Elhunyt Dr. Szabó Mária professzor asszony

2020.06.23.
Elhunyt Dr. Szabó Mária professzor asszony
Megrendülten tudatjuk, hogy 2020. június 23-án, életének 73. évében elhunyt Dr. Szabó Mária professzor asszony, az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet egykori igazgatója.

Szabó Mária Ottília több mint 45 évet töltött Egyetemünk kötelékében. Kimagasló oktatói és kutatói tevékenységén túl alapító tanszékvezetője az ELTE Környezet és Tájföldrajzi Tanszéknek, továbbá alapító tagja a Környezettudományi Centrumnak is. Karunkon jelentős részben az Ő kezdeményezésére indult el a környezettudományi képzés. Az Egyetemi és a szélesebb értelemben vett tudományos közélet meghatározó szereplője volt.

Szabó Mária 1971-ben biológia-kémia szakos tanári oklevelet szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Fél évszázados oktató-, nevelő- és kutatómunkáját egy rövid debreceni időszaktól eltekintve az ELTE Természettudományi Karán végezte, 2001 óta egyetemi tanári beosztásban. Oktatómunkája során számos főtárgy, valamint doktori iskolai kurzus és több terepgyakorlat szakmai anyagát dolgozta ki és tantárgyfelelősként tanította. Összesen mintegy 150 doktori, szakdolgozati és tudományos diákköri munkát sikeresen befejező hallgató témavezetője volt. A professzor asszony kiváló és a hallgatók között népszerű, szeretett oktató volt.
Kutatómunkáját alapvetően a tájökológia területén végezte. Alapítója és első vezetője volt a Környezet- és Tájföldrajzi Tanszéknek. Az utóbbi másfél évtizedben öt elnyert kutatási pályázatnak volt sikeres kutatásvezetője.
Szabó Mária az egyetemi és a tudományos közélet vezető tisztségeket betöltő tagjaként dolgozott. Tanszékvezető, központvezető volt és 2008-2012 között négy éven át a Földrajz- és Földtudományi Intézetet igazgatóként vezette.

Az elmúlt húsz évben több MTA Bizottságba beválasztották, és még más országos és nemzetközi tudományos testület tagja is volt. Ötletadó, központi és meghatározó szerepet játszott abban, hogy 1995-ben, az ELTE TTK a Környezettan tanári szak indítására akkreditációs anyagot készített. Később, a bolognai rendszerre történő áttérésnél meghatározó szerepe volt a szakok akkreditációjánál, éppúgy, mint az ELTE Környezettudományi Doktori Iskolája 2006-ban történt alapításakor. A környezettudomány területén szakmailag megkerülhetetlen volt.

Több elismerése közül kiemelkedik az ELTE Pro Universitate arany fokozata. Szabó Mária professzor asszony emberileg vonzó, segítőkész, nagy tudású és kiemelkedő tiszteletet érdemlő munkatárs volt. Tiszta, önfeláldozó, szakmailag sikeres pályafutása során mély keresztény hite és erős nemzeti elkötelezettsége biztos iránytűként vezette élete legvégéig.

Emlékét szeretettel őrizzük!