Határozatok

Határozatok

Határozatok

A teljes jegyzőkönyvek INNEN letölthetők.

A KARI TANÁCS 2024. JÚLIUS 3-I HATÁROZATAI

Határozat tudományos főmunkatársi kinevezésről a Biológiai Intézet Etológiai Tanszékéhez (Faragó Tamás)

Határozat mesteroktatói kinevezésről a Biológiai Intézethez (Tagscherer-Micska Brigitta)

Határozat egyetemi adjunktusi kinevezésről a Matematikai Intézet Számítógéptudományi Tanszékéhez (Csajbók Bence)

Határozat egyetemi docensi kinevezésről a Matematikai Intézet Geometriai Tanszékéhez (Szabó Szilárd)

Határozat az ELTE TTK 2024. évi módosított költségvetésének elfogadásáról

 


A KARI TANÁCS 2024. JÚNIUS 12-I HATÁROZATAI

Határozat tudományos és nemzetközi kapcsolatokat felügyelő dékánhelyettesi megbízásról (Túri László)

Határozat stratégiai és innovációs dékánhelyettesi megbízásról (Mádlné Szőnyi Judit)

Határozat oktatási dékánhelyettesi megbízásról (Müller Viktor)

Határozat a Biológiai Intézetben intézetigazgatói megbízásról (Kovács M. Gábor)

Határozat a Fizikai és Csillagászati Intézetben intézetigazgatói megbízásról (Katz Sándor)

Határozat a Földrajz- és Földtudományi Intézetben intézetigazgatói megbízásról (Magyari Enikő)

Határozat a Kémiai Intézetben intézetigazgatói megbízásról (Szalai István)

Határozat a Matematikai Intézetben intézetigazgatói megbízásról (Sziklai Péter)

Határozat egyetemi tanári pályázat véleményezéséről a Fizikai és Csillagászati Intézetben (Endrődi Péter)

Határozat tanszékvezetői megbízatásokról

Határozat az Asztrofizikai és Űrtudományi Centrum 2021-2024. évi beszámolójáról, valamint az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend 3.f sz melléklete – a Természettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Határozat rövid ciklusú tanárképzési szakok új tanterveiről

Határozat Biológiatanár osztatlan tanári szak új, kötelezően választható tárgyairól

Határozat a vegyész mesterképzési szakhoz kapcsolódó double diploma egyezmény támogatásáról az ELTE és az Åbo Akademi University között

Határozat kari bizottságok összetételének módosításáról

 

 


A KARI TANÁCS 2024. MÁJUS 29-I HATÁROZATAI

Határozat az ELTE TTK 2024. évi költségvetésének és a 2023. évi beszámolójának elfogadásáról.

A KARI TANÁCS 2024. MÁJUS 27-ÉN HOZOTT HATÁROZATA (LEVÉLSZAVAZÁS)

Határozat dísz- (jubileumi) oklevél adományozásáról - Fuchs László

A KARI TANÁCS 2024. MÁJUS 15-I HATÁROZATAI

 1. Határozat professor emeritus cím adományozására - Török János
 2. Határozat tudományos főmunkatársi pályázat kiírására a Biológiai Intézethez
 3. Határozat egyetemi tanári pályázat kiírására a Fizikai és Csillagászati Intézethez
 4. Határozat egyetemi docensi pályázat kiírására a Matematikai Intézethez
 5. Határozat alap-, mester- és szakirányú továbbképzési szakok új, illetve módosított tanterveiről
 6. Határozat rövid ciklusú tanárképzési szakok új tanterveiről
 7. Határozat kari bizottságok összetételének módosításáról

A KARI TANÁCS 2024. ÁPRILIS 03-I HATÁROZATAI

 • Határozatok igazgatói beszámolók véleményezésről
 • Határozat mestertanári kinevezésről a Biológiai Intézethez
 • Határozat egyetemi adjunktusi kinevezésről a Kémiai Intézethez
 • Határozat Tudományos Diákköri Érem adományozásáról
 • Határozat Medzihradszky Kálmán-díj adományozásáról
 • Határozat a Kar Kiváló Oktatója cím adományozásáról
 • Határozat az ELTE TTK Kar Kiváló Hallgatója Oklevelek odaítéléséről
 • Határozat a 2023. évi minőségpolitikai célok teljesüléséről és a 2024. évi minőségpolitikai célok elfogadásáról a Természettudományi Karon
 • Határozat a kari Hallgatói Fegyelmi Testület összetételének módosításáról

