Hálózatelemzés a bűnmegelőzésért

2021.03.01.
Hálózatelemzés a bűnmegelőzésért
A RED-Alert nevű H2020-as típusú Uniós pályázat keretében egy terror-ellenes nemzetközi együttműködésben végeztek úttörő munkát a hálózatelemzés területén az ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék munkatársai az MTA-ELTE Statisztikus és Biológiai Fizika Kutatócsoportjával közösen. A terrorizmus-megelőzési módszertanokat fejlesztő három éves programot az Európai Unió kiválóan sikeresnek ítélte meg.

Az ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék és az MTA-ELTE Statisztikus és Biológiai Fizika Kutatócsoport részvételével idén zárul a RED-Alert nevű H2020-as Európai Uniós projekt. Vicsek Tamás professzor által vezetett kutatók hálózat-elemzési feladatokkal vettek részt a terror-elhárítási és terrorizmus-megelőzési módszertanokat fejlesztő hároméves programban.

A RED-Alert pályázat egy terror-ellenes nemzetközi együttműködés pilot projektje volt. A pályázat megvalósításában több ország rendfenntartó egységei (Izrael, Spanyolország, Egyesült Királyság, Románia és Moldávia) vettek részt. Ezek az egységek olyan bizalmas adatokkal is dolgoznak, amelyek még a konzorciumon belül sem oszthatók meg a partnerek között nyers formájukban. Azonban anonimizálás után, a közös tanulságok levonása érdekében fontos, hogy közös adatbázisokon dolgozhassanak.

H2020-as projekten belül az ELTE-s kutatócsoport egyik feladata az volt, hogy anonimizált adatokon hálózat-elemzéseket végezzen.

Olyan struktúrák feltárása volt a cél, amelyek univerzális jellegüknél fogva mindegyik partner számára hasznos eredményeket szolgáltathatott. Első sorban a kapcsolati hálókkal feltárható csoportok, informális klaszterek megtalálása és időbeli változásuk követése bizonyult hasznosnak.

Vicsek professzor kezdeményezésére további fontos kutatási irány volt a DarkWeb-fórum elemzés.

A szokásos közösségi portálokon folyó "társalgások"-hoz képest a DarkWeb rejtett jellege miatt másként fejezik ki magukat a szereplők.

Mivel az egyes megszólalók nem azonosíthatók, a témák időbeli változásának hálózati tulajdonságait vizsgálták az ELTE kutatói.

A nemeztközi projekt további fontos iránya a hálózatok hierarchikus tulajdonságaival kapcsolatos kutatás. Egy nagyobb szervezet vagy közösség általában vezetőket és beosztottakat nevel vagy választ magának. Ez a hatékonyabb működés, a gyorsabb, optimálisabb munkavégzés vagy külső hatásokra adható válaszok elérését szolgálja. Egy munkahely vagy társadalmi szervezet esetén a hierarchia sokszor formálisan is megjelenik. Például egy egyetemet a rektor vezet, a karokat a dékánok, az intézeteket az igazgatók, stb. Azonban ez a hierarchia nem mindig ilyen jól dokumentált, vagy a valódi irányító szerepő személyek nem töltenek be formális pozíciót.

A kutatócsoport olyan módszereken dolgozott, amelyek segítségével a rejtett, kimondatlan hierarchia is feltárható, illetve vizsgálható az időbeli változása.

A RED-Alert konzorcium munkáját és a megvalósított együttműködést az Európai Unió kutatás-támogatási hivatala kiválóan sikeresnek ítélte meg.

Ezen túlmenően az idei Uniós pályázati kiírásokban a projektet név szerint példaértékű mintaként említik. A kutatási téma és az együttműködés a konzorcium vezető tagjaival 2021-től Palla Gergely, az ELTE Biológiai Fizika Tanszék egyetemi tanára vezetésével fog folytatódik a CounteR pályázat keretében. A pályázat hivatalos indulása után a fő cél olyan módszerek kidolgozása, amelyek a szélsőséges, hamis, megtévesztő propagandák felismerését és az érintett, befolyásolható csoportok megfelelő védelmét szolgálhatja.