Kitüntetések a Magyar Tudomány Ünnepén

2019.11.05.
Kitüntetések a  Magyar Tudomány Ünnepén
Karunkról Mindszenty Andrea geológust Eötvös József-koszorúval, Schlosser Gitta kémikust Pungor Ernő-díjjal tüntette ki az MTA vezetése a Magyar Tudomány Ünnepének megnyitóján.

„A tudomány művelői napról napra új értéket teremtenek. Legyen szó akár egy új algoritmusról, az emberi szervezetben lejátszódó gyulladásos folyamatok pontosabb megértéséről, a népvándorlás kori társadalom pontosabb megismeréséről vagy a gabonanövények aszálytűrésének genetikai alapjairól, a kutatók új tudással bővítik az emberiség közös tudáskincsét” – mondta köszöntőjében Barnabás Beáta.

Az Akadémia főtitkárhelyettese, az MTÜ Programtanácsának elnöke kiemelte, hogy az idei rendezvénysorozat középpontjában az „Értékteremtő tudomány” fogalma áll, vagyis a „tudás megszerzésének, alkalmazásának és továbbadásának hármasa. A folyamat, amelyben különbözö tudományterületek egymást kiegészítő és egymást erősítő szerepet játszanak. Így képviselve együtt maradandó értéket.”

Eötvös József-koszorú

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelkedő tudományos életműve elismeréseként Eötvös József-koszorúval tüntette ki többek között Mindszenty Andreát, az MTA doktorát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék professor emeritáját kiemelkedő bauxit- és üledékföldtani kutatásaiért, geológusok nemzedékeinek oktatásáért, valamint a földtan széles körű hazai megismertetéséért végzett jelentős közéleti és ismeretterjesztő tevékenységéért.

Pungor Ernő-díj

A Pungor Ernő örököseinek közérdekű kötelezettségvállalása alapján Pungor Ernő kémikus, akadémikus, a hazai és nemzetközi tudományos élet kiemelkedő alakja emlékének méltó megőrzésére az MTA által alapított Pungor Ernő-díjat a díj kuratóriumának döntése alapján Schlosser Gitta, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Analitikai Kémiai Tanszékének adjunktusa nyerte el a peptidek és fehérjék tömegspektrometria-alapú szerkezetkutatása területén elért eredményeiért.

A nyitóünnepségnek a veszprémi Pannon Egyetem adott helyet. A köszöntők, a díjak átadása és a tudományos előadás az alábbi videófelvételen látható.

Forrás: MTA