Pálfi István Ösztöndíj Program

2021.11.29.
Pálfi István Ösztöndíj Program
A Pálfi István Régiófejlesztési Alapítvány – a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával – meghirdeti a Pálfi István Ösztöndíj Programot a magyarországi, valamint határon túli államokban működő felsőoktatási intézményekben 4. és 5. évfolyamon, illetve MSc képzésben tanuló hallgatók, továbbá doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktori abszolutóriummal rendelkezők, illetve doktorjelöltek számára.

A lehetséges ösztöndíjas keret: 5 fő.

Támogatott térségek elsődlegesen:

Magyarország, Kárpátalja, Felvidék, Partium, Erdély, Délvidék, Drávaszög, Muraköz, Alpokalja

Az ösztöndíjas feladatai:

 1. kutatási terv összeállítása területfejlesztési, EGTC/ETT témában;
 2. a kutatási terv alapján területfejlesztési, EGTC/ETT tárgyú tanulmány, kutatási munka elkészítése a támogatási időszak végére (legalább 1 szerzői ív);
 3. a támogatási időszak feléig egy előrehaladási jelentés elkészítése (legalább 1500 karakter);
 4. kötelező részvétel az ösztöndíj programhoz kapcsolódó rendezvényeken;
 5. az ösztöndíjjal összefüggő adminisztrációs feladatok elvégzése.

Amit kínálnak:

 1. bruttó = nettó 120.000,- Ft/hó ösztöndíj 4 hónapos támogatási időtartamra (2022. február 1 – 2022. május 31.);
 2. brüsszeli /európai parlamenti szakmai gyakorlat biztosítása;
 3. a gyakorlat idejére szállás és utazás biztosítása;
 4. tutori szakmai támogatás;
 5. „Pálfi Ösztöndíjas klub” tagság.

Kötelezően csatolandó mellékletek, igazolások:

 1. Szakmai önéletrajz;
 2. Legalább öt lezárt félévet igazoló leckekönyv egyszerű másolata;
 3. Kutatási téma pontos megjelölése, illetve kifejtése minimum 1, maximum 2 oldal terjedelemben.

További csatolható mellékletek:

 1. tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) igazolása
 2. nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata
 3. szakmai (és közéleti) tevékenység igazolása
Pályázatok benyújtásának határideje: 2021. december 31.
Pályázatok elbírálása a 3 tagú szakmai bírálóbizottság által: 2022. január 1-31.
A pályázatokat e-mailben várják.