A KARI TANÁCS 2024. MÁRCIUS 27-I HATÁROZATAI

 • Határozat ügyrendi javaslat elfogadásáról
 • Határozat Dr. Kacskovics Imre dékánná és egyben a Szenátus tagjává (dékán) választásáról

A KARI TANÁCS 2024. FEBRUÁR 7-ÉN HOZOTT HATÁROZATAI (LEVÉLSZAVAZÁS)

Határozat az ELTE TTK HÖK Alapszabályának módosításáról

A KARI TANÁCS 2024. JANUÁR 31-ÉN HOZOTT HATÁROZATAI

 • Határozatok az egyetemi tanári pályázatok véleményezéséről 
  • Bodor Andrea egyetemi tanári pályázata - Kémia Intézet 
  • Mihucz Viktor Gábor egyetemi tanári pályázata - Kémia Intézet  
  • Kis Tamás egyetemi tanári pályázata – Matematikai Intézet 
 • Határozat tiszteletbeli tanári cím adományozásáról (Dr. Szócska Miklós)
 • Határozat a Minőségbiztosítási és Stratégiai Bizottság összetételének módosításáról
 • Határozat a Mikrobiológus szakirányú továbbképzési szak önköltségének módosításáról  
 • Határozat az Adatelemző matematikus és gépi tanulás szakember szakirányú továbbképzési szak tantervi hálójának módosításáról
 • Határozat a Kémiatanár osztatlan tanári szak új kötelezően választható tárgyairól

 


A KARI TANÁCS 2023. NOVEMBER 29-ÉN HOZOTT HATÁROZATAI

Határozat a dékánválasztást előkészítő bizottság létrehozásáról, a 2024. évi dékánválasztás tervezett menetrendjéről és a dékáni pályázat kiírásáról

Határozat mesteroktatói kinevezésről a Biológiai intézethez

Határozat egyetemi adjunktusi pályázat véleményezéséről a Biológiai Intézetben

Határozat tudományos főmunkatársi kinevezésről a Földrajz- és Földtudományi Intézethez

Határozat tudományos munkatársi kinevezésről a Földrajz- és Földtudományi Intézethez

Határozat az intézetigazgatói megbízás személyi feltételeinek megváltoztatásával összefüggésben az ELTE SZMSZ I. kötet, Szervezeti és Működési Rend 3/f. sz. melléklete, a TTK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Határozat az ELTE SZMSZ II. kötet, Hallgatói Követelményrendszer Általános része módosításáról

Határozat az ELTE SZMSZ II. kötet, Hallgatói Követelményrendszer Különös rész XXI. fejezete (A Természettudományi Karra vonatkozó rendelkezések) módosításáról

Határozat az ELTE SZMSZ III. kötet, Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. sz. melléklelete, a Habilitációs Szabályzat módosításáról

Határozat az ELTE SZMSZ III. kötet, Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. sz. melléklelete, a Habilitációs Szabályzat TTK kari különös rész módosításáról

Határozat címzetes egyetemi tanári cím adományozásáról (Tóvári József)

Határozat tiszteletbeli doktor és professzor cím adományozásáról (Ivics Zoltán)

Határozat tiszteletbeli doktor és professzor cím adományozásáról (Bernhard Eitel)

Határozat a kari bizottságok összetételének módosításáról

Határozat a Kari Tanács 2023/2024. tanév II. félévi munkatervéről


A KARI TANÁCS 2023. NOVEMBER 14-ÉN HOZOTT HATÁROZATAI (LEVÉLSZAVAZÁS)

Határozat az Adatelemző matematikus és gépi tanulás szakember szakirányú továbbképzési szak önköltségének módosításáról

A KARI TANÁCS 2023. SZEPTEMBER 27-ÉN HOZOTT HATÁROZATAI

Határozat egyetemi docensi kinevezésre a Kémiai Intézethez

Határozat a Kémiai Intézethez benyújtott egyetemi adjunktusi pályázatok elbírálásáról

Határozat egyetemi tanári pályázatok kiírására a Kémiai Intézethez

Határozat részmunkaidős egyetemi tanári pályázat kiírására a Matematikai Intézethez

Határozat tudományos főmunkatársi pályázat kiírására a Földrajz- és Földtudományi Intézethez

Határozatok a kari bizottságok összetételének módosítására

Határozat a Kari Tanács 2023/2024. tanév I. félévi munkatervéről

Határozat dísz- (jubileumi) oklevelek adományozására


A KARI TANÁCS 2023. SZEPTEMBER 11-ÉN HOZOTT HATÁROZATA (LEVÉLSZAVAZÁS)

