Öntözési Különdíj Pályázat

2023.01.09.
Öntözési Különdíj Pályázat
Jelentkezz a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) pályázatára, melynek célja, hogy olyan témák kidolgozására ösztönözze a közép- és felsőoktatásban tanuló hallgatókat, amelyek az öntözés elméleti és gyakorlati kérdéseivel, az öntözéstechnikával, tervezéssel, az öntözéses gazdálkodással, az öntözés közgazdasági elemzésével, továbbá az integrált vízgazdálkodás feladataival foglalkoznak.

Díjazásban részesíthető – tágabb értelemben – az öntözésfejlesztéssel, a vízgazdálkodással és a vízi környezet védelmével foglalkozó, magyar közép- és felsőoktatási intézményben készített, magyar, vagy idegen nyelvű dolgozat, diplomamunka, szakdolgozat, vagy TDK dolgozat, minden másoddiploma elnyerésére készített diplomamunka, szakdolgozat.

A pályázatra a 2021. december 15-től 2022. december 14-ig terjedő időszakban elkészített és megvédett diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat nyújtható be, mégpedig az alábbi kategóriákban:

  • középfokú szakképzés ideje alatt készült dolgozat
  • felsőfokú szakképzést (BA) záró dolgozat
  • alapképzés (BSc): diplomadolgozat, TDK dolgozat
  • mesterképzés (MSc): diplomadolgozat, TDK dolgozat
  • szakirányú továbbképzés (szakmérnök képzés, PhD): dolgozat.

Az Öntözési Különdíj könyvutalvánnyal és oklevéllel jár, kategóriánként 1-1 díj kerül kiosztásra. Egy-egy kategórián belül a második helyezett is díjazható, ebben az esetben a második helyezett szintén könyvutalványt és oklevelet kap. A nyertes pályázók – tagdíjfizetési kötelezettség nélkül – egy évre elnyerik a Magyar Öntözési Egyesület tagságát, illetve – amennyiben már az Egyesület tagjai voltak – egy évig tagdíjmentességet élveznek.

A pályázat jelentkezési határideje: 2023. január 20!
További információk és jelentkezés.