Okoslabor épül a Kémiai Intézetben

2023.05.30.
Okoslabor épül a Kémiai Intézetben
A mesterséges intelligenciával és a legkorszerűbb smart technológiákkal felszerelt SuperSmartLab az ELTE eddigi legnagyobb – az EU Helyreállítási és Rezilienciaépítési Alapból finanszírozott, központi koordinációval megvalósuló – kémiai beruházása, ahol 2024-től vegyészeket és kémiatanárokat képeznek.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2022 áprilisában indította el a „Gyakorlatorientált felsőfokú képzés infrastrukturális és készségfejlesztés az ELTE-n” című, RRF-2.1.2-21-2022-00023 azonosítószámú projektjét. A program az ELTE valamennyi Kari egységét érintően három egymáshoz szorosan kapcsolódó területen valósul meg: a gyakorlati képzéshez szükséges laboroknak helyet adó épületek részleges energetikai rekonstrukción esnek át, ezzel párhuzamosan fejlesztik az egyetemi digitális eszközparkot és az egyetemi informatikai hálózatot, illetve megújítják a digitális oktatásmódszertant, és a hallgatók és oktatók digitális kompetenciáit is növelik.

A fentiekben felsorolt célok mentén épül meg a Természettudományi Karon a régió, sőt egész Közép-Európa jelenleg legjobban felszerelt egyetemi kémiai oktatólaboratóriuma, a SuperSmartLab. 

2024-től alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatóink egy 60 fős, a kor kihívásainak minden tekintetben megfelelő oktató laboratóriumban kezdhetik meg tanulmányaikat és a karrierjükre való felkészülést. A hallgatók minden munkaállomáson okostechnológiákkal felszerelt számítógépes rendszer segítségével tanulhatnak és végezhetik a kísérleteket, valamint a labormunkát kifejezetten erre a célra fejlesztett mobilapplikáció is segíti.  A laborprogramok betekintést adnak a mesterséges intelligencia kémiai alkalmazásaiba is.

"Olyan szakembereket képzünk, akik képesek lesznek a korunk tudományos kihívásaira innovatív megoldásokat találni a modern kémia elveit ötvözve a smart technológiákkal" - mondta Kacskovics Imre dékán. "Az ELTE eddigi legnagyobb kémiai beruházásába, a Super Smart Lab projektünkbe szívesen bevonjuk a meghatározó vállalati szereplőket, befektetőket is" - tette hozzá a Dékán.

Hallgatóink a 21. század kihívásainak megfelelő kompetenciákat sajátíthatnak el. A digitális adatgyűjtésen túl megismerhetik a nagy adathalmazok feldolgozását és kezelését, mérések automatizálását, és a robotika alapjait.


Bemutatkozik az ELTE Kémiai Intézetében épülő okoslabor.

 Az új laborban az analóg mérőműszereket vezeték nélküli Bluetooth technológiával ellátott szenzorok, mérlegek és spektrométerek váltják fel. A laboreszközökön, valamint a vegyszereken elhelyezett QR kódoknak köszönhetően a hallgatók egy kattintással informálódhatnak az adott anyagról vagy eszközről. Tanulásukat kiterjesztett valóság technika fogja segíteni, így a hallgatók okoseszközeiken sajátíthatják el a tananyagot beágyazott, magyarázó médiatartalmak segítségével.

Ezeknek köszönhetően a gyakorlati felhasználás, a kreativitás és az innovációra való készség kap főszerepet.

A laborvezető a bekamerázott oktatói munkaasztalról mutatja majd be a kritikus lépéseket és folyamatos interaktív kapcsolat áll a hallgatókkal, akik így nehézség vagy vészhelyzet esetén hívórendszer segítségével kérhetnek azonnali személyes segítséget. A laborgyakorlat közben végzett munkafolyamatokat és a hallgatók haladását az oktatók monitoring rendszerrel kísérik nyomon. Az egyéni haladást, felzárkózást mesterséges intelligencia is segíti.

A 2024-ben átadásra kerülő labor szeptemberenként a Kutatók Éjszakáján és a Nyílt Napokon szélesebb körben is megtekinthető lesz.


A SuperSmartLab elérhetőségei: 
E-mail: supersmartlab@chem.elte.hu
Facebook
Instagram
TikTok