XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

2018.09.14.
XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2019 tavaszára meghirdeti a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát.

A tudományos diákköri mozgalom (TDK) a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, átfogó tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudóssá nevelés színtere. A mesterek, témavezető tanárok, kutatók körül kialakuló TDK műhelyek ösztönző légkörében születik meg a legtöbb tehetséges diák első tudományos élménye. A XXXIV. OTDK országos bemutatási és értékelési fórum a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások 2017–2019-ben elért, és intézményi konferenciákon már minősített tudományos és művészeti eredményei számára. Célja, hogy ösztönözze a hallgatói tudományos és művészeti diákköri tevékenységet, támogassa a tehetséges hallgatókat és mestereiket. Adjon segítséget a kutatómunkában való továbblépéshez és a pályakezdéshez, ösztönözze a doktori képzésre történő jelentkezést.

A XXXIV. OTDK a hagyományok szerinti 16 tudományterületi szekcióban rendezik meg. Az OTDT és a szakmai bizottságok XXXIV. OTDK-val kapcsolatos minden hivatalos dokumentuma az OTDK honlapján elérhető.

A konferenciára nevezett és elfogadott pályamunkákat – az előzetes írásbeli bírálatot követően – személyesen, szóban be kell mutatni a XXXIV. OTDK szekcióülésein.