Határozat rövid ciklusú tanárképések új tanterveiről

A Kari Tanács 2023. június 14-én hozott határozatai

 • Határozat tanszékvezetői megbízatásokra
 • Határozat egyetemi docensi kinevezésre a Fizikai és Csillagászati Intézethez (Anyagfizikai Tanszék)
 • Határozat egyetemi docensi kinevezésre a Fizikai és Csillagászati Intézethez (Atomfizikai Tanszék)
 • Határozat egyetemi docensi kinevezésre a Fizikai és Csillagászati Intézethez (Csillagászati Tanszék)
 • Határozat egyetemi docensi kinevezésre a Matematikai Intézethez (Alkalmazott Analízis és Számításmatematika Tanszék)
 • Határozat egyetemi docensi kinevezésre a Matematikai Intézethez (Számítógéptudományi Tanszék)
 • Határozat oktatói, kutatói munkakör betöltésére vonatkozó pályázatok kiírására
 • Határozat egyetemi docensi pályázat kiírására a Kémiai Intézethez
 • Határozat nyelvi követelmények beépítéséről az alap- és mesterképzési szakok tantervébe

A Kari Tanács 2023. június 7-én hozott határozatai

Határozat az ELTE TTK 2023. évi költségvetésének és a 2022. évi beszámolójának elfogadásáról.


A Kari Tanács 2023. május 10-én hozott határozatai

 1. Határozat az ELTE Hallgatói Követelményrendszer Általános rész módosító javaslatának véleményezésére
 2. Határozat professor emeritus címek adományozására
 3. Határozat tudományos főmunkatársi pályázat kiírására a Biológiai Intézethez
 4. Határozat egyetemi docensi pályázatok kiírására a Fizikai és Csillagászati Intézethez
 5. Határozat egyetemi docensi pályázatok kiírására a Földrajz- és Földtudományi Intézethez
 6. Határozat egyetemi docensi pályázatok kiírására a Matematikai Intézethez
 7. Határozat Eötvös Tudományos Konferencia rendezvényre
 8. Határozat Szakterületi Habilitációs Bizottság összetételének módosításáról

A Kari Tanács 2023. április 20-án hozott határozatai (levélszavazás)

 1. Határozat alkalmazott matematikus mesterképzési szak új tantervéről
 2. Határozat csillagász mesterképzési szak tantervmódosításáról
 3. Határozat geológus mesterképzési szak új tantervéről
 4. Határozat matematikus mesterképzési szak tantervmódosításáról.

A Kari Tanács 2023. április 12-én hozott határozatai

 1. Határozat az ELTE TTK Teljesítményértékelési rendszerének (TÉR) módosításáról
 2. Határozat Tudományos Diákköri Érem adományozásáról
 3. Határozat Medzihradszky Kálmán-díj adományozásáról
 4. Határozat a Kar Kiváló Oktatója cím adományozásáról
 5. Határozat a Kar Kiváló Hallgatója Oklevelek odaítéléséről
 6. Határozat a geográfus mesterképzési szak új tantervéről

A KARI TANÁCS 2023. március 8-án hozott HATÁROZATAI

 • Határozat a 2022. évi minőségpolitikai célok teljesüléséről és a 2023. évi minőségpolitikai célok elfogadásáról
 • Előterjesztés kari bizottságok összetételének módosításáról (delegált hallgató tagok módosítása)

A KARI TANÁCS 2023. január 25-én hozott HATÁROZATAI

Személyi kérdések 

 • Határozatok az egyetemi tanári pályázatok véleményezéséről 
  • Dr. Kubinyi Enikő egyetemi tanári pályázata - Biológiai Intézet 
  • Dr. Tóth Erika egyetemi tanári pályázata - Biológiai Intézet 
  • Mádlné Dr. Szőnyi Judit egyetemi tanári pályázata - Földrajz- és Földtudományi Intézet 
  • Dr. Szabados Ágnes egyetemi tanári pályázata – Kémiai Intézet 
  • Dr. Tóth Árpád egyetemi tanári pályázata – Matematikai Intézet 
 • Határozat mestertanári kinevezésekre a Fizikai Intézethez 
 • Határozat tanszékvezetői megbízatásra a Matematikai Intézethez 
 • Határozat címzetes egyetemi docensi cím adományozására (Dr. Faragó Tibor) 
 • Határozat az „Eötvös Loránd Tudományegyetem Vendégprofesszora” cím adományozására 

Határozat Eötvös Tudományos Konferencia rendezvényre 

Határozat az ELTE SZMSZ II. kötet Hallgatói Követelményrendszer Különös rész XXI. fejezet (A Természettudományi Karra vonatkozó rendelkezések) módosításáról


A KARI TANÁCS 2023. JANUÁR 25-ÉN HOZOTT HATÁROZATAI (SZENÁTUSI TAG VÁLASZTÓ ÜLÉS)

A Szenátus vezetői megbízással nem rendelkező oktató tagjának megválasztása.


