Farkas Alexandra nyerte a Roska Tamás Tudományos Előadás díját

2019.01.16.
Farkas Alexandra nyerte a Roska Tamás Tudományos Előadás díját
Farkas Alexandra hallgatónk, egyedüliként az ELTE Természettudományi Karáról, elnyerte a Roska Tamás Tudományos Előadás díját a Biológiatudomány szekcióban, a Környezettudományi Doktori Iskolát képviselve. 

Farkas Alexandra, a Környezettudományi Doktori Iskola doktorjelöltje nyerte el a Roska Tamás Tudományos Előadás díját az OTDK Biológiatudomány szekciójában, az ELTE Természettudományi Kart egyedüliként képviselve. Hallgatónk a védett dunavirág (Ephoron virgo) kérészeket érintő komplex ökológiai fénycsapdát és a csapdahatás csökkentésével kapcsolatos törekvéseket fogja bemutatni, melyet az ELTE Környezetoptika Laboratórium és az MTA ÖK Duna-kutató Intézet munkatársai évek óta szoros együttműködésben kutatnak.

A Roska Tamás előadók elismerő

oklevelet, emlékérmet, nettó 300 ezer forint pénzdíjat,

továbbá ajánlást kapnak további rangos tudományos folyóiratokban való megjelenésekre, valamint az OTDT támogatja tudományos, illetve tehetséggondozó pályázatokra benyújtott pályázataikat. Emellett az előadásban bemutatott eredmények publikálására az OTDK évében szeptember 1-ig benyújtott kézirat szakmai lektorálása után a Magyar Tudomány lehetőséget nyújt.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 2017-ben elhatározta, hogy a felsőoktatás különböző képzési szintjein történő tehetséggondozó, tudományos kutatói tevékenység folyamatosságának támogatása és perspektíváinak felmutatása, a tehetség elismerése és a fiatal kutatói teljesítmények megismertetése, valamint Roska Tamás tudományterületeket ósszekapcsoló, nemzetközileg elismert kutatói életműve előtti tiszteletadás céljából életre hívja a Roska Tamás tudományos előadások intézményét.

Roska Tamás tudományos előadás tartására elismerő felkérést kaphat az a doktorjelölt/doktorandusz/posztdoktor, aki kutatómunkája során az általa választott szakmai területen kiemelkedő teljesítményt nyújtott,

eredményeiről nívós publikációk, előadások, művészeti vagy tudományos alkotások formájában számot adott,

valamint képes eredményeit magas színvonalú és élményt nyújtó tudományos, tudománynépszerűsítő előadásban szakterülete iránt érdeklődő, az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) részt vevő fiatalok és mentoraik előtt közzétenni.

Roska Tamás tudományos előadás tartására első ízben 2019-ben a XXXIV. OTDK keretében, majd ezt követően kétévente, szekciónként egy, összesen 16 tudománykörben kerül sor az Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

Forrás: az OTDT.hu

Fotó: Potyó Imre Fényporszívó c. képe