Ipolyi Arnold Díj

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatához kapcsolódva adták át 2011 novemberében az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) Ipolyi Arnold Tudományfejlesztési Díját. A kitüntetést a hazai kutatások támogatási rendszerének elméleti és gyakorlati továbbfejlesztésében kifejtett munkásság elismeréseként adományozzák. Az idén hat kutató részesült az elismerésben, köztük Pálfy József, az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézete Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Pálfy József tagja, majd három éven keresztül elnöke volt az OTKA Földtudomány 1 zsűrijének, jelenleg a Műszaki- és Természettudományi Kollégium tagja. A díjat átadó Kollár László Péter akadémikus, az OTKA Bizottság elnöke méltatásában Pálfy József tevékenységéből a szakterülete széles átlátását és az általa vezetett zsűri munkájának magas színvonalú, konszenzuskeresésen alapuló irányítását emelte ki.

OTKA

OTKA Díjazottak listája

2011.06.28.