Pályázatok hallgatóknak

2018.08.23.
Pályázatok hallgatóknak
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága kiírta a 2018/2019-es tanév első félévére vonatkozó ösztöndíjakat, valamint alap- és szociális támogatásokat. Az egyes pályázati kiírások (jelentkezési feltételek, jelentkezési lapok) a linkekre kattintva érhetők el.

Alaptámogatás

Az ösztöndíj egy egyösszegű támogatást jelent, mely pályázat útján igényelhető. Alaptámogatásra jogosult lehet, aki fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult; halmozottan hátrányos helyzetű; családfenntartó; nagycsaládos; árva; hátrányos helyzetű; gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva. Pályázni a beiratkozást követő első félév elején lehetséges, a pályázat a rendszeres szociális támogatás pályázati rendszerébe került beépítésre.

 • A pályázatok benyújtásának időszaka: 2018. szeptember 8., 8:00 – 2018. szeptember 13., 23:59
 • A pályázatok hiánypótlásának időszaka: 2018. szeptember 8., 8:00 – 2018. szeptember 19., 23:59

 Rendszeres szociális támogatás

A támogatás a hallgató szociális helyzete alapján, egy félévre biztosított, havonta folyósított juttatás, mely a hallgató által beadott pályázat útján igényelhető. A pályázatok értékelése pontrendszer alapján történik – vagyis támogatásban az részesülhet, akinek a beküldött pályázata alapján kapott pontjai meghaladják az adott félév jogosultsági minimum ponthatárát. A szociális helyzet megítélésekor figyelembe vesszük a hallgató lakhatási körülményeit, az állandó lakcím távolságát, a hallgatóval egy háztartásban élők jövedelmét, egészségügyi állapotát stb. Ha a minimumpontszámot eléri, kiemelt összeget kaphat, aki fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult; halmozottan hátrányos helyzetű; családfenntartó; nagycsaládos; árva; hátrányos helyzetű; gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva. A hallgatók a saját alapkaruknak megfelelő pályázati időszakban adhatják le pályázatukat, kivételt ez alól az ELTE Savaria Egyetemi Központhoz tartozó hallgatók képeznek, akik karuktól függetlenül, egy pályázati időszakban adhatják le pályázataikat. 

 Rendkívüli szociális támogatás

A rendkívüli szociális támogatás a szociális helyzet váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás. Rendkívüli szociális eseménynek minősül az odaítélés szempontjából minden, a hallgató, illetőleg a családja anyagi körülményeit váratlanul, átmenetileg kedvezőtlenül befolyásoló esemény, különösen a gyerekszületés, a haláleset, a munkanélkülivé válás, a súlyos baleset vagy a vagyoni kár. Rendkívüli szociális támogatásban a hallgató kérelme alapján részesülhet. A pályázatok benyújtására a félév utolsó határidejéig, 2018. december 5., 23.59-ig folyamatosan van lehetőség. Az adott hónap határidejéig beadott pályázatok esetén garantálható a következő hónapban való kifizetés. 

A pályázati határidők a félévben:

 • 2018. szeptember 15., 23:59,
 • 2018. október 10., 23:59,
 • 2018. november 10., 23:59,
 • 2018. december 5., 23:59.

Közéleti ösztöndíj

Közéleti ösztöndíjat a hallgatói és doktorandusz önkormányzat választott tisztségviselője, a tisztség betöltésének idejére, valamint az egyetemi, vagy kari közéletben kiemelkedő, a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató kaphat. A választott tisztségviselők ösztöndíjairól az adott szervezeti egység küldöttgyűlése dönt. Az egyetemi, illetve a kari közéletben kiemelkedő, a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató közéleti ösztöndíj-pályázatáról – ideértve annak meghirdetését is – a hallgatókból és közalkalmazottakból álló Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság, illetve Kari Ösztöndíj Bizottságok döntenek.

A pályázati határidők a félévben:

 • 2018. szeptember 15., 23:59,
 • 2018. október 10., 23:59,
 • 2018. november 10., 23:59,
 • 2018. december 5., 23:59.

Rendszeres művészeti ösztöndíj

Rendszeres művészeti ösztöndíjra jogosultak azok a teljes idejű, nappali képzésen tanuló, az érintett időszakban aktív státuszú hallgatók, akik államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy költségtérítéses/önköltséges teljes idejű alap-, mester- és osztatlan képzésben, korábbi rendszerű egyetemi és főiskolai szintű alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben vagy felsőfokú szakképzésben, valamint doktori képzésben vesznek részt.

 • Leadási időszak: 2018. szeptember. 18, 8.00 – 2018. szeptember 24., 23:59
 • A hiánypótlás vége: 2018. október 1., 23:59

Forrás: EHÖK