Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2019/2020

2019.06.03.
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2019/2020
A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt. 

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses/önköltséges teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat a kari rangsorolás alapján az oktatásért felelős miniszter adományozza, az ELTE csupán javaslatot tesz rá. A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 2019-ben 40.000 Ft havonta.

Határidő

A 2019/2020. tanévi nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatra a hallgatók 2019. július 1-én 12 óráig adhatják be pályázatukat a Tanulmányi Hivatalban (kizárólag fogadóidőben az 1.87-es irodában). A határidő jogvesztő hatályú.

Beadandó dokumentumok

  • Pályázati lap a hozzá csatolandó a Pályázat mellékletei című nyomtatvánnyal együtt a Tanulmányi Hivatal honlapjáról letölthető.
  • Szakmai önéletrajz
  • Teljesítést igazoló dokumentumok: minden, a pályázathoz csatolt dokumentumot sorszámmal kell ellátni és ezzel a sorszámmal kell feltüntetni a Pályázat mellékletei című nyomtatványon, valamint ugyanezzel a sorszámmal kell szerepeltetni a Pályázati lapon. Az áttekinthetőség érdekében egy dokumentumon kizárólag egy teljesítés igazolható.

A pályázók köre

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott (ösztöndíjas), illetve költségtérítéses (önköltséges) teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek, és a Természettudományi Kar az anyakaruk.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak azok az alapképzésben tanulmányaikat befejező hallgatók is, akik az alapfokozat megszerzését követően a pályázást követő szemeszterben egyetemi tanulmányaikat mesterképzésen folytatják.

A pályázat elfogadásának minimum feltételei

A benyújtott pályázat elfogadásának minimumfeltétele, hogy a hallgató kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga az utolsó két aktív félévében (az átlag a két félév együttesen számolt kreditekkel súlyozott átlaga) legalább 4,51 és ugyanebben a két félévben a megszerzett kreditek száma legalább 55.

Annak a mesterképzésre felvételiző végzős alapszakos hallgatónak, aki 2019. június 28-ig sikeres záróvizsgát tesz, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat elfogadásának minimumfeltétele, hogy a hallgató kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga az utolsó két aktív félévében legalább 4,51 és az ugyanebben a két félévben a megszerzett kreditek száma legalább 45.

Azoknak az alapszakos hallgatóknak, akik a mintatantervük szerint a szakdolgozat védésekor szerzik meg a szakdolgozatért járó 10 kreditet, a megszerzett 10 kredit súlyozva a záróvizsga jegyzőkönyvben szereplő szakdolgozatra kapott érdemjeggyel, beleszámít az utolsó két aktív félév kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagába és a megszerzett kreditek számába.

Annak az osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatónak, aki a képzettségi szintje szerinti mintatanterv alapján (általános iskolai szakképzettség esetén 9. szemeszter, középiskolai szakképzettség esetén 11. szemeszter) a 2019/2020-as tanévben kezdi meg az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatát, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat elfogadásának minimumfeltétele, hogy a hallgató kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga az utolsó két aktív félévében legalább 4,51 és az ugyanebben a két félévben a megszerzett kreditek száma legalább 40.

Pályázati adatlap