Megalakult a Fiatal Kutatók Akadémiája

2019.05.08.
Megalakult a Fiatal Kutatók Akadémiája
Az MTA elnöksége jóváhagyta a Fiatal Kutatók Akadémiája polgári jogi társulás létrejöttét, a szervezetben hat ELTE-s kutató kapott helyet.

Egy éves előkészítő munka után 2017-ben, az MTA 188. közgyűlésén tartották meg először a Fiatal Kutatók Fórumát, ahol a különböző tudományterületeken dolgozó kutatók helyzete volt a téma. A találkozó eredményeként országos felmérés indult, az 1760 kitöltő válaszaiból pedig az derült ki, hogy  a tudományos pályát választókat leginkább a felfedezés izgalma és a tudományos elhivatottság motiválja, a pályaelhagyás megelőzéséhez azonban fontos lenne a bérek további emelése, a kutatási források bővítése és az infrastruktúra fejlesztése. 2018 májusában mutatták be az informálisan Fiatalok Akadémiájának nevezett tesület alapszabályát, 2019 januárjában pedig a Lovász László MTA-elnök felkérésére és Pósfai Mihályakadémikus irányításával működő Fiatal Kutatók Eseti Bizottsága megválasztotta az első 24 tagot. Az MTA Elnöksége 2019. március 21-i ülésén határozatában jóváhagyta a fiatal kutatókat tömörítő polgári jogi társulás létrejöttét és javasolta, hogy a szervezet neve Fiatal Kutatók Akadémiája legyen. Az alakuló ülést 2019. május 7-én tartották meg.

A Fiatal Kutatók Akadémiája céljai

 • A tudományos kiválóság elősegítése

 • A motiváció felkeltése és fenntartása a tudományos pálya iránt

 • Tehetséggondozás, mentorálás

 • A hazai fiatal kutatók sajátos nemzedéki érdekeinek képviselete

 • A tudományos pályán érzékelhető egyenlőtlenségek enyhítése

 • A fiatalok és az MTA, a kutatók és a társadalom közelebb hozása egymáshoz

 • Tudományos ismeretterjesztés

A szervezetben hat ELTE-s oktató-kutató kapott helyet:

 • Kubinyi Enikő etológus, az Etológia Tanszék tudományos főmunkatársa
 • Schlosser Gitta vegyész, az Analitikai Kémiai Tanszék egyetemi adjunktusa
 • Ősi Attila paleontológus, az Őslénytan Tanszék vezetője
 • Sík Domonkos szociológus, a Szociológia Intézet oktatója
 • Solymosi Katalin növénybiológus, a Növényszervezettani Tanszék oktatója
 • Szöllősi Gergely fizikus, a Biológiai Fizika Tanszék adjunktusa

A tagok teljes listája az MTA honlapján olvasható. A szervezet tagjának az jelölhető, aki az MTA köztestületének tagja és első PhD-fokozatának megszerzése óta kevesebb, mint 12 év telt el, valamint taggá válása évében még nem tölti be 40. életévét. Az FKA induló taglétszáma 24 fő, közülük tízen az MTA Fiatal Kutatók Eseti Bizottságában közreműködő, az életkori kritériumoknak megfelelő kutatók, tizennégyen pedig az MTA Fiatal Kutatók Eseti Bizottságához beérkező javaslatok alapján a tudományterület, nem és földrajzi régió figyelembevételével megválasztott tagok. Az FKA első lépésben évente 12 új taggal bővül, akik reprezentálják az Élettudományok, Humán- és Társadalomtudományok, valamint a Természettudományok szakterületeit. Amint a szervezet létszáma eléri a 60 főt, évente csak annyi tag kerülhet be, ahánnyal biztosítható a 60 fős taglétszám.

Tagnak jelölhető, aki az MTA köztestületének tagja, és első PhD fokozatának megszerzése óta kevesebb, mint 12 év telt el, valamint taggá válása évében még nem tölti be 40. életévét. A korhatár a gyermeknevelési céllal igazolhatóan igénybe vett távolléttel (gyermekenként 24 hónappal), valamint kérvény esetén egyéb igazolható távollét hosszával egyéni elbírálás alapján kitolódhat 45 éves felső korhatárig. A tagság 5 évre szól, mely idő után a tag alumnussá vagy alumnává válik.

