Tudományos ösztöndíj hallgatóinknak

2019.06.27.
Tudományos ösztöndíj hallgatóinknak
Az ELTE TTK Fizikai Intézet Atomfizikai Tanszéke tudományos ösztöndíjpályázatot hirdet az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tudományos tevékenységet folytató tehetséges, fiatal, PhD tanulmányokat végző hallgatók számára az alábbi kutatási tevékenységek végzésére: 

1. Leképező, I2C-alapú, nagyfelbontású infraszenzorok kalibrációja és ballon valamint műhold­kísérletekhez való felkészítése és a kísérletek végrehajtása.
2. Szoftverfejlesztés kisműholdakon alkalmazott kiolvasó elektronikában használt programozható logikai kapukból álló integrált áramkörök (FPGA) számára.
3. Kisműholdakra fejlesztett gamma detektor kalibrációja és tesztelése, valamint ballon-kísérletekre való felkészítése és a kísérletek végrehajtása.
4. Kisműholdak térbeli helyzetmeghatározáshoz szükséges matematikai háttér kidolgozása.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap (2019. szeptember 1-től 2020. június 30-ig), melynek végére beszámolót, vagy publikációt, vagy TDK-dolgozatot kell készíteni. Az ösztöndíj nem hosszabbítha­tó. 

A pályázatok beadási határideje: 2019. július 31. (szerda) 12:00 óra

Részletes pályázati felhívás