Két különböző tömegű fekete lyuk bizonyítja újra Einstein elméletét

2020.04.21.
Két különböző tömegű fekete lyuk bizonyítja újra Einstein elméletét
Dr. Frei Zsolt, az ELTE Fizikai Intézet igazgatója által koordinált kutatócsoport is tagjai annak a nemzetközi kollaborációnak, akiknek egy korábban még soha nem látott eseményt sikerült észlelni: két jelentősen eltérő tömegű fekete lyuk összeolvadását. Eredményük újabb bizonyíték Einstein általános relativitáselméletének helyességére.

A LIGO-Virgo detektorhálózat harmadik megfigyelési időszaka (O3) egyre több információt szolgáltat a kettős fekete lyukak bespirálozásáról és összeolvadásáról. Az első, 2015-ben észlelt GW150914 gravitációs hullám is két fekete lyuk összeolvadása során keletkezett. Azóta az észlelt gravitációs hullámoknak ez a típusa volt a leggyakoribb.

A korábban megfigyelt kettősökben az összeolvadó fekete lyukak tömege mindig közel azonos volt. 2019. április 12-én, néhány héttel az O3 indulása után azonban egy korábban még nem látott eseményt sikerült észlelni: egy GW190412 nevet viselő jel egy olyan rendszerből származik, ahol a nehezebb fekete lyuk tömege 3,6-szorosa a kisebbikének.

Az összeolvadásról készült szimuláció.

A jelet a két Advanced LIGO és az Advanced Virgo detektor egyaránt észlelte. Számítások szerint a két fekete lyuk tömege közelítőleg 30 naptömeggel, illetve 8 naptömeggel egyenlő. Ekkora tömegkülönbség mellett a gravitációs hullámok - az elméletek alapján - csak kis mértékben módosulnak.

A jósolt eltérés abban mutatkozik meg, hogy a hullámjelben „felharmonikusok”, vagyis magasabb frekvenciák is megjelennek. Ezeket a szokatlan magasabb és eltérő frekvenciákat most először sikerült megfigyelni. A GW190412 hullámgörbéje emellett függ a kettősrendszer más tulajdonságaitól is. A megfigyelt frekvenciák

segítettek pontosabban meghatározni a két fekete lyuk keringési pályájának dőlésszögét, valamint pontosították a forrás távolságának meghatározását is.

Ennek jelentősége abban áll, hogy ez a két mennyiség a felharmonikusok észlelése nélkül csak igen kis pontossággal határozható meg. Az általános relativitáselmélet által megjósolt felharmonikusok kimérése egyúttal újabb bizonyítékul szolgál Einstein elméletének helyességére.

Forrás: ligo.elte.hu