Az FKA induló taglétszáma 2019-ben 24 fő: 10 fő az MTA Fiatal Kutatók Eseti Bizottságában közreműködő, az életkori kritériumoknak megfelelő személy, továbbá az MTA Fiatal Kutatók Eseti Bizottságához beérkező javaslatok alapján a tudományterület, nem és földrajzi régió figyelembevételével megválasztott további 14 fő.

Minden évben 12 új tag kerül megválasztásra – reprezentálva az Élettudományok, Humán- és Társadalomtudományok, valamint a Természettudományok szakterületeit – addig, amíg az FKA létszáma el nem éri a 60 főt. Ezt követően minden évben annyi új tag kerül megválasztásra, amennyi biztosítja a 60 fős taglétszámot.

Tagok

Név Szakterület Intézmény
Alpár Donát biológus Semmelweis Egyetem
Bálint Erika vegyészmérnök Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Béni Szabolcs gyógyszerész Semmelweis Egyetem
Csupor Dezső gyógyszerész Szegedi Tudományegyetem
Dékány Éva nyelvész MTA Nyelvtudományi Intézet
Enyedi Balázs kutatóorvos Semmelweis Egyetem
Ercsey-Ravasz Mária-Magdolna fizikus Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Janáky Csaba kémikus Szegedi Tudományegyetem
Kiss Gábor Gyula fizikus MTA Atommagkutató Intézet
Kóspál Ágnes fizikus, csillagász MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Kovács István János geológus MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Kubinyi Enikő etológus Eötvös Loránd Tudományegyetem
Lengyel Balázs közgazdász MTA Közgazdasági és Regionális Kutatóközpont, International Buisness School
Máté Ágnes irodalomtörténész Szegedi Tudományegyetem
Neumann Eszter szociológus MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
Novák-Gselmann Eszter matematikus Debreceni Egyetem
Dr. Schlosser Gitta vegyész Eötvös Loránd Tudományegyetem
Ősi Attila paleontológus Eötvös Loránd Tudományegyetem
Sík Domonkos szociológus Eötvös Loránd Tudományegyetem
Solymosi Katalin növénybiológus Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szöllősi Gergely fizikus Eötvös Loránd Tudományegyetem
Toldi Gergely kutatóorvos Semmelweis Egyetem
Török Péter növényökológus Debreceni Egyetem
Venglovecz Viktória biológus Szegedi Tudományegyetem

Email
Web
Facebook

Launch of the Hungarian Young Academy announced

The launch of the Hungarian Young Academy (HYA) was announced during the Annual General Meeting of the Hungarian Academy of Sciences (HAS) in Budapest. Preparation to establish the HYA was preceded by the work of an ad-hoc committee of the HAS that began over a year ago. The HYA is now joining a growing worldwide network of young academies, becoming the 40th young academy to be established.

The goals of HYA include representing early career researchers in Hungary nationally and internationally, promoting scientific excellence as well as interdisciplinary and intergenerational dialogue between scientists and serving society through public outreach and engagement.

Regarding its legal status, the Hungarian Young Academy is an independent civil society, being responsible for the selection of its own members. On the other hand, it is connected to and supported by the Hungarian Academy of Sciences, aligning itself with the goals and principles of HAS.

The founding membership consists of 24 outstanding Hungarian scientists from all disciplines, many of whom are also members of the Young Academy of Europe and the Global Young Academy. Besides scientific excellence, the willingness to serve society through the various activities of HYA is also among the selection criteria. The term of membership lasts for 5 years after which members become alumni of HYA. The total number of members will be 60, admitting 12 new members each year.

The HYA is led by two co-chairs and an executive committee of a further five members. The first co-chairs are Éva Dékány, a linguist working at the Research Institute of Linguistics of HAS and Péter Török, an ecologist at the University of Debrecen. The work of the HYA will be supported by an advisory board consisting of eminent Hungarian senior scientists.

Contact details

Email

Website

Facebook