Kari kitüntetések

2020.06.24.
Kari kitüntetések
A Tudományos Diákköri és Oktatói Kiválósági Napon kerültek átadásra a Kar Kiváló Oktatója elismerések és a TDK Érmek, valamint a Medzihradszky Díj is. A hallgatói felterjesztések alapján Nagy Balázs geográfus és Besenyei Ádám matematikus kapták idén a Kar Kiváló Oktatója elismeréseket. TDK Érem kitüntetésben részesült Csanád Máté fizikus és Szabó Pál geográfus. Medzihradszky Díjat kapott Weiszburg Tamás geológus. 

Egy rendhagyó díjátadón, 2020. június 24-én, az ELTE TTK Tudományos Diákköri és Oktatói Kiválósági Napon kerültek átadásra a Természettudományi Kar kitüntetései. A Kar dékánja a díjakat hagyományosan a májusi Eötvös Napon szokta átadni, azonban a vírushelyzetre való tekintettel szűk körben történt meg az elismerések kiosztása. Dr. Kacskovics Imre dékán megnyitójában elmondta, hogy a Kar vezetése fontosnak tartja a kiváló teljesítmények megbecsülését, ezért megköszönte az oktatók áldozatos munkáját, amit a Tudományos Diákköri Konferenciákon és a hallgatók legmagasabb szintű oktatásában mutattak az elmúlt rendkívüli helyzetben.

Az eseményen kiosztották a Kar Kiváló Oktatója elismeréseket, a TDK érmeket, és a Juhász-Nagy Pál tehetséggondozási díjat. Az említett elismeréseken kívül egy különleges, idei alapítású életműdíj, a Medzihradszky Díj is átadásra került.

Kacskovics Imre hozzátette: "Nehéz időszakon vagyunk túl, elmúlt hónapokban a Kar vezetése az igazgatókkal együtt rendkívül sokat dolgozott azon, hogy gördülékenyen tudjuk biztosítani a hallgatóink számára a tantárgyak követelményeinek teljesíthetőségét.

Ezúton is köszönöm minden oktató munkatársamnak és a hivatalokban dolgozó kollégáknak, hogy időt és energiát nem kímélve egy sikeres vizsgaidőszakot zárhatunk idén a világjárvány ellenére."

Az Eötvös Naphoz kapcsolódik hagyományosan az 5vös5 km futóverseny, amely a szervezőknek köszönhetően a világjárvány ellenére idén is teljesíthető. Ezzel kapcsolatban Borhy László rektor úr is videóüzenetben bíztatta az Egyetem polgárait a virtuális 5vös5 km teljesítésére.

A Kar Kiváló Oktatója

A Hallgatói Önkormányzat minden évben két oktatót választ ki hallgatói felterjesztés és szavazatok alapján a Kar Kiváló oktatója elismerésre. 2020-ban az ELTE TTK hallgatói közössége Kar Kiváló Oktatója címre Nagy Balázst, a Földrajz- és Földtudományi Intézet egyetemi docensét és Besenyei Ádámot, a Matematika Intézet egyetemi docenst javasolja.

Nagy Balázs, az Természetföldrajzi Tanszék egyetemi docense, kiváló szakember és tanár. A hallgatókra szakmailag és emberileg is motiválóan hat, előadásai érdekesek és hasznosak. A távoktatáshoz rugalmasan alkalmazkodott, teljes mértékben segítette a hallgatókat abban, hogy jelen helyzetben is megfelelően elsajátíthassák a tananyagot.


Besenyei Ádám, az Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék egyetemi docense naprakész, jól hasznosítható tudást ad át a hallgatóknak. A felmerülő kérdésekre készséggel válaszol, és önzetlenül támogatja hallgatóit. A járványhelyzethez teljes mértékben alkalmazkodott, következetesen és korrekt módon kérte számon a hallgatóktól a tananyagot.

 

TDK Érem

Az ELTE TTK Tudományos Diákköri Tanácsának 2020. június 8-i ülésén, többségi szavazással meghozott kezdeményezése alapján, Tudományos Diákköri Érem adományoznak Dr. Csanád Máténak, az Atomfizikai Tanszék egyetemi docensének és Dr. Szabó Pálnak, a Regionális Tudományi Tanszék vezetőjének.

Csanád Máté 2004-óta kutat és oktat részecskefizika, atomfizika órákat fizikus hallgatóknak és környezetfizika és általános fizika kurzusokat környezettudományi szakosoknak. 2009-óta 26 szakdolgozat témavezetője, és emellett a világviszonylatban jelentős a brookhaveni RHIC-ben lévő Phenix és Star kísérletek és a CERN-ben működő Totem és CMS kísérletek magyar csoportjának tagja, és a magyar Phenix Kutatócsoport vezetője. Diákjait BSc tanulmányaiktól kezdve vezeti, és gyakran bevonja a nemzetközi részecskefizikai kutatsokba, ami alatt megismerhetik a világszínvonalú kutatóhelyeket. Az ELTE TTK kari fizikus TDK-konferneciáin 2008-óta 15 dolgozat vett részt az ő témavezetésével, ezek közül 3 első díjas lett, 5 második és 5 harmadik díjat ért el. Az OTDK-kon 4 dolgozata lett helyezett, 2 első, 1 második és 1 harmadik helyezért értek el diákjai. 2017-ben és 2019-ben is egy-egy diákja megkapta az OTDT-től a legmagasabb diákkutatási elismerést a Pro Scientia Aranyérmet. 


