmiségi pályán a felhasználói szintet meghaladó informatikai tudás. A következő évtizedekben új szakmák fognak megjelenni a legtöbb területen és a ma végzőseinek képesnek kell lennie az alkalmazkodásra a változó követelményekhez.

Kevés olyan terület van napjainkban a gyakorlati életben és a tudományban, melyet kisebb vagy nagyobb mértékben nem érint a digitális forradalom. Az informatika jelentősége jóval túlmutat a technológiai eszköztár kiszélesítésén: segíti a kreatív gondolkodást, befolyásolja a tudományos módszertanokat, felkészít a gyakorlatban és tudományos gondolkodásban ma még nem látható változásokhoz való alkalmazkodásra.

Kiknek ajánljuk?

Ajánljuk mindenkinek, aki nyitott a problémák számítógépes gondolkodás inspirálta új megközelítésére és ezt fel kívánja használni a szakdolgozata, disszertációja, TDK pályázata elkészítésében, ír.. Meg fogsz lepődni, hogy az informatikai problémamegoldás hányféle területen alkalmazható a régészettől a jogon és a nyelvészeten át a társadalomtudományokig, nem is beszélve a sok adattal, mérési eredménnyel dolgozó természettudósokról. A képzés fejleszti a kreatív problémamegoldás, a logikus, strukturált gondolkodás, a mintázatok, tendenciák, folyamatok felismerésének, elemzésének, értelmezésének képességét. A hallgatók alapvető programozási ismereteket szereznek, képesek lesznek problémák formalizálására, korrekt modellek megtervezésére, számítógépes megoldási tervek készítésére és elemzésére. Megtanulják tudományterületük objektumait adatokkal leírni, ezeket tipizálni, strukturálni, adatokból információt kinyerni. Megismerik a számítógépes világ hardver és szoftver eszközeit, ezek hatékony felhasználási módjait a gyakorlatban. Képesek lesznek egyszerű webes és mobil alkalmazások elkészítésére.

Végezetül ajánljuk a képzést azoknak is, akik egyszerűen csak kíváncsiak és úgy gondolják, jó szórakozás lenne saját mobil applikációt fejleszteni, vagy honlapot készíteni profi módon.

Szükséges-e speciális matematikai vagy informatikai tudás a képzés elvégzéséhez?

Nem szükséges. Nem befolyásolja a kurzus elvégzését, ha nem pontosan emlékszel már a gimnáziumi matekórákon tanultakra, esetleg nem tanultál a középiskolában informatikát.

Mit fogok tanulni pontosan?

·         Informatikai alapismeretek

·         Számítógépes alapismeretek

·         Számítógépes problémamegoldás

·         Modern technológiák (web, mobil)

·         Funkcionális programozás

·         Információs rendszerek

·         Statisztikai programcsomagok

·         Természettudományi/társadalomtudományi szimuláció

·         Adatbányászat

·         Térinformatika

 

+1 jó tanács

Légy bátor és kíváncsi! Az informatikában semmi félelmetes nincs. Bárki, aki képes volt Magyarország egyik vezető egyetemére bekerülni, rendelkezik azokkal a képességekkel, hogy ezt a specializációt felvegye és sikeresen elvégezze.

Felvételi követelmények

Olyan alapszakos hallgatók jelentkezhetnek, akik a 60 kredites blokk felvételekor már rendelkeznek legalább 110 kredittel, a képzésük első két évét lényeges csúszás nélkül elvégezték. Jelentkezhetnek olyan mesterszakos hallgatók, akik képzésük első évét elvégezték és már rendelkeznek legalább 55 kredittel. A jelentkezők motivációs levéllel és a tanulmányi eredményeik bemutatásával pályázhatnak. A képzés fix csoportokban történik.

Tantárgyak

Informatikai alapismeretek (8 kredit) – Pap Gáborné

Információs technológiák szerepe a kommunikációban, munkában, szórakozásban, információforrások etikus alkalmazása és azok hitelességének értékelése. Internetes hírportálok, médiatárak, elektronikus könyvtárak, elektronikus szótárak, természetes nyelvű szövegek fordítása. A wiki-technológia. Csoportmunkát segítő informatikai eszközök. Prezentáció-tervezés és kivitelezés (prezi): elektronikus faliújság, interaktív információs tábla, előadás támogatás, marketing technikák. Grafikai alkalmazások. Fényképek feldolgozása.

Adatok feldolgozásának egyszerű számítógépes eszközei. Adatmodellek, alkalmazásuk alkalmazói rendszerekben, döntés-előkészítési, döntéstámogatási eszközök. Az információ szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök, illetve módszerek megismerése. Táblázatkezelés. Adatok elrendezése, elemi jellemzők számítása, információ megjelenítési és kiemelési technológiák.

