Pályázat biológusoknak

2021.09.20.
Pályázat biológusoknak
A Dr. Bodzsár Éva Emlékére Alapítvány célja, hogy a tehetséges kutatók szakmai fejlődésének támogatásával a néhai professzor asszony dr. Bodzsár Éva oktatói-kutatói munkájának méltó mód emléket állítson. Dr. Bodzsár Éva egyetemi oktatóként fontosnak tartotta, hogy a tehetséges hallgatók minden lehetőséget megkaphassanak szakmai fejlődésükhöz, kutatódiákként végzett munkájukhoz. 

Dr. Bodzsár Éva kutatásait az auxológia (biológiai antropológiának a gyermekek növekedési és érési folyamatait tanulmányozó tudományterülete), illetve az auxológiához kapcsolódó társtudományok (pl. orvosbiológia, epidemiológia, sportantropológia) területén végezte. Klinikai szakpszichológusként a gyerekek testi és pszichés fejlődésének kapcsolatát is elemezte. Dr. Bodzsár Éva érdeklődési területe azonban nem korlátozódott az auxológia és társtudományainak kutatásaira. Folyamatosan figyelemmel kísérte a biológia más tudományterületeinek újdonságait, új módszereit és lehetőségeit. A mindennapi élet aktuális, biológiához kapcsolódó kérdései is folyamatosan foglalkoztatták.

2021/2022. tanév pályázati kiírása  

Pályázhat minden olyan magyar állampolgár, akinél teljesülnek az alábbi feltételek: 

  • valamely hazai felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll,
  • nappali tagozatos,
  • mesterszakos képzésen vesz részt a molekuláris biológia tudományterületeinek egyikén,
  • amely területen nyújtott tanulmányi eredménye kimagasló, és
  • igazolhatóan bekapcsolódott egy szakmailag fontosnak ítélt kutatási projektbe.
A COVID19 járvány által generált molekuláris biológiai problémák megértése, megismerése céljából indított kutatások egyikébe bekapcsolódott MSc szakos hallgatók pályázhatnak témáikkal, kutatási terveikkel.

A támogatást a Nyertes a kutatáshoz kapcsolódó költségeire (konferencia-részvétel díja, utazási és szállásköltsége, vegyszerek, laboreszközök beszerzése, publikációs költségek, informatikai eszközök) fordíthatja, a költségek elszámolását a támogatási szerződés fogja pontosan részletezni. 

Ebben az évben egy Nyertest hirdet az Alapítvány. A Nyertes 1 millió forint támogatásban részesül a 2021/2020. tanévi kutatásainak támogatására.

Eredményhirdetés várható időpontja: 2021 novembere. A pályázókat email-ben értesítjük az eredményekről, a Nyertest röviden bemutatjuk az Alapítvány honlapján. 

Pályázati határidő: 2021. október 31.

További részletek: bodzsareva.hu