Élen a rangsorokban!

2024.05.30.
Élen a rangsorokban!
Az ELTE TTK a nemzetközi és a hazai felsőoktatási rangsorokban általában a legmagasabban rangsorolt magyar intézmények egyike.

NEMZETKÖZI VISZONYLATBAN

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem egy kategóriát javítva korábbi eredményén az előkelő 501-600. kategóriába lépett előre az Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2023 augusztusában publikált világrangsorában, ezzel pedig a legjobb felsőoktatási intézménynek számít Magyarországon az értékelés szerint.

Az ELTE hazai viszonylatban hat abszolút és egy megosztott első helyet szerzett az ARWU 2023 októberében publikált, 104 ország 1900 felsőoktatási intézményét vizsgáló szakterületi rangsorában. Az öt tágabb tudományterületet, azon belül 55 szűkebb szakterületet felölelő értékelés szerint az Eötvös Loránd Tudományegyetem a fizika, biológia, pszichológia, neveléstudomány, politikatudomány, kommunikáció szakterületeken a legjobb képzőhely Magyarországon, matematikában pedig a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel osztozik az első helyen. Az ELTE a pszichológia, neveléstudomány, politikatudomány és kommunikáció szakterületeken a rangsor egyetlen magyar szereplője.

Egyetemünk a listán szereplő 11 magyar felsőoktatási intézmény közül a harmadik helyet szerezte meg a Times Higher Education 2023 őszén publikált világrangsorában, amelyen összesen több mint 1900 felsőoktatási intézmény szerepel 108 országból. Az értékelés öt területen, 18 indikátor alapján vizsgálta az oktatás és kutatás minőségét, a tudástranszfert, az idézettséget, a nemzetköziséget és az iparági bevételeket az egyetemeken. A módszertanban újdonság a mobilitást mérő indikátor, illetve hogy az ipari bevételek mellett figyelembe veszik a benyújtott szabadalmak számát is. Az ELTE részpontszámai a kutatási környezet és a kutatási hatás területeken javultak, teljesítménye hazai viszonylatban is e két területen a legjobb.

A THE 2023 októberében publikált szakterületi rangsorában a vizsgált 11 szakterület közül 9-ben szerepel az ELTE. Egyetemünk Magyarország legjobb felsőoktatási intézményének számít a jog, a humán tudományok és a pszichológia területén, a jogi szakterületen egyedüli magyar intézményként szerepel, emellett megosztott első helyen áll az élettelen természettudományok, valamint az üzleti és gazdaságtudományok területen.

Az ELTE a Times Higher Education 2021 októberében megjelent, feltörekvő gazdaságú országok intézményeit vizsgáló listáján a 150. helyet szerezte meg, ezzel a második legjobb felsőoktatási intézménynek számít Magyarországon a Semmelweis után.

A THE 2019-ben indította el Impact Rankings névre keresztelt rangsorát, amely az ENSZ tizenhét, fenntartható fejlődéssel kapcsolatos célkitűzése (Sustainable Development Goal / SDG) szempontjából vizsgálja a világ felsőoktatási intézményeit. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a 112 ország 1591 egyetemét listázó 2023-as rangsorban megőrizte pozícióját a 401–600-as kategóriában. A 17 vizsgált SDG közül az ELTE hat területen szerepel: a minőségi oktatás, az egyenlő esélyek, illetve az igazságosság/erős intézmények szempontjai alapján a 101–200-as kategóriában, míg a nemek arányát vizsgálva a 201–300-as, a felelős gyártás és fogyasztás, illetve a partnerségi együttműködések szerint 401–600-as csoportba került. Egyetemünk a minőségi oktatás területén egy kategóriát javított egy évvel ezelőtti eredményéhez képest. 

Az ELTE a Quacquarelli Symonds 2023. júniusi rangsorában a 701–710. helyen áll, a magyar egyetemek közül a harmadik a 601–610. helyen rangsorolt Szegedi Tudományegyetem, valamint a 671–680. helyen jegyzett Debreceni Egyetem mögött. A rangsor szerkesztői több szempont szerint értékelik az egyetemeket, ezek közül az akadémiai reputáció, valamint a diplomaszerzést követő elhelyezkedési esélyeket mérő indikátor szerint az ELTE az első helyen áll a magyar egyetemek között, míg a tudományos publikációk idézettségét, a munkáltatói elégedettséget, valamint a fenntarthatóságot vizsgáló mutató szempontjából a legjobb három között szerepel a hazai mezőnyben.

A QS 2024 áprilisi szakterületi ragsora csaknem 100 ország 1500 felsőoktatási intézményének több mint 16 ezer képzését értékelte. Az öt nagy tudományterület közül az ELTE a bölcsészettudományokban több mint 40 helyezést javítva tavalyi eredményén a 221., természettudományokban pedig a 298. helyre került, így mindkét területen a legjobb felsőoktatási intézmény Magyarországon. Egyetemünk az 55 szűkebb szakterületből 15-ben került be a világ legjobbjai közé, közülük 10-ben (nyelvészet, pszichológia, régészet, geológia, geofizika, történelem, modern nyelvek, angol nyelv és irodalom, neveléstudomány, jog) Magyarországról egyedüliként.

