Tanévnyitó

2019.09.07.
Tanévnyitó
Az első éves hallgatók ünnepélyes eskütételére 2019. szeptember 4-én került sor az ELTE TTK Gömb aulában.

Az ELTE 385. tanévének megnyitásása alkalmával Dr. Kacskovics Imre, az ELTE Természettudományi Kar dékánja kézfogásával ünnepélyesen mindenkit ELTE egyetemi polgárává fogadott.

Dékán úr megnyitó beszédében kihangsúlyozta, hogy 1188 elsőéves hallgatónk az ország legjobb középsikoláiból kerültek be intézményünkbe. Felvételi átlagpontszámaik tanúsítják, hogy számos kiválóan felkészült első éves hallgatóval kezdhetjük az őszi félévet. Kacskovics Imre arra biztatta a hallgatókat, hogy éljenek az Egyetem nyújtotta lehetőségekkel és csatlakozzanak kutatócsoportokhoz, szakkollégiumokhoz vagy a HÖK csoportjaihoz. 

Sor került az elsőéves hallgatók ünnepélyes eskütételére is, amelyben arra tettek ígéretet, hogy a természettudományok nyújtotta ismereteket a legmagasabb szinten fogják elsajátítani,  viselkedésükkel és kimagasló tanulmányi eredményükkel az Egyetem hírnevét öregbíteni, valamint a megszerzett ismeretekkel a társadalom és az emberiség javát fogják szolgálni.

Ünnepségükre meghívtuk azoknak a középiskoláknak a vezetőit, akiktől idén a legtöbb hallgató nyert felvételt Karunkra. A tanáraik munkáját és erőfeszítéseiket Dékáni Okelvéllel köszöntük meg, amelyeket Dr. Horváh Erzsébet, az ELTE TTK oktatási dékánhelyettese adott át az intézmények képviselőinek.

A tanévnyitón készült fotók Caesar azonosító birtokában ingyenesen letölthetők.

Cím Fájlnév Méret
ELTE TTK Tanévnyitó Tanévnyito ELTE TTK 2019.09.04..zip 76.99 MB

Köszönjük a képeket az ELTE Online fotósának!