Táblázatkezelés: szűrés, rendezés. Pénzügyi alkalmazások. Dinamikus számítások és diagramok – makrók alkalmazása. Adatbázis-kezelés: Táblák és kapcsolatok létrehozása, módosítása, adatrögzítés. Lekérdezések készítése, adatmanipuláció. Űrlapok és jelentések készítése, módosítása, tervező nézet használata. Adatok gyűjtése, előfeldolgozása. Adatok importálása és exportálása, ezek támogatására használható eszközök.

Számítógépes alapismeretek (4 kredit) – Illés Zoltán

A számítógép elvi és fizikai felépítése. Windows kliens használat. Hálózati kapcsolatok, terminál, file transzfer kapcsolat. Levelezés. Böngésző használat, böngésző, mint ftp kliens, keresés a „neten”. Unix-Linux alapok, processzek. Operációs rendszerek beállítási, programozási lehetőségei, hálózatok.

Számítógépes problémamegoldás (10 kredit) –Zsakó László

Algoritmikus gondolkodás elemei. A programkészítés folyamata, programozási fogalmak bevezetése. Egy programozási nyelv alapvető elemei (Python). Algoritmusminták típusfeladatok megoldására. Programok kipróbálása, tesztelése, tesztelést segítő eszközök. A program helyessége: egyszerű hibakeresési módszerek és eszközök. Algoritmusminták együttes alkalmazása típusfeladatok megoldására. Problémamegoldási stratégiák (rekurzió, mohó stratégia, oszd meg és uralkodj, dinamikus programozás, visszalépéses keresés) számítógéppel és számítógép nélkül. Feladathoz adatmodell rendelése, adatszerkezetek alkalmazásai.

Programozás függvényekkel (4 kredit) – Bozó István

A tárgy célja a programozás iránt érdeklődő hallgatók részére betekintési lehetőséget nyújtani a napjainkban egyre nagyobb népszerűségnek örvendő funkcionális programozási módszer elveibe, matematikai alapjaiba és eszközeibe.

A nyelvi eszközök használata gyakorlatias módon, de az elméleti alapokat sem mellőzve, Haskell programozási nyelven keresztül kerül bemutatásra.

A kurzusra jelentkező diákok az alábbi fogalmakkal ismerkednek meg a félév során: hivatkozási helyfüggetlenség, kiértékelés, lusta és mohó kiértékelési stratégia, normál forma, rekurzió, magasabbrendű függvények, típusrendszer, függvénydefiníciók, mellékhatásmentes függvények, mintaillesztés, őrfeltételek, adatszerkezetek, lokális definíciók, ZF-kifejezések, polimorfizmus, típusszinonímák, algebrai adattípus, absztrakt adattípus, modulok, típusosztályok, példányosítás

Modern technológiák (8 kredit) – Horváth Győző

A statikus oldaltervezés eszközei. Stíluslapok. Tipikus hibák és megoldásuk a honlap-szerkesztésben. A weblapkészítés módszertana, ergonómiai kérdések és fontos tervezési szabályok. A weboldalkészítés és a szerzői jogok kapcsolata. Hátrányos helyzetű felhasználók, akadálymentes weboldalak készítése. A keresőrobotok működése, keresőoptimalizálás.

Web programozás fogalomköre. Web programok osztályozása: kliens oldali, illetve szerver oldali programok. Szerver oldali web-program készítésének lehetőségei. Hitelesítés lehetőségei, alapjai, munkamenet definiálása, használata. Web-technológia, mobil-technológia.

Információs rendszerek (4 kredit) – Hajas Csilla

Adatbázisokkal kapcsolatos fogalmak. Az adatbázis-kezelő rendszerek legfontosabb tulajdonságai, szolgáltatásai és ezzel összefüggő fogalmak. A relációs adatmodell, relációs algebra, funkcionális függőségek, normálformák. Az entitás-kapcsolat modell. Entitás-kapcsolat sémák leképezése relációs sémába. Az SQL, mint a relációs adatbázis-kezelő rendszerek nyelve.

