Megjelentek a 2021. évi OTKA-pályázatok

2021.01.12.
Megjelentek a 2021. évi OTKA-pályázatok
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) közzétette a 2021. évi OTKA kutatási témapályázat felhívásait. Megemelt támogatás, nagyobb kutatói szabadság, közkinccsé váló eredmények jellemzik az idén induló alapkutatási projektek finanszírozására kiírt pályázatokat. Az NKFIH honlapján közzétett felhívás a megszokott pályázati kategóriákban összesen 12,9 milliárd forint keretösszegű forráshoz juttatja a kutatói kezdeményezésű projekteket.

Az egyéni kutatóknak, kutatócsoportoknak szóló új OTKA alapkutatási pályázat öt alprogramja az előző évek pályázati kategóriáit követi. A kutatói életpálya elején állók számára kétféle lehetőség érhető el: az öt évnél nem régebben tudományos fokozatot szerzett fiatalokat pályafutásuk korai szakaszában a Posztdoktori kiválósági program támogatja, míg a Fiatal kutatói kiválósági program már a saját, önálló kutatási téma elindításához és az önálló kutatócsoport létrehozásához ad segítséget. A tapasztaltabb kutatók és az általuk vezetett kutatócsoportok a több mint 30 éves múltra visszatekintő Kutatói témapályázat mintájára indított alprogramban igényelhetnek támogatást. Két további alprogram keretében a magyar-osztrák és magyar-szlovén kutatói együttműködésben megvalósított projektek támogatására is mód nyílik.

Az elmúlt évek gyakorlatához képest a most meghirdetett felhívásban rugalmasabb a támogatások felhasználása és a költségelszámolás, tovább csökkennek az adminisztratív terhek.

Az újítások elsődleges célja, hogy a kedvezményezettek még hatékonyabban használhassák fel erőforrásaikat

a projektek megvalósítása során.

A kiírás hangsúlyt helyez a publikációs teljesítményre annak érdekében, hogy az eredmények a nemzetközi tudományos közösség és a széles nyilvánosság számára is láthatóvá váljanak. Egyre szervesebben épülnek a rendszerbe a nyílt hozzáférés (Open Access) követelményei: a nyertes kutatók feladata, hogy a pályázati támogatással létrejött tudományos közleményeket térítésmentesen olvashatóvá tegyék, ennek költségeit az eddigieknél jóval kedvezőbben számolhatják el.

Az idei évben a következő felhívásokra nyújtható be pályázat:

  • Posztdoktori Kiválósági Program (PD_21)

A támogatás csak olyan posztdoktornak ítélhető oda, akinek a fokozatszerzése vagy annak odaítélése 2016. január 1. utáni. A doktori oklevél megszerzését követően született gyermek(ek)et nevelő kutató a PhD/DLA-fokozat megszerzésétől eltelt időtartamra vonatkozóan kedvezményt kérelmezhet.
További információk: PD_21

  • Fiatal kutatói kiválósági program (FK_21) 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott felhívás célja olyan tehetséges kutatók ígéretes kutatási tevékenységének támogatása, akik saját, önálló felfedező kutatási témájukat kívánják elindítani, és önálló kutatócsoportot kívánnak létrehozni. A támogatás csak olyan posztdoktornak ítélhető oda, akinek a fokozatszerzése vagy annak odaítélése 2009. január 1. utáni. A doktori oklevél megszerzését követően született gyermek(ek)et nevelő kutató a PhD/DLA-fokozat megszerzésétől eltelt időtartamra vonatkozóan kedvezményt kérelmezhet.
További információk: FK_21

  • Kutatási témapályázat (K_21) 

A pályázat célja önálló kutatócsoporttal rendelkező, tapasztalt, tehetséges kutatók támogatása, akik sikeres alapkutatási témájukat kívánják továbbvinni, újabb aspektusokból vizsgálni, kiemelkedő publikációs aktivitást folytatnak, tudományterületük nemzetközileg elismert szakértőiként tartják őket számon.
További információk: K_21  

  • Magyar-osztrák és magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat (ANN_21, SNN_21) 

A felhívás kiemelt célja a hazai kutatócsoportok és külföldi partnerek együttműködésének elősegítése, a magyar tudomány nemzetközi beágyazottságának erősítése, a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségének növelése.
További információk: ANN_21, SNN_21

A pályázatok benyújtásának belső ügymenetét és a belső határidőket tartalmazó tájékoztatók letölthetők az EPER-ből az adott felhívás végén. A pályázatírás során felmerülő bármilyen problémával kapcsolatban a Pályázati Központ munkatársai nyújtanak segítséget.

Forrás: ELTE Pályázati Központ