IV. Anatómia Tanulmányi Verseny - 2015

 Az ELTE TTK Biológiai Intézet Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszéke immáron negyedszer szervezte meg - jelentős hallgatói érdeklődés mellett - az Anatómia Tanulmányi Versenyt, melynek első fordulója 2015. november 19-én, második fordulója november 28-án került megrendezésre.

Az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat honlapján és a Tétékás Nyúzban szeptembertől hirdetett versenyre november 18-ig jelentkezhettek azok a biológia alapszakos hallgatók, akik korábban az Állatszervezettan I. tárgyból sikeres kollokviumot tettek és az Állattan szigorlat teljesítése még előttük áll. Az utolsó héten plakátok is buzdították a részvételre a még hezitáló hallgatókat. A vizsgáknál kevésbé stresszes, helyenként játékos körülmények között megrendezett versenyen való részvétel lehetővé teszi a szigorlat állatszervezettani anyagával való szembesülést, ezzel is segítve a vizsgára történő felkészülést. A versenyen jó, sőt kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatókat jutalmazó vizsgakönnyítések csökkentik a vizsgaidőszak terheit. A versenyre való felkészülést a korábbi versenyek a NEPTUN Meet Street TTK-BIANATSEJTFEJL: hallgatói kommunikáció virtuális terében elhelyezett leírásai és két írásbeli minta-feladatsor is segítette.

A verseny első, írásbeli fordulója – mely 17 rövid, az Állattan szigorlat beugró kérdéseihez hasonló feladat megoldásából és 4 ábra feliratozásából állt – 45 lelkes hallgató részvételével zajlott a Kitaibel Pál teremben. 17 versenyző ért el 60 % feletti eredményt, ezzel mentesülve a szigorlati beugró dolgozat állatszervezettani részének megírásától. Közülük 6-an 70 % feletti eredménnyel továbbjutottak a második fordulóra. További 9 versenyző 50 % felett teljesített, közülük nyolcan úgy nyilatkoztak, hogy a döntőben csapatverseny formájában szívesen tovább küzdenek a beugró dolgozat alóli mentesség megszerzéséért.

A második, szóbeli feladatokból álló fordulót – mely nyilvános volt – a Biológiai Intézet Tanácstermében rendeztük. Az első részben minden jelölt kötelező feladata volt egy legalább 15 perces, a megszerezhető pontok többségével jutalmazható, rajzokkal illusztrált előadás megtartása a verseny anyagából húzott témakörben. A 20 perces felkészülés után az előadások sorrendje sorshúzás alapján dőlt el. Egy-egy felelet után a versenytársak és a csapatok további pontokért versengve egészíthették ki az elhangzottakat, egy versenyző összesen négyszer szólhatott hozzá. Egy rövid szünet után, a forduló második részében villámkérdésekre adott válaszokkal lehetett a pontok számát gyarapítani. A válaszadás jogát itt licitálással lehetett megszerezni.

A döntőben kialakult végső sorrend a következő: I. helyezett: Bencze Dániel, II. helyezett: Mittli Dániel Árpád, III. helyezett: Szigeti Balázs,IV. helyezett: Bátora Dániel, V. helyezett: Farkas Péter József, ésVI. helyezett: Kovács Dániel. Mindkét csapat tagjaiMarosi Vanda, Szabó Gyula, Szebik Huba és Zsilák Borbála Anna, valamint Baki Szilvia Mónika, Pinke Gergely, Richolm Krisztina és Szebellédi Ingrid helyes válaszaikkal, illetve a versenybeli aktivitásukkal megszerezték a beugró dolgozat alóli mentességet.

A versenybizottság megítélése szerint a döntőben résztvevő hallgatók teljesítménye elérte a szigorlat színvonalát. Ha az utolsó szorgalmi időszaki héten eredményesen megírják az emberi idegrendszer és érzékszervek beszámolót, akkor Bencze Dániel megajánlott jeles (5), Mittli Dániel Árpád, Szigeti Balázs és Bátora Dániel megajánlott jó (4), és Farkas Péter József és Kovács Dániel megajánlott közepes (3) szigorlati részjegyet kapnak állatszervezettanból.

A versenyt több szervezet is támogatta, ezért minden döntőbe jutott hallgató részesül valamilyen jutalomban, melyet a cégek képviselőitől vehet át: a Kossuth Kiadó értékes ajándékkönyveket, az ELTE Sport Kft. és az ELTE BEAC pedig sportolási lehetőségeket ajánlott fel. Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány a döntő megrendezési körülményeinek otthonosabbá tételében nyújtott anyagi segítséget. A szponzoroknak ezúton is köszönjük, hogy támogatásukkal hozzájárultak a verseny sikeres megrendezéséhez és rangjának emeléséhez!

A tanulmányi verseny a hagyományos oktatási formáktól eltérő ismeretszerzést tesz lehetővé. A verseny után maguk a versenyzők köszönték meg a lehetőséget és nagyon hasznosnak ítélték a szigorlati felkészülés tekintetében.

Gratulálunk a versenyen sikeresen szereplő hallgatóknak!

A szervezők: Csikós György, Molnár Kinga, Lőw Péter, Pálfia Zsolt, Zboray Géza

 

 

A fotókat Burghardt Edvárd készítette.

 

 

Csatolmány: 
anatom verseny_05.jpg
dijkioszto_08.jpg
verseny_06.jpg

2015.12.08.