Richter PhD ösztöndíj az ELTE TTK doktoranduszainak

2023.09.02.
Richter PhD ösztöndíj az ELTE TTK doktoranduszainak
Közös kutatási projektekre, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folyó doktori képzés támogatására terjed ki a Richter és az ELTE együttműködése, melynek fő célja a magasan képzett, piaci igényeknek megfelelő tudással felvértezett kutatói utánpótlás biztosítása.

A két intézmény által aláírt együttműködés részeként a Richter alapítványa az élettudományi és természettudományi kutatás területe iránt elkötelezett PhD-hallgatókat megcélzó PhD-ösztöndíjakat alapított. Az ösztöndíjat minden évben 3-5 fő 35 év alatti doktorandusz nyerheti el, akinek kutatási témája a gyógyszeriparhoz és társtudományaihoz kapcsolódik. Az ösztöndíjas doktorandusz hallgatók után az egyetem is további jelentős támogatás kap majd, ami a PhD-képzések infrastrukturális feltételeinek és oktatói hátterének javítására fordíthat.

Az ELTE TTK doktori iskoláiban kutató PhD hallgatók számára lehetőség van pályázatot beadni két kategóriában:

  • a „Richter PhD ösztöndíj”-ra a PhD képzés első tanulmányi félévét megkezdő, 35. év életévét be nem töltött, a felsőoktatási intézmény által az Alapítványnak írásban javasolt doktorandusz hallgató pályázhat. Az állami ösztöndíjban nem részesülő hallgatók az első két évben 200.000.- Ft, míg a komplex vizsgát követő 2 évre 250.000.- Ft havi támogatást kapnak. 
  • a „Richter Kiválósági PhD ösztöndíj”-ra az állami PhD ösztöndíjjal rendelkező, a PhD képzés bármely tanulmányi évében járó, 35. év életévét be nem töltött, a felsőoktatási intézmény által az Alapítványnak írásban javasolt doktorandusz hallgató pályázhat. A Kiválósági PhD ösztöndíj az állami ösztöndíjjal rendelkező hallgatók számára érhető el, amelyet az állami ösztöndíjjal párhuzamosan nyerhetnek el a doktori képzésük időtartamára, egységesen havi 150.000,- Ft támogatással.
A pályázat beadási határideje: 2023. szeptember. 20.

Pályázni az alábbi dokumentumok kitöltésével lehet. A kitöltött pályázati dokumentumokat az illetékes doktori iskola vezetőjének kell elküldeni a fenti határidőig.

Benyújtandó dokumentumok:

  • szakmai önéletrajz
  • kutatási terv
  • pályázati adatlap (letölthető)
  • adatkezelési nyilatkozat (letölthető)

A Richter PhD ösztöndíj pályázat dokumentumai
Tájékoztató a Richter Gedeon PhD ösztöndíjról (doc.)
Tájékoztató a Richter Gedeon Kiválósági ösztöndíjról (doc.)
Adatkezelési nyilatkozat (doc.)
Pályázati adatlap (doc.)
Richter Gedeon Talentum Alapítvány Adatvédelmi tájékoztató