2023 szeptemberében debütált a QS európai egyetemi rangsora, amelyben a régió 42 helyszínén összesen 690 intézményt vizsgáltak. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem az összesített rangsorban a 208. helyet szerezte meg, ezzel az eredménnyel pedig a legjobb felsőoktatási intézménynek számít Magyarországon. Az értékelés során alkalmazott módszertan különös hangsúlyt helyez a nemzetköziesítésre, a mobilitásra, mivel azokat fontos európai értéknek tekinti, így bevezet egy új, a nemzetközi hallgatók sokszínűségére vonatkozó mérőszámot (International Student Diversity) is.

A QS 2023 decemberében publikált fenntarthatósági rangsorában a világ 1400 legjobb felsőoktatási intézménye szerepel, közülük 493 Európából és hét Magyarországról. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem több mint 300 helyezést javítva tavalyi eredményén az összesített rangsorban a 259. helyet szerezte meg, ezzel a toplistán a Szegedi Egyetemmel karöltve a vezető helyen szerepel Magyarországon. Az ELTE a három vizsgált szempontrendszer közül az egyetemi vezetés értékelésében érte el a legjobb eredményt (79.), míg a környezeti hatásokat vizsgálva a 227., a társadalmi hatásokat tekintve a 432. a rangsorban, az első két szempont alapján szintén az első a hazai egyetemek között.

Az ELTE 2014 óta a vezető magyar egyetemnek számít a Center for World University Rankings (CWUR) globális rangsorának értékelése szerint. A 2023-as felmérésben már több mint 20 ezer felsőoktatási intézményt értékeltek az oktatás színvonala, a végzettek elhelyezkedési lehetőségei, az oktatói kiválóság, a magasan jegyzett publikációk és az idézettség alapján. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem ebben az évben is az 517. helyet szerezte meg, ezzel az eredményével a világ egyetemeinek felső 2,6%-ába tartozik.

Az ELTE lett a legjobb magyar felsőoktatási intézmény a U.S. News & World Report 2022 novemberi rangsorában is, amelybe hazánkból nyolc felsőoktatási intézmény került be. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem az európai mezőnyben a 155., a világranglistán pedig – 66 helyet előre ugorva – a 368. helyen áll, így hasonló helyet foglal el a rangsorban, mint például a Theszaloniki Egyetem, a francia Université de Lille vagy a spanyol Navarrai Egyetem.  Az alábbi szűkebb szakterületek világranglistáján az ELTE első hazai egyetemként szerepel fizikából a 112., pszichológiából a 120., űrtudományokból a 144., matematikából a 364., állat- és növénytanból a 411. helyen. 

2015 júniusában az Eötvös Loránd Tudományegyetem a nemzetközi és országos felsőoktatási rangsorok készítőit összefogó szervezet, az Observatory on Academic Ranking and Excellence (IREG) első teljes jogú magyar tagja lett. Az IREG nemzetközi nonprofit egyesület, amely rangsorkészítéssel és a minőségi felsőoktatás népszerűsítésével foglalkozik. Teljes jogú tagságot olyan szervezeteknek biztosítanak, amelyek kiemelkedően aktívak az akadémiai rangsorkészítés kutatásában és elemzésében.


Az ábra az ELTE szereplését mutatja a három legfontosabb rangsor (ARWU, QS, THE) 2022-es szakterületi listáinak top 300 egyeteme között. További részletek találhatóak ide kattintva.

ITTHON

A HVG 2023 novemberében publikált felsőoktatási rangsora szerint továbbra is az ELTE a legjobb magyar egyetem. Intézményünk az összesített rangsor mellett öt képzési területen (bölcsészet, informatika, jog, pedagógusképzés, természettudományok) is első helyet szerzett, míg a karok összesített listáján az ELTE TTK az első, a BTK a második legjobb felsőoktatási képzőhely Magyarországon. Az abszolút rangsorban az elsőhelyes jelentkezések száma, a felvettek pontátlaga, a nyelvvizsgával rendelkező felvettek aránya és a középiskolai versenyeken elért helyezések száma alapján mért hallgatói kiválóságban szintén az ELTE végzett az első helyen. Az egy tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó hallgatók aránya, a tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma és aránya, illetve az MTA-címmel rendelkező oktatók aránya alapján mért oktatói kiválóságban az Eötvös Loránd Tudományegyetem az Szegedi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem után idén is a harmadik helyen áll, mivel a mérés egyik fontos indikátora a hallgatók és a minősített oktatók számának aránya, és az ELTE a 2023-as felvételi eljárásban rekordszámú (12.225) hallgatót vett fel különböző képzéseire..

A HVG 2022. októberi középiskolai rangsorában újra a Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium áll az első helyen, az iskola diákjai kimagasló teljesítményt értek el mind a kompetenciamérésen, mind az érettségin és a felvételin. Az Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium a tavalyi hatodikról feljött az ötödik helyre, míg a Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium a tavalyi negyedik helyét a hatodikra cserélte. A szombathelyi Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium az intézmények összesített listáján idén 15. lett, vagyis 11 hellyel előrébb került a tavalyi eredményéhez képest.

 

(Forrás: elte.hu)