Kitüntették Karunk munkatársait a nemzeti ünnep alkalmából

2020.03.16.
Kitüntették Karunk munkatársait a nemzeti ünnep alkalmából
A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Karunkról többen is kitüntetésben részesültek: a köztársasági elnöktől Széchenyi-díjat kapott Szőnyi Tamás és Pálfy Péter Pál matematikus, Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést kapott Csanád Máté fizikus, valamint Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült Lábár János László fizikus.

A legmagasabb magyar állami tudományos kitüntetés díjazottjainak névsorát az ünnep alkalmából nyilvánosságra hozták, átadását azonban a koronavírus-járvány miatt későbbre halasztják.

Kitüntetést kapott Karunkról

Március 15. alkalmából a köztársasági elnök Széchenyi-díjat adományozott többek között Szőnyi Tamásnak.

Szőnyi Tamás matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematikai Intézete Számítógéptudományi Tanszékének egyetemi tanára, Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a véges geometriák témakörében folytatott, nemzetközileg is elismert, jelentős hatású kutatói, illetve példaértékű oktatói munkája, valamint széles körű szakmai közéleti szerepvállalása elismeréseként Széchenyi-díjat kapott.

Szőnyi Tamás 1957-ben született Budapesten, 1981-ben végzett az ELTE-n matematikusként, 1991-ben az Akadémia a matematika- és számítástudományok kandidátusává, 2001-ben ugyanezen szakterület akadémiai doktorává avatta. Vendégkutatóként dolgozott a Sussex-i Egyetemen, majd Eindhovenben, Gentben, később pedig a Yale-en is. A Bolyai János Matematikai Társulat, az American Mathematical Society és a Magyar Kombinatorikai Iskola tagja és számos szakmai folyóirat szerkesztője. Munkáját SZTAKI Intézeti-díjjal (1988), Erdős Pál-díjjal (1997), a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével (2012) és Szele Tibor-emlékéremmel (2013) ismerték el.

Március 15. alkalmából a köztársasági elnök Széchenyi-díjat adományozott többek között Pálfy Péter Pálnak.

Széchenyi-díjat adományoztak Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során az algebra, ezen belül a csoportelmélet és az univerzális algebra területén elért nagy hatású kutatási eredményei, valamint a magyar tudomány nemzetközi megbecsültségét erősítő, kiemelkedően eredményes intézményvezetői és tudományszervezői munkája elismeréseként Pálfy Péter Pál matematikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszorának, az ELTE TTK Matematikai Intézet egyetemi tanárának.

Pálfy Péter Pál Debrecenben született 1955-ben, az ELTE-n szerzett matematikus diplomát 1978-ban. Két évvel később védte meg egyetemi doktori disszertációját, ezután az MTA Matematikai Kutatóintézet (ma: MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet), valamint az ELTE algebra és számelmélet tanszéke munkatársa, később igazgatója lett. Emellett 1978 és 1990 között az ELTE algebra és számelmélet tanszékének óraadója volt, 1990-ben kapta meg egyetemi docensi kinevezését, 1997-ben lett egyetemi tanár. 2006-tól részfoglalkozású egyetemi tanárként dolgozik. 1983-ban a Vanderbilt Egyetem, 1986-ban a Hawaii Egyetem, valamint 1991–1992-ben a Darmstadti Műszaki Főiskola vendégprofesszora volt, 1998 és 2001 között Széchenyi professzori ösztöndíjjal kutatott. 2004-ben megválasztották az akadémia levelező, 2010-ben pedig rendes tagjává.

A Széchenyi-díjról
Az Országgyűlés 1990. január 25-én döntött arról, hogy a korábbi Állami Díj helyett Széchenyi-díj adományozható annak, "aki a tudományok, a műszaki alkotások, a kutatás, a műszaki fejlesztés, a gyógyítás, az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményt ér el". A díj megosztva is adományozható közös alkotás, együttesen elért eredmény esetén. A Széchenyi-díjnak két fokozata van: a nagydíj és a díj. A csak egyéni teljesítményért adományozható nagydíjat eddig ötször ítélték oda: 1995-ben Kosáry Domokos történésznek, 2008-ban Lovász László matematikusnak, 2011-ben az Egyesült Államokban élő, Nobel-díjas Oláh György kémikusnak, 2012-ben Vizi E. Szilveszter agykutatónak, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnökének, 2014-ben az Egyesült Államokban élő John Lukacs történésznek.
Március 15. alkalmából a köztársasági elnök Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést adományozott többek között Csanád Máténak.

A nagyenergiás nehézion-, illetve a  részecskefizika területén elért eredményei, valamint tudományos közéleti és egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként dr. Csanád Máté fizikus, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézete Atomfizikai Tanszékének habilitált egyetemi docense, a  PHENIX-Magyarország és a  STAR-Magyarország kutatócsoportok tudományos vezetője, a CMS-ELTE kutatócsoport tagja a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozatának kitüntetésében részesült.

Március 15. alkalmából a köztársasági elnök Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést adományozott többek között Lábár János Lászlónak.

Az elektrondiffrakciós módszerek kvantitatív kiértékelése terén végzett magas színvonalú kutatómunkája, kidolgozott módszerei és több évtizedes egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként dr. Lábár János László, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete Tudományos Tanácsának elnöke, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézete Anyagfizikai Tanszékének egyetemi docense részére a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozatának kitüntetésében részesült.

 

Forrás: Magyar Közlöny és elte.hu