Új Nemzeti Kiválóság Program

Új Nemezti Kiválóság Program (ÚNKP) – 2018/2019-ES TANÉV

Új Nemezti Kiválóság Program (ÚNKP) – 2018/2019-ES TANÉV

A Bolyai+ pályázat meghosszabbított beadási határidővel újra kiírásra került. A pályázatokat 2018. június 15. – 2018. július 16. között lehet benyújtani. A pályázók kiértesítési dátuma az új ütemterv szerint: 2018. augusztus 30.


Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/2019-es tanévi pályázati kiírásai.

A Program célja a tudományos utánpótlás megerősítése, a tudományos életpálya vonzóvá tétele, a kiváló oktatók, kutatók pályán és itthon tartása, illetve az egyetemek tudományos teljesítményének ösztönzése. A program keretében a kiváló, kutatási tevékenységet végző felsőoktatási hallgatók [alapképzés, mester (osztatlan) képzés, doktori képzés], doktorjelöltek, fiatal oktatók, kutatók 5 havi, illetve 10 havi ösztöndíjban részesülnek, a fogadó felsőoktatási intézmények pedig a saját nyertes pályázóik ösztöndíj összegének 40%-a mértékében kutatási-működési támogatást kapnak. A hallgatók, doktorjelöltek és fiatal oktató-kutatók – támogatott célcsoporttól függően – 50.000–300.000 forint/hó nettó támogatásban részesülnek.

A 2018/2019-es tanévre vonatkozóan az alábbi 5 pályázati kiírás jelenik meg:

  1. Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
  2. Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
  3. Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj
  4. Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj (ÚJ)
  5. „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj (ÚJ)

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjban a fogadó felsőoktatási intézményben oktatói, kutatói tevékenységeket ellátó és MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesülő 45 év alatti fiatal oktatók, kutatók részesülhetnek.
„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíjban alapképzésre, osztatlan mesterképzésre jelentkező, leendő elsőéves, a pályázati kiírás szerinti 2016., 2017., 2018. évi középiskolai tanulmányi, művészeti és szakmai versenyeken elért helyezéssel/minősítéssel vagy ösztöndíjjal rendelkező hallgatók részesülhetnek.

Az ösztöndíjakat az oktatásért felelős miniszter adományozza.
Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/2019-es tanévi pénzügyi kerete hozzávetőleg 4 Mrd Ft, amelyből közel 2000 ösztöndíjas támogatása várható.
A pályázatokat 2018. április 10. – 2018. május 10. között lehet benyújtani.
Az ELTE saját webes pályázatkezelő rendszerrel rendelkezik, a pályázatokat ezen keresztül kell benyújtani. A portál elérhetősége: https://unkp.elte.hu/

Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektronikusan benyújtott pályázati dokumentáció kizárólag az eredetiben, papír alapon, határidőben ajánlott, elsőbbségi küldeményként postára adott és a fogadó felsőoktatási intézményhez megérkezett hiánytalanul, magyar nyelven kitöltött és aláírt Pályázati Adatlappal és annak mellékleteivel együtt érvényes.

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK, MELLÉKLETEK MÓDOSÍTVA
Pótpályázati kiírás Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjhoz 2018.06.18.
Pályázati kiírás Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjhoz 2018.04.10.
Pályázati kiírás Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjhoz 2018.04.10.
Pályázati kiírás Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíjhoz 2018.04.10.
Pályázati kiírás Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjhoz 2018.04.10.
Pályázati kiírás „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíjhoz 2018.04.10.
Tudományági besorolás 2018.04.10.
Ösztöndíj Működési Szabályzat 2018.04.27.
Ösztöndíj Működési Szabályzat 1. melléklet: ösztöndíjpályázatok, ösztöndíj összegek (célcsoportonként) 2018.04.10.
Ösztöndíj Működési Szabályzat 2. melléklet: feladat- és ütemterv (Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj, Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj, Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj) 2018.04.10.
Ösztöndíj Működési Szabályzat 2. melléklet: feladat- és ütemterv (Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj) 2018.04.10.
Ösztöndíj Működési Szabályzat 2. melléklet: feladat- és ütemterv („Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj) 2018.04.10.
Ösztöndíj Működési Szabályzat 4. melléklet: elszámolható költségek 2018.04.27.
GYIK (Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj, Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj, „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj) 2018.04.23.
GYIK (Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj) 2018.04.18.
GYIK (Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj) 2018.04.27.
Intézményi Működési Szabályzat (Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj, Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj, „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj) 2018.04.27.
Intézményi Működési Szabályzat (Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj) 2018.04.27.
Intézményi Működési Szabályzat (Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj) 2018.04.27.
Adatkezelési tájékoztató pályázók számára 2018.04.21.
5/2018. (IV.20.) számú rektori utasítás a nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíj intézményi működési szabályzatáról a 2018/2019-es tanévre 2018.04.25.
Intézményi Működési Szabályzat (Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj) - bírálati szempontrendszer 2018.05.25.
ÚNKP KONFERENCIA – 2018. MÁJUS 24.
Előadások beosztása
Programfüzet
Absztraktfüzet

 

KAPCSOLAT

Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázat
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázat
„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj Pályázat
Fábián Laura
Oktatási Igazgatóság, Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Osztály
E-mail: unkp.gradualis@oktig.elte.hu
Telefon: 411-6500/2806
Személyesen: kedd 8–12 óráig (1056 Budapest, Szerb u. 21–23. fszt. 31.) 

Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj Pályázat
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj Pályázat
Sági Eszter
Rektori Kabinet, Tudománypolitikai Iroda
E-mail: unkp.posztgradualis@rk.elte.hu
Telefon: 411-6500/1396
Személyesen: kedd 8–12 óráig (1056 Budapest, Szerb u. 21–23. I. em. 35.)


A 2017/2018-as tanévben támogatottak listája – „A” keret
A 2017/2018-as tanévben támogatottak listája – „B” keret
A 2017/2018-as tanévben támogatottak listája – „C” keret

A 2016/2017-es tanévi pályázat eredményei