Nemzeti Kiválósági Program (2018-1.2.1-NKP)

Nemzeti Kiválósági Program  (2018-1.2.1-NKP)
Nemzeti kiválósági program 2018. évi felhívása a felfedező kutatások társadalmi és gazdasági hasznosulását ösztönzi egy-egy olyan stratégiai területen, ahol a hazai kutatói kiválóság a legversenyképesebb lehet.

A felhívás a fenti célokat az NKFI Alapból támogatja az alábbi területeken:

  • A” alprogram: ELI-hez kapcsolódó, elsősorban kísérleti kutatások Nemzeti Programj
  • „B” alprogram: A mesterséges intelligencia alkalmazását megalapozó kutatások Nemzeti Programja
  • „C” alprogram: A magyar társadalom biztonságát elősegítő Nemzeti Program
  • „D” alprogram: „Tiszta ivóvíz” Nemzeti Program
  • „E” alprogram: Fehérjetudomány és alkalmazásai Nemzeti Program.

Az átfogó jellegű, nagy horderejű tudományos és technológiai kihívásokat célzó, interdiszciplináris kutatási tevékenységet feltételező programok  a legkiválóbb tudományos, ipari, társadalmi szereplők és a döntéshozók tartós együttműködése keretében valósulhatnak meg. A pályázati kiírásban rögzített tartalmi ellenőrzési és értékelési szempontok alapján a pályázatokat először anonim szakértők véleményezték, majd az értékelések összesítése után a kijelölt szakértői csoport is értékelte. Ennek ismeretében az Innovációs Testület mindkét pályázatot támogatásra javasolta az NKFI Hivatal elnökének.
A támogatói döntés szerint így 10 konzorciumi program kapott a megvalósításhoz összesen csaknem 5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást az NKFI Alapból. Az ELTE kutatói által benyújtott négy pályázat közül három szerepel a nyertesek között.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK:

2018-1.2.1-NKP-2018-00005 - Fehérjetudomány és alkalmazásai nemzeti program
(témavezető: Dr. Perczel András, TTK Kémiai Intézet)

2018-1.2.1-NKP-2018-00006 - Szorongás helyett énhatékonyság - A biztonságérzet összetevőinek megismerése; intervenciós eszköz- és programfejlesztés a társadalmi biztonság különböző szegmenseiben működő intézmények és aktorok  számára 
(témavezető: Dr. Felvinczi Katalin, PPK Pszichológiai Intézet)

2018-1.2.1-NKP-2018-00008 - A mesterséges intelligencia matematikai alapjai
(témavezető: Dr. Sziklai Péter, TTK Matematikai Intézet)