Új szintézisek, új gyógyszerek

2020.07.01.
Új szintézisek, új gyógyszerek
A CELSA 2020-as kutatási pályázatán az ELTE-ről Novák Zoltán projektje nyert támogatást. A kutatás célja szerves kémiai szintézisek kifejlesztése szén-dioxid átalakítására  gyógyszermolekulák előállításához.

A Leuveni Katolikus Egyetem kezdeményezésére 2016 májusában megalakult Prágában a Central Europe Leuven Strategic Alliance (CELSA) hálózat. A Leuveni Katolikus Egyetem és a vezető közép-európai egyetemek közös stratégiai együttműködése a partneregyetemek közös kutatásait támogatja. A program távolabbi célja, hogy a támogatott projektek később más páneurópai kutatási és innovációs alapok – mint például a Horizon 2020 – pályázatain is sikerrel szerepeljenek. A támogatott projektekben minimum két kutatónak kell részt vennie, akik a szervezet különböző partnerintézményeiből érkeznek, de egyikük mindenféleképpen a leuveni egyetem munkatársa.

A nemzetközi bíráló bizottság javaslattétele alapján a CELSA irányító testülete 2020-ban összesen 13 pályázatot támogat. Az ELTE kutatói közül Novák Zoltán, a Kémiai Intézet docense kezdheti meg a munkát az együttműködés keretében. Partnere a projektben Erik V. Van der Eycken, a leuveni Laboratory for Organic and Microwave-Assisted Chemistry (LOMAC) kutatócsoport vezetője.  

Novák Zoltán az ELTE Kémiai Intézetében működő „Lendület” Katalízis és Szerves Szintézisek Kutatócsoport vezetője. 1999-ben végzett kémikus szakon az ELTE-n, doktori fokozatot ugyanitt szerzett 2004-ben. Ezután egy évig a pasadenai California Institute of Technology posztdoktori kutatója volt. Munkáját az ELTE Szerves Kémia Tanszékén folytatta, ahol azóta is dolgozik. 2012-ben elnyerte az MTA Lendület pályázatának támogatását, 2017-ben Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat kapott. A szerves szintézisek kutatója a CELSA-tól CO2-FIX: CO2 as a Sustainable Building Block in Photoredox Catalysis projektjére kapott most támogatást.

Napjainkban egyre nagyobb szükség van összetett szintetikus anyagokra. Szerves molekulák szabályozott és hatékony szintézisének kifejlesztéséhez azonban új szerves szintetikus koncepciók és stratégiák kellenek. A CELSA Grant által támogatott projekt

elsősorban a fotoredox kémiával kapcsolatos, nagy kihívást jelentő transzformációkkal foglalkozik,

különös tekintettel a szén-dioxid átalakítására és a C-H kötés funkcionalizációval járó reakciókra.

A kutatásfejlesztés olyan új, szerves szintetikus transzformációk kidolgozása felé irányul, amelyek biológiailag releváns (komplex) heterociklusos szerkezeteket képesek szelektív módon előállítani egyszerű kiindulási anyagokból modern szintézismódszerek segítségével (MCR domino transzformációk, nanokatalízis, fotoredox katalízis, áramlásos kémia, valamint C-H aktiválás). A cél annak felderítése, hogy ezeket az átalakításokat hogyan lehet alkalmazni biológiailag aktív vegyületek, gyógyszermolekulák vagy ezek prekurzorainak szintézisére.

A nyertes projektek listája ezen a linken érhető el.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek 2017-ben Jordán Tibor matematikus és Miklósi Ádám etológus projektjeivel, 2018-ban Sonkoly Gábor és Réthelyi Orsolya projektjeivel sikerült bekerülnie a támogatottak körébe.

 

Forrás: elte.hu