Megállapodás a Semmelweis Egyetemmel a gyógyszerészképzés területén

2020.10.17.
Megállapodás a Semmelweis Egyetemmel a gyógyszerészképzés területén
Új megállapodást kötött az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Semmelweis Egyetem a gyógyszerészhallgatók képzése területén. Az ELTE Természettudományi Kara két kémiai tantárgy oktatásában vesz részt magyar, német és angol nyelven, biztosítva a gyakorlatok helyszíneit is, míg az előadásokra mostantól a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán kerül sor.

A megállapodás a több évtizedes, hagyományosan jó együttműködés folytatására teremt lehetőséget az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Semmelweis Egyetem között, figyelembe véve a gyógyszerészi képzés megújításának új szerkezeti és tartalmi követelményeit is.

Dr. Borhy László, az ELTE rektora beszédében emlékeztetett, hogy a mostani szerződés előzményeként a két egyetem között kötött 1997-es megállapodás több mint 20 éve szolgálja a biztos együttműködést. Hozzátette, hogy ez idő alatt a Semmelweis Egyetem gyógyszerészképzése mindkét fél nagy büszkeségére tovább gyarapította korábbi sikereit, mely köszönhető a képzés megszervezésében résztvevő munkatársak, oktatók magas színvonalú munkájának és a hallgatók elhivatottságának egyaránt.

„A két egyetem közös munkája, a képzés egyedülálló, háromnyelvű konstrukciója nemzetközileg is elismertté teszi a Semmelweis Egyetem gyógyszerészképzését, melyet a jelentkezők magas száma is igazol” – fogalmazott Borhy László.

Az új együttműködési megállapodás szerint az idei tanévtől az Általános és szervetlen kémia, valamint az Analitikai kémia tantárgyak első és második évfolyamos oktatásában vesz részt az ELTE Természettudományi Kara. A képzés során az előadásokat a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Hőgyes Tömbjében tartják, a gyakorlatok helyszíne a képzés nyelvétől függetlenül az ELTE Természettudományi Kara, amely biztosítja a szükséges infrastrukturális feltételeket is.

A több mint két évtizedes múltra visszatekintő oktatási együttműködés megújítását a gyógyszerész hallgatókat is érintő kurrikulumreform tette szükségessé. „Ma, amikor az orvos-, egészségtudományi területen az ismeretek gyakorlatilag kétévente megduplázódnak, nekünk, a területért felelős egyetemeknek és oktatóknak is folyamatosan meg kell újulnunk egyéni és intézményi szinten egyaránt” – hangsúlyozta dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora köszöntőjében. 

„Megtiszteltetés, hogy 250. jubileumi tanévünkben írhatjuk alá ezt a dokumentumot.

A születésnapi dátum is közös múltunkat idézi fel, amely mindenkor kötelez minket arra, hogy együtt munkálkodjunk a magyar felsőoktatás korszerűsítésén”

– emelte ki Merkely Béla.

Az új megállapodásról szóló dokumentumot a járványügyi intézkedéseknek megfelelően szűk körben megtartott ünnepségen dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, dr. Borhy László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora, dr. Kacskovics Imre, az ELTE Természettudományi Kar dékánja és dr. Antal István, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar dékánja látták el kézjegyükkel.

 

Fotók: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem
Forrás: S
emmelweis Egyetem