Kiváló oktatóink és hallgatóink

2019.05.15.
Kiváló oktatóink és hallgatóink
A Kar vezetése fontosnak tartja a kiváló teljesítmények megbecsülését, ezért az Eötvös Napon Karunk két oktatója és 32 hallgatója vehette át a kiválósági elismerést.

Az Eötvös Napi ünnepi program során a diákok is bemutatták saját kutatási témáikat, melyeket diákköri dolgozatban, amelyek a 2018 őszétől megrendezett Kari Tudományos Diákköri Konferenciákon sikeresen szerepletek. Ezeket rövid, kétperces, ú.n. liftbeszéd formában adták elő. A liftbeszéd a tudományos eredmények bemutatásának közérthető és a lényeget kiemelő formája. A szó eredete annak a kommunikációs formának az analógiája, amikor egy kutató a földszintről a harmincadik emeletig együtt utazik a tudományos igazgatóval, ez idő alatt kell meggyőznie a kutatási ötletének fontosságáról és megvalósíthatóságáról. A bemutatott tíz rövid előadást a hallgatóság facebookos szavazással értékelte.

 • Tuza Benedek, földrajz szakos hallgató   A bulinegyed varázsa és átka. Belső-Erzsébetváros társadalmi konfliktusai.    
 • Horváth Krisztián geológus hallgató  Fogszövettan: az őslénytan titokzatos oldala  
 • Boldizsár Bálint fizikus hallgató  A kevesebb néha több? Mit rejt a kvark-gluon-plazma? 
 • Bedics Anna biológus hallgató  Sótűrő baktériumok 
 • Sütő Péter vegyész hallgató  Oxitocin mérésére alkalmas analitikai módszer kidolgozása
 • Virók András geofizikus hallgató    A Keresztes-halom komplex geofizikai felmérése 
 • Topál Dániel meteorológus hallgató   Az Arktikus Oszcilláció időfüggése      
 • Gál Nóra biológus hallgató  Hogyan győzzük le a stresszt? 
 • Plaszkó Noel fizikus hallgató   A kvantumszámítógépek lehetséges építőkövei 
 • Pánczél Emese geológus hallgató  Miről mesélnek a források Esztergomban? 
 • Hegyi Betti geofizikus hallgató A Balaton mágneses felmérése 

A közönségszavazás alapján a legjobb liftbeszédet Boldizsár Bálint fizika szakos hallgató tartotta. A 2. helyezett Pánczél Emese, a harmadik helyezett Plaszkó Noel lett.

Dr. Sziklai Péter mb. dékán két kiváló oktató díjat adott át a Hallgatói Önkormányzat felterjesztése alapján. Idén Dr. Pálfia Zsoltnak, az ELTE Biológiai Intézet mérnök tanárámak, valamint Dr. Nagy Mártonnak, az ELTE Fizikai Intézet egyetemi adjunktusának adott át elismerést a kiemelkedő oktatási tevékenységük alapján.

A fotón: Nagy Márton és Pálfia Zsolt

Nagy Márton Érdekes és élményszerű oktatást valósít meg, folyamatosan motiválja hallgatóit a tanulmányi előrehaladásban és kutatásban. A tananyagon túlmutató érdekességeket is szívesen mond, ezek gyakran a későbbi tárgyak megértéséhez is hozzájárulnak. Fontos számára, hogy a tananyagot a hallgatók számára legérthetőbb módon mondja el, ezt figyelemmel is követi, sokszor ehhez a felsőéves hallgatók segítségét is kéri.

Pálfia Zsolt Hozzájárul az egyetemi oktatás színvonalának emeléséhez és szem előtt tartja, hogy a diákok hasznos és a további tanulmányaik során fontos tudást megszerezzék, és ezzel biztosítja, hogy a hallgatóknak meglesz a megfelelő alapja a többi tárgyhoz is. Nagyon jól magyaráz, emellett érződik rajta, hogy igyekszik úgy átadni az anyagot, hogy mindenki megértse. Személyes tanácsaival átsegíti a hallgatókat a nehéz időszakon.

A Tudományos Diákköri témavezetéseik országosan elismert magas színvonala alapján két oktató vehette át a Tudományos Diákkörért Érmet. Dr. Angyal Zsuzsanna, a Környezettudományi Centrum munkatársa és Dr. Felföldi Tamás, a Mikrobiológiai Tanszék munkatársa részesült a kitüntetésben.

A Kar legnagyobb tudományos diákköri szakterülete a biológus TDK saját témavezetői elismerését 10 éve alapította, Juhász-Nagy Pálra emlékezve. Ebben az évben Dr. Sebestyén Anna, a Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet tudományos főmunkatársa, számos TDK témavezetője vehette át Dr. Müller Viktortól a Juhász-Nagy Pál díjat. 

KIVÁLÓ HALLGATÓINK

Karunk hallgatóinak tanulmányi és kutatási színvonalát jellemzi, hogy a rendezvényen 205 tudományos diákköri elismerő oklevelet és 32 kiváló hallgató díjat adott át Dr. Sziklai Péter dékán. A kiváló hallgatók értékes könyvjutalmakat vehettek át az oklevél mellett, a rendezvény támogatóinak felajánlásából. Az OTDK-n induló ELTE- hallgatók névsorát és előadásaik címét itt olvashatja.

Kiváló hallgatóink 2019-ben

 Szakterület

Barta Karola Anna

Biológus mesterszak

Bedics Anna

Biológus mesterszak

Benkő Péter

Biológus mesterszak

Bilics Viktória

Biológus mesterszak

Bognár Zsófia

Biológus mesterszak

Fazekas Csilla Lea

Biológus mesterszak

Marosi Endre Levente

Biológus mesterszak

Szentgyörgyi Viktória

Osztatlan tanárszak (biológia-kémia)

Gresina Fruzsina

Geográfus mesterszak

Magyari Sándor István

Földrajz alapszak

Mihály Enikő

Geográfus mesterszak

Nagy Bence

Osztatlan tanárszak (földrajz-biológia)

Kovács Tímea Orsolya

Csillagász mesterszak

Oravecz Éva

Geológus mesterszak

Segesdi Martin

Geológus mesterszak

Seli Bálint Attila

Csillagász mesterszak

Horváth Benedek

Fizikus mesterszak

Molnár Janka Sára

Fizika alapszak

Plaszkó Noel László

Fizika alapszak

Takátsy János

Fizikus mesterszak

Jantner Anna

Osztatlan tanárszak (kémia-matematika)

Simon Márton András

Vegyész mesterszak

Szanthoffer András György

Kémia alapszak

Térmeg Anita

Kémia alapszak

Bognár Imre Áron

Környezettudomány mesterszak

Bärnkopf Anna

Osztatlan tanárszak (matematika-fizika)

Boda Lívia

Alkalmazott matematikus mesterszak

Borbényi Márton

Matematika alapszak

Csépai András

Matematikus mesterszak

Fellner Máté

Alkalmazott matematikus mesterszak

Nagy Kartal Dávid

Matematika alapszak

Bognár Zsófia biológus hallgató, egyike a Kar Kiváló Hallgatójának

A diákköri rendezvény Dr. Medzihradszky Kálmán professzor emeritus, a kari Tudományos Diákköri Tanács tiszteletbeli elnökének beszédével zárult.

Az Eötvös Napról bővebben itt olvashat.