Új tanárszakot indítunk

2021.10.17.
Új tanárszakot indítunk
2022 szeptemberétől indul az új, ötéves, elsődlegesen a Z-generációt kiszolgáló egyetemi természettudomány-környezettan szak, vagyis Z-szak az ELTE Természettudományi Karán. A Z-szakot elvégző hallgatók a munkaerőpiacon, és ezen belül a közoktatásban is komolyan versenyképesek lesznek, hiszen ezzel a diplomával a Nemzeti alaptantervben szereplő integrált természettudomány tantárgyak mellett az általános iskolák felső tagozatán a biológiát, fizikát és kémiát is taníthatják. Ennek révén a kisebb iskolák is tudják majd őket alkalmazni, ami egyben a vidék felzárkózásának egyik kulcsa.

Az ország hat egyetemének hét képzőhelyén - az ELTE Természettudományi Kar (Budapest) és ELTE Savaria Egyetemi Központ (Szombathely), Pécs, Szeged, Debrecen, Nyíregyháza, Eger - indul az új, ötéves, elsődlegesen a Z-generációt kiszolgáló egyetemi természettudomány-környezettan szak, brand-nevén a Z-szak. A szak egységes országos minőségbiztosítással, de regionális megvalósításban igyekszik a jelentkezőkkel megismertetni, megértetni az ökológiai fenntarthatóságot és a természet működését, folyamatait, mindezt gyakorlatorientált, problémamegoldó technikák révén. A természettudomány-környezettan lesz az egyetlen hazai kötött szakpáros osztatlan tanárképzés, amely

a természetet teljes egységében ismerteti meg, de úgy, hogy egyben megérteti a különböző szempontú modellnézeteket - fizika, kémia, biológia - is.

A Z-szak gyakorlatorientált lesz, kiviszi a diákokat a természetbe és testközelből mutatja meg nekik a gyakorlati életet (ipar, mezőgazdaság stb.), ezzel is erősítve kötődésüket a régiójukhoz és egyben a Kárpát-medencéhez, mindezt egy egységes ökológiai fenntarthatósági szemléletbe ágyazva. A szakmai tudás jellege mellett az új tanárszak módszertanilag is lényeges újításokat tartalmaz. A Z-generációnak különösen fontos vizuális kommunikációt és kultúrát kiemelt óraszámban, már a kezdetekkor tanítja és ezzel magának a későbbi egyetemi tanulásnak is aktív eszközévé teszi. Szintén a kezdetektől kiemelten fejleszti a diákok értő olvasási képességét és retorikai kompetenciáit, valamint az idegen nyelven – elsődlegesen angolul – történő világhálós kritikai tájékozódást.

A Z-szakot elvégző hallgatók – sokoldalúan fejlesztett képességeikkel és tudásuk révén – a munkaerőpiacon, és ezen belül a közoktatásban is komolyan versenyképesek lesznek, hiszen ezzel a diplomával a Nemzeti alaptantervben szereplő integrált természettudomány tantárgyak mellett az általános iskolák felső tagozatán a biológiát, fizikát és kémiát is taníthatják majd..

A szak sokoldalúsága miatt akár humán, akár reál hátterű diákok érdeklődését, jelentkezését várjuk, először 2022 februárjában. Ennek megfelelően jelentkezni bármilyen tantárgyból szerzett emeltszintű érettségivel lehet.

A szak Facebook oldala.
A szak Instagram oldala.