Szabó Pál teljes, közel negyedszázados szakmai pályafutása az ELTE TTK-hoz köti. Szakterülete elsősorban Európa regionális földrajza, az Európai Unió regionális politikája. A tanszék oktatási tevékenységének meghatározó alakja. Két évtizedes oktatói pályafutása során 63 szakdolgozat és diplomamunka témavezetője volt, és 5 egyetemi tankönyvet szerkesztett. Témavezetője volt 5 doktorandusznak, akik közül eddig 2 szerzett PhD-fokozatot.  9 TDK dolgozat témavezetője volt, az OTDK-kon eddig két 1., egy 2. és két 3. díjat nyertek hallgatói. A Földrajz Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) bizottsági tagja, 2009-2016 között szakmai elnöke is volt. A földrajzi szakterület érdekeinek képviseletére és szakmai megújításának képzésére, egy, az érdeklődő hallgatókat is megmozgató tanszéki tudományos előadássorozat („Regionális Tudományi Esték”, 54 alkalom 2008 óta), valamint a tanszék külső, vállalati kapcsolatainak erősítésére is időt talált.

 

Juhász-Nagy Pál Tehetséggondozó Díj

Az ELTE TTK Biológus Tudományos Diákköre évek óta saját díjjal jutalmazza a legkiválóbb TDK témavezetőket. A Juhász-Nagy Pál Tehetséggondozó Díj idei díjazottja Ódor Péter, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadója, erdőökológus. Eddig kilenc ELTE biológus hallgató TDK témavezetője volt, a tanítványai három alkalommal értek el első helyezést az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon, emellett éveken át a Bolyai Szakkollégium biológia szaktanára volt.

Idén a Biológus TDK a Juhász-Nagy Pál Ifjúsági Díjat is odaítélte, ezt Lőrincz Péter, az ELTE Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszékének adjunktusa kapta. A témavezetésével készült 5 pályamunka kivétel nélkül dobogós helyet (három alkalommal első helyezést) ért el a kari TDK konferencián, egyik tanítványa pedig OTDK első helyezést és Pro Scientia Aranyérmet nyert el.

 

Medzihradszky Díj

Medzihradszky Kálmán (1928. április 20. – 2019. május 20.) kémikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A peptidkémia, ezen belül a természetes peptidek szerkezete és biológiai hatása közti összefüggések vizsgálata nemzetközi hírű tudósa. 1980-ban az egyetem rektorhelyettesévé választották. 1983 és 1989 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának dékánja volt.  Hivatali idején kezdődött meg az ELTE lágymányosi épületegyüttesének építése, a kémiai részleget 1989-ben vehette át. Ebben az évben járt le a mandátuma is. Ezután a kar Kémiai Tanszékcsoportjának vezetője volt 1993-ig. 1998-ban nyugdíjba vonult, egy évre rá professor emeritus címet kapott. 

Az ELTE TTK Tudományos Diákköri Tanácsa Dr. Medzihradszky Kálmánról elnevezett életműdíjat alapított, amelyet idén Weiszburg Tamás, az ELTE Ásványtani Tanszék vezetője kapott.
A Medzihradszky Díj alapításával az ELTE TTK Tudományos Diákköri Tanácsa emléket kíván állítani Medzihradszky Kálmán professzor rendkívüli munkásságának, szellemi hagyatékának és a tudományos diákköri életben játszott meghatározó szerepének. Az eseményen a professzor özvegye, Medzihradszky Kálmánné Schweiger Hedvig és Horváth Ákos, az ELTE Tudományos Diákköri Tanács elnöke adta át elsőként a díjat, mellyel 100 000 Ft pénzjutalom is járt.

A rendezvény végén Dr. Kacskovics Imre dékán - Dr. Surján Péter és Dr. Sziklai Péter korábbi dékánok és a Kar vezetésének társaságában - ünnepélyes formában is köszönetet mondott Dr. Horváth Erzsébet leköszönő oktatási dékánhelyettes asszonynak kitűnő munkájáért és rendkívüli elhivatottságáért, amelyet hivatali idejében tanúsított az elmúlt 8 év alatt. Horváth Erzsébet oktatási dékánhelyettesi megbízatása 2020. július végén jár le.

Az ELTE TTK Kiváló Hallgatója elismerésben részesült 31 fő hallgatónk 2020-ban.

 

Fotók: Rusznák Gábor, ELTE

Tudományos Diákköri és Oktatói Kiválósági Nap

Tudományos Diákköri és Oktatói Kiválósági Nap

0

/

0

0

/

0