Új egyetemi tanáraink

Új egyetemi tanáraink
Az ELTE Természettudományi Kar négy oktatóját 2020. február 5-től egyetemi tanárrá nevezte ki a köztársasági elnök.

A köztársasági elnök 64-65-66-67/2020. (II. 6.) KE határozataival, az innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára egyetemi tanárrá nevezte ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karáról:

  • Józsi Mihály Krisztiánt (Biológiai Intézet, Immunológiai Tanszék)
  • Kovács M. Gábort (Biológiai Intézet, Növényszervezettani Tanszék)
  • Magyari Enikőt (Földrajz és Földtudományi Intézet, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék)
  • Ősi Attilát (Földrajz és Földtudományi Intézet, Őslénytani Tanszék)

Kovács M. Gábor, Józsi Mihály, Magyari Enikő, Ősi Attila

A felsőoktatási oktatói munkakörök csúcsa az egyetemi tanári pozíció. Az egyetemi tanárokat a munkakörük elnyerése után a köztársasági elnök nevezi ki. 12 év oktatói tapasztalat vagy annak hiányában a habilitáció és az MTA doktora cím együttes birtoklása alapvető követelmény ennek a szerepkörnek a betöltéséhez, a cím mögött iskolateremtő tudományos életpálya áll. Áder János köztársasági elnök február 5-i hatállyal az ELTE Természettudományi Kar négy oktatójának adta meg a kitüntető címet.

Józsi Mihály Krisztián 1997-ben diplomázott okleveles biológus és angol nyelvi szakfordítóként az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 2002-ban ugyanitt doktorárust szerzett az immunológia szakterületén, 2016-ban pedig habilitált. 2018 óta a Magyar Tudományos Akadémia Doktora. Kutatásai középpontjában a komplementrendszer áll, azon belül elsősorban az alternatív aktivációs út szabályozása, a H-faktor és vele rokon molekulák szerkezetének és funkciójának vizsgálata. Célja a H-faktor és a H-faktorral rokon fehérjék fiziológiás szerepének feltárása, hogy közelebb juthassunk a betegségek patomechanizmusának megértéséhez, valamint célzottabb gyógymódok kidolgozásához.

Kovács M. Gábor 2002-ben szerzett PhD-fokozatot a Szegedi Tudományegyetemen, a környezettudományok területén. 2012-ben habilitált az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, 2018-ban pedig megkapta a Magyar Tudományos Akadémia biológiai tudományok doktora címet. 2007 óta az ELKH ATK Növényvédelmi Kutatóintézet tudományos tanácsadója.  2004-től tanít az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Fő kutatási területei a mikorrhizák, az endofitonok, a mikológia, a molekuláris taxonómia és a filogenetika.

Magyari Enikő 1997-ben szerzett biológus-ökológus – angol szakfordító diplomát a Debreceni Egyetemen. Dolgozott többek között a Mátra Múzeumban, a Magyar Természettudományi Múzeumban, a Newcastle-i Egyetemen és a Durham-i Egyetemen is. 2007 óta tevékenykedik az MTA–MTM Paleontológiai Kutatócsoportban, illetve az ELTE Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék tudományos főmunkatársa. Fő kutatási területei: a kvarter paleobotanika, paleoökológia, a negyedidőszaki klímakutatás, a késő-glaciális és holocén pollenmonitorozási program és a holocén pollenvizsgálatok.

Ősi Attila 2003-ban szerzett oklevelet geológusként az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, diplomamunkáját A magyarországi késő-kréta dinoszaurusz fauna vizsgálata címmel írta. A PhD-fokozatot is az ELTE-n kapta meg 2007-ben, 2015-ben habilitált. 2007 és 2011 között az MTA–MTM Paleontológiai Kutatócsoport tudományos munkatársaként dolgozott, ezt követően pedig az MTA–ELTE "Lendület" Dinoszaurusz Kutatócsoport kutatócsoport-vezetője lett. 2010-ben Junior Prima Díjjal jutalmazták Magyar tudomány kategóriában. Kutatásai fókuszában a Mezozoós Archosauriák paleobiológiai, és funkcionális morfológiai vizsgálata, valamint az európai késő-kréta paleobiogeográfia áll.

Forrás: Magyar Közlöny és elte.hu

Kapcsolódó cikkek