Statisztikai programcsomagok (6 kredit) – Burcsi Péter

A tantárgy alapvető célkitűzése, hogy a hallgatók megismerkedjenek alapvető statisztikai módszerekkel és olyan programokkal (SPSS/R/MatLab), amelyekben ezeket az elméleti módszereket a gyakorlatban is hasznosítani tudják. A tárgy elsősorban a gyakorlati feladatok megoldására és a gyakorlati alkalmazás kérdéseire helyezi a hangsúlyt a szükséges elméleti ismeretek átadása mellett. A félév során a hallgatók a alapvető statisztikai és valószínűségszámítási alapismeretek mellett megismerhetik a különböző mintavételi eljárásokat, betekintést kapnak a becsléselméletből és a hipotézisvizsgálatból, valamint megtanulják, hogy a gyakorlatban felmerülő kérdéseiket milyen statisztikai módszerekkel/próbákkal tudják megválaszolni. A félév során a többek között szó lesz a következő statisztikai módszerekről és ezek SPSS-beli/R-beli megvalósításáról: maximum-liklelihood becslés, normalitásvizsgálat (Kolmogorov-Szmirnov próba), függetlenség vizsgálat (khi^2-próba), illeszkedésvizsgálat, várható érték vizsgálata (U-próba, T-próba), varianciaanalízis, korrelációszámítás, kereszttábla-elemzés, legkisebb négyzetek módszere, (lineáris) regresszió, klaszteranalízis.

Modellezés és szimuláció (4 kredit) – Zsakó László

Számítógépes szimuláció. A szimulációs megismerés folyamata. A szimulációs programok szerkezete, típusaik. Szimulációs programok felépítése, keretmodellek. Eigen-féle természet játékai alapon elemi modellek, elemi növekedési modellek: korlátlan és korlátozott növekedés. Sejtautomata elvű modellek. Síkbeli modellek gyorsítási lehetőségei. Szimulációs modellek programozása különböző természet- és társadalomtudományokban (fizika, kémia, biológia). Technikai rendszerek modelljei: közlekedési és gyártási rendszerek. Történelmi, társadalmi modellek (világmodellek). Szimulációs játékok. A NetLogo szimulációs környezet alkalmazása.

Választható tárgyak, részben szakspecifikusan (12 kredit):

·         Térinformatika alapismeretek (4 kredit)

·         Információs társadalom alapismeretek (4 kredit)

Az informatika/számítástechnika fejlődéstörténete, jövőbeli fejlődési irányai: Ókori és középkori számolóeszközök, Babbage munkássága, Babbage-től az ENIAC-ig, Neumann János munkássága, az EDVAC, a First draft, az EDSAC, a számítógépek ipari gyártása, a számítógépek generációi, a számítástechnika Magyarországon, az operációs rendszerek és a programozási nyelvek története. Információs és kommunikációs technológiák a társadalomban. E-ügyintézés, e-bank, e-kereskedelem, elektronikus aláírás. A fogyasztói viselkedést befolyásoló módszerek megfigyelése és azonosítása. Adatbiztonság, személyes adatok védelme. Egészséges munkakörnyezet. Jogi, etikai, pszichológiai és szociológiai vonatkozások. Az informatika veszélyei, bűnözés, internet-függőség, játékfüggőség, a függőségek kezelése. Digitális esélyegyenlőség. Fogyatékkel élő emberek esélyegyenlőségének növelése korszerű informatikai módszerekkel és eszközökkel.

·         Adatbányászat és gépi tanulás (4 kredit)

Adatbányászati projekt metodikája. Adattípusok és azok felületi elemzése. Adatok előkészítése. A klaszteranalízis hierarchikus, közép- és sűrűség alapú módszerei. Távolságmértékek. Gyakori minták és asszociációs szabályok keresése. Klasszifikáció és regresszió. Predikciós modellek paramétereinek optimalizálása és hyper-paramétereinek beállítása. Szövegbányászat. Információ visszakeresés és ajánlórendszerek. Szociális hálók elemzése. Modellek helyességének kiértékelése. Szabadon elérhető szoftverek bemutatása.

2 féléves háló

Tárgy\félév

1.

 

2.

 

Informatikai alapismeretek

4

IK-INFK2IA1EG

4

IK-INFK2IA2EG

Számítógépes alapismeretek

4

IK-INFK2SZA1EG

-

 

Számítógépes problémamegoldás

6

IK-INFK2SZP1EG

4

IK-INFK1SZP2EG

Programozás függvényekkel

4

IK-INFK1PFEG

-

 

Modern technológiák

4

IK-INFK1MT1EG

4

IK-INFK1MT2EG

Információs rendszerek

-

 

4

IK-INFINFREG

Statisztikai programcsomagok

6

IK-INFK2SPEG

-

 

Modellezés és szimuláció

-

 

4

IK-INFK1MSZEG

Választható

-

 

12

 

Összesen

28

 

32

 

Adatbányászat és gépi tanulás

 

 

4

IK-INFABGTEG

Információs társadalom alapismeretek

 

 

4

IK-INFINFTAEG

Térinformatika alapismeretek

 

 

4

IK-INFTÉRINFAEG

Felmerülő kérdéseket a zsako@ludens.elte.hu e-mail címen dr. Zsakó László egyetemi docens várja.