Nők a tudományban Kiválósági Díj

2019.01.08.
Nők a tudományban Kiválósági Díj
A Nők a Tudományban Egyesület, a Magyar Tudományos Akadémia és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság védnökségével meghirdeti a Nők a Tudományban Kiválósági Díjat Biológia-, Kémia- és Műszaki tudományok tématerületen.

A sikeres kutatók és innovátorok felkutatása, bemutatása és jutalmazása kiemelten fontos Magyarország tudományos és gazdasági versenyképessége szempontjából.  Különösen fontosnak érezzük a fiatal kutatónők támogatását, ezért a Nők a Tudományban Egyesület 2013-ban megalapította a Nők a Tudományban Kiválósági Díjat. Az elismerést olyan fiatal kutatónők nyerhetik el, akik kiemelkedő teljesítményt mutatnak fel szakterületükön, és aktív részesei a hazai tudományos életnek; mindemellett készek

részt vállalni a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséből a fiatal lányok körében,

így inspirálva környezetüket. A fiatal kutatók elismerésével szeretnénk sikereiket hazai szinten is láthatóvá tenni, egyben megerősíteni őket abban, hogy teljesítményük az egész társadalom számára kiemelkedő fontossággal bír. A díjak odaítéléséről a Nők a Tudományban Egyesület elnöksége által felállított tudományos szakmai bizottság dönt. A díj fővédnöke Prof. Hargittai Magdolna akadémikus.

Egyesületünk minden pályázónak lehetőséget biztosít egy  ingyenes tudománykommunikációs csoportos tréningen való részvételre. Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a szakmai munkásságot elismerő díj átadására 2019. március 8-én kerül sor. A díjazottak tárgyi jutalomban részesülnek.

A díjra pályázhatnak olyan, PhD fokozattal rendelkező magyar állampolgárságú vagy magukat magyar nemzetiségűnek valló kutatónők, akik

 • kiemelkedő kutatási vagy technológiai tevékenységet végeznek az adott tématerületen,
 • aktív részesei a hazai K+F világnak,
 • tevékenységük elsősorban Magyarországon működő kutatóintézetekhez, egyetemekhez, cégekhez köthető,
 • a pályázat beadásakor még nem töltik be a 40. életévüket (a korhatár a szülési szabadságon illetve  főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával emelhető).
 • A pályázónak pályázata során az alábbi adatokat szükséges megadnia, feltöltenie:
 • a jelölt személyes adatait,
 • a pályázó szakmai önéletrajzát tartalmazó dokumentumot,
 • első és utolsó szerzős publikációk számát, az erre kapott hivatkozásokkal
 • tématerülettel kapcsolatos publikációinak, eredményeinek, szabadalmainak és kitüntetéseinek felsorolását tartalmazó dokumentumot,
 • a jelölt szakmai munkásságát bemutató dokumentumot (maximum 2 oldal terjedelemben),
 • munkásságának a laikusok számára is érthető összefoglalóját,
 • két ajánlólevelet a tématerület elismert szakembereitől, két önálló dokumentumban;
 • a pályázót ajánló szakember adatait.

A pályázat beküldésének határideje: 2019. január 27. éjfél

További információk.