Pályázat biológus hallgatóknak

2022.03.09.
Pályázat biológus hallgatóknak
A Dr. Bodzsár Éva Emlékére Alapítvány célja, hogy a tehetséges kutatók szakmai fejlődésének támogatásával a néhai professzor asszony dr. Bodzsár Éva oktatói-kutatói munkájának méltó mód emléket állítson. Dr. Bodzsár Éva egyetemi oktatóként fontosnak tartotta, hogy a tehetséges hallgatók minden lehetőséget megkaphassanak szakmai fejlődésükhöz, kutatódiákként végzett munkájukhoz. 

Dr. Bodzsár Éva kutatásait az auxológia (biológiai antropológiának a gyermekek növekedési és érési folyamatait tanulmányozó tudományterülete), illetve az auxológiához kapcsolódó társtudományok (pl. orvosbiológia, epidemiológia, sportantropológia) területén végezte. Klinikai szakpszichológusként a gyerekek testi és pszichés fejlődésének kapcsolatát is elemezte. Dr. Bodzsár Éva érdeklődési területe azonban nem korlátozódott az auxológia és társtudományainak kutatásaira. Folyamatosan figyelemmel kísérte a biológia más tudományterületeinek újdonságait, új módszereit és lehetőségeit. A mindennapi élet aktuális, biológiához kapcsolódó kérdései is folyamatosan foglalkoztatták.

Pályázati kiírás  

Pályázhat minden olyan magyar állampolgár, akinél teljesülnek az alábbi feltételek: 

  • valamely hazai felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll,
  • mesterszakos vagy PhD képzésen vesz részt a molekuláris biológia tudományterületeinek egyikén, és
  • igazolhatóan bekapcsolódott egy szakmailag fontosnak ítélt kutatási projektbe.

Napjaink molekuláris biológiai problémáinak megértése, megismerése céljából indított kutatások egyikébe bekapcsolódott MSc szakos vagy PhD hallgatók pályázhatnak témáikkal, kutatási terveikkel.

2022-ben egy nyertest hirdet az Alapítvány. A nyertes 1 millió forint támogatásban részesül kutatásainak támogatására.

Az Alapítvány folyamatosan fogad pályázatokat, nincs határidő a benyújtásra.

Részletek: bodzsareva.hu


Az ELTE Biológiai Intézetében a pályázattal kapcsolatban Dr. Zsákai Annamária nyújt bővebb tájékoztatást: annamaria.zsakai@ttk.elte.hu