Kari Tanács összefoglalója
Az oldal létrehozásával a Kari belső kommunikációt kívánjuk fejleszteni, amely a Kari Tanácsülésekről, valamint a TTK vezetői által hozott döntésekről tájékoztatja Kar munkatársait.

A Természettudományi Kar Tanácsának tevékenységéhez (előterjesztések, határozatok) munkatársaink a korábban is használt módon férnek hozzá.

 

A Kari Tanácsok összefoglalóját az alábbiakban olvashatja

2019. november 6-i Kari Tanács döntései

Kari Kiválósági Keret

A Szenátus a Kari Kiválósági Kereteket azért hozta létre, hogy az Egyetem kiválóságának sokszínűsége, az ehhez kapcsolódó teljesítményértékek és teljesítménycélok elérésének támogatása megjelenjen az Egyetemen belső erőforrásból is.

Az egyetemi irányelvekhez illeszkedő módon, a karok egyedileg alakíthatják ki azt a rendszert, amelynek alapján megkezdik a Kari Kiválósági Keretek felhasználását.

A 2019. évi 37,4 m Ft keret az alábbiakra használható fel:

  • Magas színvonalú publikációs tevékenység támogatása (kiemelt figyelemmel a nemzetközi kooperációban készült publikációkra, az open access publikációkra).
  • Vállalati kapcsolatok kiépítése és bővítése, amelynek keretében a saját kutatási tevékenységüket beépítik a vállalati kapcsolatokba (kiemelt figyelemmel, ha ebből szellemi tulajdon keletkezik).
  • Kiemelten magas színvonalú oktatási tevékenység (figyelemmel az idegen nyelvű képzésekre, a European University program keretében történő szak-, illetve tananyagfejlesztésre, nemzetközi kooperációra).
  • Digitális pedagógiai módszertani fejlesztések, digitalizációval összefüggő más tudományos és oktatási tevékenységek.

A pályázatokat a dékán bírálja el az illetékes dékánhelyettes javaslatára.  

A pályázatok benyújtása a 2019. évi Kari Kiválósági Keret terhére idén 2019. november 29-éig lehetséges, papír alapon a Dékáni Titkárságon éselektronikus úton a dekan@ttk.elte.hu címre megküldött levélben.

A pályázatok folyamatosan, de legkésőbb 2019. december 15-éig kerülnek elbírálásra (az el nem költött forrás átvihető a 2020-as évre, ahhoz hozzáadódik).

A Kari Kiválósági Keret felhasználása
Kari Tanács határozata a Természettudományi Kar Kari Kiválósági Keretének felhasználására
Kari Kiválósági Keret - pályázati leírás

A pályázat nyerteseinek listáját közzétesszük a belső kommunikációs csatornán.

 

Kari Minőségbiztosítás

A Kar vezetése a Kari Tanács következő üléséig, 2019. december 4-éig az intézetigazgatókkal együtt külső szakértő bevonásával kidolgozza az Egyetem Minőségfejlesztési Programjában foglalt célok megvalósítását szolgáló kari  minőségbiztosítási rendszer alapjait. Ennek keretében sor kerül az Egyetem 2016-2020 évre vonatkozó Minőségfejlesztési Programjának kari végrehajtási felelősei kijelölésére, a feladatok határidőhöz kötésére, a 2019. évre előírt feladatok azonosítására, a feladat végrehajtása érdekében tett intézkedések és indikátorok azonosítására, összegyűjtésére.

 

Költségvetés

A Dékán tájékoztatta a Kari Tanács ülésének résztvevőit, hogy az intézetigazgatók, valamint a Gazdasági Hivatal bevonásával a Kar következő évi költségvetésére vonatkozóan előzetes egyeztetések zajlanak. A költségvetés előkészítésének menetét, főbb irányelveit és sarokszámait minden évben a Kancellár határozza meg. A költségvetés előkészítésében a Gazdasági Hivatalnak, valamint a Kar Költségvetési Bizottságának aktív szerepe van. A tervezést számos tényező befolyásolja, annak folyamatáról a Kari Tanács ülésein a Dékán tájékoztatást kíván nyújtani.  Az ELTE és így

a Természettudományi Kar költségvetésének tervezése jelentős változásokat tartalmazott 2019-ben a korábbi évekhez képest.

Ennek keretében először került sor arra, hogy a kar költségvetése tervezési (szervezeti) egységekre lebontva készült el. Ezen alábontás célja, hogy kimutathatóvá és összehasonlíthatóvá tegye a Karon belül működő nagyobb egységek gazdálkodását. Az idei évben egy másik jelentős változás a költségvetés tervezése, illetve az elszámolás módszertanát tekintve a karok közötti átoktatás-áthallgatás elszámolások figyelembevétele.

 

Területgazdálkodás

A Dékán tájékoztatta a Kari Tanács tagjait, hogy a Lágymányosi Campus Északi tömbjének tekintetében a Kémiai Intézet, valamint a Kar közös használatú területeinek leadása megtörtént. A Kémiai Intézetet érintő kapcsolódó beruházások előreláthatólag hamarosan megkezdődnek (jelenleg a közbeszerzési eljárás utóellenőrzése zajlik a Miniszterelnöki Hivatalban). A Fizikai Intézet területátadásáról szóló belső egyetemi megállapodás is aláírásra került, amelynek keretében a Fizikai Intézet vállalta, hogy a Szenátus határozata alapján az Intézetre eső kötelezően átadandó mértéken túl további területet ad át az Egyetem részére, cserébe más helyiségekért, a hatékonyabb területgazdálkodás („tömbösödés”) érdekében.  Az Intézet a földszinti, első emeleti, valamint második emeleti területeit átadja, harmadik, ötödik, és hatodik emeleti helyiségekre történő cserével.

A területleadások II. üteméről a Déli épület vonatkozásában a tárgyalások megkezdődtek, a területleadásra vonatkozó megállapodás várhatóan 2019. november végéig születik meg.