Versenyképesség és kooperáció

2019.11.30.
Versenyképesség és kooperáció
Az együttműködés és a közös célok kijelölése érdekében 2019. november 25-én látogatást tett Karunkon Dr. Palkovics László, az ITM minisztere, mivel idén szeptember elsejétől az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz (ITM) került át a felsőoktatás irányítása, a területért eddig felelős Emberi Erőforrások Minisztériumától (EMMI).

A Minisztert az ELTE rektora Dr. Borhy László és kancellárja, Dr. Scheuer Gyula, valamint a TTK dékánja, Dr. Kacskovics Imre fogadta. Az egyeztetésen részt vettek a dékánhelyettesek, az intézeteink igazgatói, valamint a Dékáni Tanácsadó Testület képviselői is. 

A Kar jelenlegi vezetése augusztus 1-én lépett hivatalba, azóta a dékán és dékánhelyettesei az intézetigazgatókkal közösen konstruktív együttműködésben dolgoznak a TTK működésének reformján, optimalizálásán és dinamizálásán. A Dékán beszámolt a Kar jelenlegi helyzetéről, és jövőbeni fejlődési lehetőségeiről az oktatás, a kutatás, és az innováció területén. A Dékán a Kar oktatási tevékenysége kapcsán kiemelte, hogy

a képzési rendszerünk modernizálásával, és átláthatóbbá tételével, a munkaerőpiaci igények figyelembe vételével növelni szükséges a Kar versenyképességét.

Kacskovics Imre beszámolt arról is, hogy a mesterképzéseket néhány éves átmenettel kizárólag angol nyelven hirdetné meg. Ezáltal hallgatóink képzésüket a nemzetközi szaknyelven folytathatják, számos külföldi oktatót is bevonhatunk a képzésbe, színesítve azt, valamint lehetőséget ad a külföldi diákoknak, hogy Karunkon folytassák mesterszakos tanulmányaikat. Valamint a PhD képzés kapcsán kiemelte, hogy a képzés normatívája elmarad az MSc képzés normatívájától, azt akár kétszeresére is emelni szükséges.

Dr. Kacskovics Imre, az ELTE TTK dékánja

A Miniszter az angol nyelvű mesterképzés bevezetésére vonatkozóan támogatólag nyilatkozott. Palkovics László kiemelte, hogy az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) keretében lehetőség nyílik a kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók - ideértve a felsőoktatási tanulmányaikat megkezdő hallgatókat is - szakmai fejlődésének támogatására, amelynek egyik célja éppen a kiváló diákok magyarországi tanulmányainak motiválása a külföldi tanulmányok helyett.

Támogatja a doktori normatíva emelését is, ahogy jelezte a kérdés napirenden szerepel.

A Dékán a tanárképzés kapcsán kiemelte, hogy a természettudományos tanárképzés közel 40 %-a Természettudományi Karon zajlik. A köznevelésben komoly gondot okozó pedagógushiány enyhítésére a tanárszakos hallgatók számának emelése, a lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatók támogatása, digitális tananyagok fejlesztése, a távoktatási program bevezetése, valamint a szakmódszertant oktató kollégák létszámának bővítése szükséges. Javasolt, hogy

a természettudományos tanárok továbbképzése kizárólag egyetemeken történjen. 

Ebben az ELTE TTK vezető szerepet kíván betölteni. Mindezeket a Miniszter nagyon fontos javaslatoknak nevezte és kérte, hogy erről további, megvalósítási terveket is tartalmazó egyeztetés szülessen a Kar és az ITM között. A Rektor jelezte, hogy ebben a kérdésben az ELTE részéről egységes fejlesztési terveket dolgozunk ki és nyújtunk be.

A Dékán beszámolt a TTK kutatási tevékenységéről is. A Miniszter kiemelte, hogy jövőre 37 milliárd forinttal nő az ország költségvetésében a kutatás-fejlesztési és innovációs forrás, egyúttal bíztatta a kutatóinkat Európai Uniós pályázatok beadására is. A külföldi nagy tudományos pályázatokon való indulás nemcsak remek lehetőség a rangos szereplésre nemzetközi színtéren, hanem az itthoni pályázatokon is jó ajánlólevél. Palkovics László hangsúlyozta, hogy

az alapkutatások további erősítése és a kiváló kutatók elismerése kiemelt célja a Minisztériumnak.

A Miniszter elmondta, hogy jövő januárban megkezdi működését a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács, amely szerepet játszik majd a kutatás-fejlesztési és innovációs stratégia kialakításában, a források felhasználásának meghatározásában.

A TTK innovációs tevékenysége kapcsán a Kacskovics Imre bemutatta a Kar jelentősebb ipari kapcsolatait, valamint kifejtette, hogy az egyetem központi innovációs központjához kapcsolódó, kari szintű innovációs menedzsment kialakítását tervezi. A Miniszter fontosnak tartotta az egyetemek innovációs- és ipari kapcsolatrendszerének kiépítését és elmélyítését, valamint a nemzetközi együttműködések bővítését.  Ezáltal nemcsak a Kar versenyképességét tudjuk növelni, hanem a nemzetközi rangsorokban is előkelőbb helyet tudunk elfoglalni.

Az ELTE rektora Dr. Borhy László, az ITM minisztere, Dr. Palkovics László
és az ELTE  kancellárja, Dr. Scheuer Gyula

A Dékán és az intézetigazgatók kiemelték, hogy az oktatás színvonalának fenntartásához szükség van az oktatási laboratóriumaink infrastruktúrájának fejlesztésére, a műszerparkunk felújítására. Palkovics együttműködéséről és támogatásáról biztosította a Kar vezetését. A csaknem kétórás értekezlet kellemes hangulatban, a közös tenni akarás és együttműködés jegyében telt. 

 

Fotók: Rusznák Gábor, ELTE