Támogatott kutatócsoporti pályázati felhívás

2018.07.04.
Támogatott kutatócsoporti pályázati felhívás
A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot hirdet akadémiai támogatású kutatócsoportok létrehozására
a 2019. július 1. – 2024. június 30. közötti időszakra.

A meghirdetett pályázat célja hazai felsőoktatási intézményekben és – alapító dokumentuma alapján az abban meghatározott területen – kutatási tevékenységet végző közgyűjteményben vagy közintézményben kiemelkedő kutatási eredményeket elért személyek által vezetendő tudományos műhelyek kialakítása és működésük támogatása, a kutatói és oktatói utánpótlás elősegítése (előnyben részesítve a fiatal kutatói utánpótlás nevelést), az MTA kutatóintézet-hálózata és a felsőoktatási intézmények közötti együttműködés erősítése, a kutatóintézet-hálózat kutatási profiljából hiányzó vagy azt kiegészítő, a magyar tudományos életben újdonságot jelentő témák művelésének támogatása bármely tudományterületen, elsősorban a felfedező kutatások területén.

A pályázható támogatás határozott időtartamra, 2019. július 1-től 2024. június 30-ig szól. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az igényelhető legalacsonyabb összeg évi 20 millió forint, a legmagasabb összeg évi 40 millió forint, mely foglalkoztatási költségeket és dologi kiadásokat tartalmazhat. A benyújtott pályázatban a dologi kiadásokat kötelező megtervezni. A pályázati támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól a nyertes pályázóval kötendő támogatási szerződés rendelkezik.

Pályázni lehet az MTA kutatóintézet-hálózat kutatási profiljából hiányzó vagy azt kiegészítő, a magyarországi kutatásokban újdonságot jelentő témák kutatására valamennyi tudományterületen, elsősorban a felfedező kutatások területén.

A pályázat elektronikus benyújtásának határideje: 2018. október 1. (hétfő) 16.00 óra. Két dokumentumot (a D1 jelzésű intézményi befogadó nyilatkozatot, valamint a D3 jelzésű részletes kutatási tervet) aláírva, egy példányban postán vagy kézbesítéssel is el kell küldeni az alábbi címre:

MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya
1051 Budapest, Nádor u. 7.

A postabélyegző legkésőbbi dátuma a fent megadott határidő napja lehet. A borítékon fel kell tüntetni: „Támogatott kutatócsoporti pályázat 2018”. A pályázat benyújtásának díja nincs.

További részletek