A KARI TANÁCS 2022. november 30-án hozott HATÁROZATAI

 • Határozat a Kari Tanács 2022/2023. tanév II. félévi munkatervéről.
 • Határozat tiszteletbeli doktor és professzor cím adományozásáról.
 • Határozat a Csillagászati Tanszék Földrajz- és Földtudományi Intézetből történő kiválásával és Fizikai Intézetbe történő áthelyezésével összefüggésben a TTK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.
 • Határozat a kari bérhelyzetről.

 


A KARI TANÁCS 2022. november 2-án hozott HATÁROZATAI

 • Határozat egyetemi tanári pályázatok kiírására
  • a Biológiai Intézethez
  • a Földrajz- és Földtudományi Intézethez
  • a Kémiai Intézethez
  • a Matematikai Intézethez                                                            
 • Határozat az ELTE TTK Teljesítményértékelési rendszerének (TÉR) felülvizsgálatáról
 • Határozat az ELTE SzMSz III. Foglalkoztatási követelményrendszer módosításáról
 • Határozat az ELTE Szervezeti és Működési Rend és a Szenátus ügyrendjének módosítására testületi ülések online módon történő lebonyolítása lehetőségének megteremtésével összefüggésben
 • Határozat Kari Bizottságok összetételének módosítására

A KARI TANÁCS 2022. október 28-án hozott HATÁROZATAI (levélszavazás)

Határozat a Hallgatói Követelményrendszer kiegészítéséről.


A KARI TANÁCS 2022. szeptember 28-án hozott HATÁROZATAI

 • Határozat az Ügyrendi Bizottság tagjairól
 • Határozat egyetemi adjunktusi kinevezésekről a Földrajz- és Földtudományi Intézethez
 • Határozat egyetemi docensi kinevezésről a Kémiai Intézethez
 • Határozat mesteroktatói kinevezésről a Kémiai Intézethez
 • Határozat a Kari Bizottságok összetételéről
 • Határozat a Kari Tanács 2022/2023. tanév I. félévi munkatervéről
 • Határozat dísz- (jubileumi) oklevelek adományozásáról
 • Határozat az Adatelemző matematikus és gépi tanulás szakember szakirányú továbbképzési szak önköltségének emeléséről
 • Határozat a Földrajz alapképzési szak szakfelelősének változásáról
 • Határozat a Geográfus mesterképzési szak szakfelelősének változásáról

A KARI TANÁCS 2022. szeptember 18-án hozott HATÁROZATAI (levélszavazás)

 • Határozat a Kar bizottságai megbízatásának meghosszabbításáról

A KARI TANÁCS 2022. augusztus 8-án hozott HATÁROZATAI (levélszavazás)

 • Határozat űrtudományi szakember szakirányú továbbképzési szak önköltségére vonatkozóan

A KARI TANÁCS 2022. július 20-án hozott HATÁROZATAI

 • Határozat az ELTE TTK 2022. évi költségvetéséről
 • Határozat tanszékvezetői megbízatásokról
 • Határozat adjunktusi kinevezésekről Biológiai Intézetben
 • Határozat mesteroktatói kinevezésről Biológiai Intézetben
 • Határozat egyetemi adjunktusi pályázat kiírásáról Kémiai Intézetben
 • Határozat egyetemi docensi  pályázat kiírásáról Földrajz- és Földtudományi Intézethez
 • Határozat emlékhely létrehozásáról

A KARI TANÁCS 2022. június 15-én hozott HATÁROZATAI

 • Határozat egyetemi docensi kinevezésre a Biológiai Intézethez (Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék)
 • Határozat egyetemi docensi kinevezésekre a Biológiai Intézethez (Mikrobiológiai Tanszék)
 • Határozat egyetemi docensi kinevezésre a Fizikai Intézethez (Anyagfizikai Tanszék)
 • Határozat egyetemi docensi kinevezésre a Fizikai Intézethez (Biológiai Fizika Tanszék)
 • Határozat egyetemi docensi kinevezésre a Kémiai Intézethez (Analitikai Kémiai Tanszék)
 • Határozat egyetemi docensi kinevezésre a Kémiai Intézethez (Fizikai Kémiai Tanszék)
 • