Késedelmi díj

Késedelmi díj
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. február 10-étől az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat könyvtáraiban a késedelmi díj összege módosult.

Az alábbi díjszabás érvényes a 2020. február 10-től kikölcsönzött könyvekre!

ELTE TTK Kari Könyvtár díjszabása

Megnevezés

Összeg

Megjegyzés

Késedelmi díj normál kölcsönzés esetén

60,- Ft / nap / könyv

A késedelmi díj számolásakor minden naptári napot figyelembe veszünk, függetlenül attól, hogy a könyvtár zárva volt vagy sem.

Korlátozottan kölcsönözhető dokumentumok esetén (nyitástól 1 óra türelmi idő után)

500 Ft / nap / könyv

A késedelmi díj számolásakor minden naptári napot figyelembe veszünk, függetlenül attól, hogy a könyvtár zárva volt vagy sem.

Beiratkozási díj ELTE hallgató , PhD hallgató

ingyenes

 1 szemeszter

Beiratkozási díj ELTE oktató, kutató

ingyenes

Érvényes a munkaviszony megszűnéséig vagy visszavonásig

Beiratkozási díj ELTE kutatócsoport tag

ingyenes

1 év

Beiratkozási díj ELTE nyugdíjasai

ingyenes

1 év

Beiratkozási díj pedagógusoknak, közgyűjteményi dolgozóknak

ingyenes

1 év. Szükséges munkáltatói igazolás vagy pedagógus igazolvány felmutatása.

Beiratkozási díj egyéb olvasóknak

1000 Ft / év

1 év

Érvényes tagság esetén az olvasójegy pótlása

500 Ft / db

 

Dokumentum pótlás adminisztrációs díja

2000 Ft / dokumentum

Ezt az összeget csak akkor kell megfizetni, ha az olvasó nem pótolja az elveszett dokumentumot.

Felszólító levél díja

1015 Ft / tértivevényes levél

Az érvényben lévő postai díjtétel alapján, de az összeg változhat.

Postázási költség

postaköltség + 200 Ft / alkalom

A felszólítással járó költségekhez kapcsolódóan minden levélben küldött felszólítás esetén postázási adminisztrációs díjat kell fizetni.

Könyvtárközi kölcsönzés külföldi megrendelés esetén

A teljesítő partner díjtételei alapján.

Könyvtárközi kölcsönzés belföldi megrendelés esetén

A visszaküldés postaköltsége.

 

Fénymásolás és nyomtatás

A/4 25.- Ft/ oldal – egyoldalas

 

A/4 40.- Ft/ kétoldalas

 

A/3 50.- Ft/ oldal – egyoldalas

 

A/3 80.- Ft/ kétoldalas

 

Fekete-fehér dokumentum,

Önkiszolgáló fénymásolás és nyomtatás.

A szakgyűjtemény technikai feltételeinek és a szerzői jog ide vonatkozó szabályainak figyelembevételével.

Szkennelés

ingyenes

A szakgyűjtemény technikai feltételeinek és a szerzői jog ide vonatkozó szabályainak figyelembevételével a szkennelés ingyenes maximum 50 oldalig VAGY az eszköz kapacitásának függvényében.

Kölcsönözhető dokumentumok száma

Olvasótípus

Dokumentumok száma

Kölcsönzési idő

 

ELTE oktató, kutató

50 db *

365 nap

ELTE kutatócsoportok tagjai

30 db

180 nap

ELTE TTK PhD hallgató

15 db

90 nap

ELTE nyugdíjasai

15 db

90 nap

ELTE hallgatói    

15 db

30 nap

Egyéb olvasók     

8 db

30 nap

Közgyűjteményi dolgozók, pedagógusok       

8 db

30 nap

* Kivételt képeznek a pályázati pénzekből a kutatáshoz és oktatáshoz vásárolt információ hordozók.

Késedelmi díj változása 2020.02.10-től

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. február 10-étől az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat könyvtáraiban a késedelmi díj összege módosult

Tekintettel a vizsgaidőszakra jellemző intenzívebb könyvtárhasználatra, illetve a bizonyos dokumentumok iránti fokozott érdeklődésre, az Egyetemi Könyvtári Szolgálat könyvtáraiban a kölcsönzött könyvek időben történő visszahozatala érdekében a késedelmi díjak 60 Ft/nap/könyv költségre módosulnak 2020. február 10-től.

A díjtétel-táblázat többi eleme változatlan marad. Reméljük, hogy a módosítás hozzájárul ahhoz, hogy több olvasónk időben juthasson hozzá a tanulmányaikhoz elengedhetetlen kötelező és ajánlott irodalmakhoz.

A kölcsönzési határidő figyelemmel kíséréséhez több kényelmi szolgáltatás áll rendelkezésre:

 • a kölcsönzési határidő lejárta előtt két nappal emlékeztető email kerül kiküldésre;
 • lehetőség van a katalógusba való bejelentkezéssel áttekinteni és meghosszabbítani a kölcsönzéseket;
 • illetve a legfrissebb fejlesztésű webapp használatával minden olvasónk az okostelefonján is láthatja kölcsönzéseit, illetve egyénileg beállíthatja a lejárati értesítéseket is. 

Valamennyi tagkönyvtárunk többféle lehetőséget (személyesen, e-mailben, telefonon, web-en, applikáción keresztül) kínál a hosszabbítási igény jelzésére, segítve a kölcsönzési határidő túllépésének elkerülését.

Minden kedves olvasónk megértését és együttműködését köszönjük!

Az átállás miatt február 8-9-én az opac és az ELTEFind nem lesz elérhető.


Overdue fee change

With regard to the intensive use of our libraries in the exam period and to the increased interest for certain documents, the overdue fee has been changed to enhance the returning the library books by the due date.

The overdue fee is 60 HUF/day/book from 10. February 2020. Other fees were not changed. We hope that due to this change the often requested compulsory readings will be available for even more students.

We are pleased to offer you plenty of renewal methods:

 • The library sends you an automatic reminder before your books are due.
 • You are able to renew your books borrowed from the library through the WebOpac.
 • You can use our latest technology in Web App Development on your smart phone, which enables you to set individually the warning messages regarding your borrowed books.

Our libraries offer you several opportunities to avoid any overdue charges by renewing your library books and other items before they are due back. We thank you for your understanding and cooperation.


Gyakran ismételt kérdések

Miért kellett emelni a késedelmi díjat?

Könyvtáraink nem rendelkeznek elegendő forrással a dokumentumok megfelelő példányszámban/ nagy példányszámban történő beszerzéséhez. Így fontossá válik, hogy egy-egy olvasó egy-egy dokumentumot visszaszolgáltat-e időben ahhoz, hogy mások is kikölcsönözhessék. A korábbi összegnek tapasztalataink szerint nem volt elég ösztönző ereje. Számos olvasói visszajelzés is hozzájárult a döntés meghozásához.

Miért ilyen magas az összeg?

A Könyvtári Tanács 2012-ben fogadta el a korábbi összeget. Reméljük, hogy a mostani emelés elég visszatartó erejű lesz a késedelmes visszahozások megakadályozására. Az időbeni visszaszolgáltatás segít a többi olvasónak a szakirodalomhoz történő hozzáféréshez.

Miért ilyen alacsony az összeg?

Az emelés most 50%-os, reméljük, hogy ez már megnöveli a könyvek időben történő visszajuttatását a könyvtárakba. Nem szerettünk volna egyszerre ennél nagyobb anyagi terhet róni a használóinkra.

Miért most kell növelni az összeget?

A Könyvtári Tanács 2012-ben fogadta el a korábbi összeget, mely már elvesztette visszatartó erejét. A díjváltozást félévkezdéshez szerettük volna igazítani, vizsgaidőszakban pedig senkit nem szerettünk volna ezzel terhelni.

Mennyit kell fizetnem, ha még akkor kölcsönöztem, amikor az előző díjtétel volt érvényben?

Attól függ, hogy a kölcsönzött dokumentumot mikor hozta vissza. Ha késedelmi díj van a dokumentumhoz rendelve és azt még a díjemelés előtt visszahozta, akkor a régi díjtétellel kerül kiszámításra a késedelmi díj teljes összege. Ha a visszahozatalra a díjemelés után került sor, akkor a módosított késedelmi díj bevezetésének napjától az új összeggel, azt megelőzően a régi összeggel számol a rendszer. Ez a két tétel adja ki a késedelmi díj teljes összegét.

Mennyit kell fizetnem, ha még a díjemelés előtt rendezetlen tartozásom volt, de a könyveket már visszahoztam?

Ebben az esetben a régi díjtétellel kerül kiszámításra a késedelmi díj teljes összege.

Mennyit kell fizetnem, ha még a díjemelés előtt kezdődött a tartozásom számolása, és csak most hozom vissza a könyveket?

Ebben az esetben a módosított késedelmi díj bevezetésének napjától az új összeggel, azt megelőzően a régi összeggel számol a rendszer. Ez a két tétel adja ki a késedelmi díj teljes összegét.


Késedelmi díj rendezése átutalással

Az ELTE TTK Kari Könyvtárban keletkezett késedelmi díjat már átutalással is rendezheti. 

A Könyvtárban keletkezett tartozást átutalással is ki lehet fizetni az alábbiak szerint.

 1. A tartozása összegét és a kikölcsönzött könyvek számát ellenőrizheti a könyvtári rendszerbe bejelentkezve
 2. A késedelmi díjat az alábbi bankszámlaszámra utalja el:
  • Magyar Államkincstár: 10032000-01426201-00000000
  • közlemény rovatba: D111KKTTK, D0060, könyvtári tartozás + NEPTUN kód és név
 3. Az utalásról szóló bizonylatot küldje el pdf formátumban a konyvtar@ttk.elte.hu címre.
 4. Ezután a Könyvtár törli a tartozást a könyvtári rendszerből. A tartozás törlésének tényéről visszaigazoló e-mailt küldünk.
Felhívjuk figyelmét, hogy ha az utalás megtörténik, de az utalási bizonylatot nem küldi el a Könyvtárnak, a tartozása továbbra is gyarapodni fog! Továbbá kérjük, hogy a közlemény rovatba feltétlenül tüntesse fel az összes megadott adatot, mert ennek hiányában nem áll módunkban visszaigazolni az utalást!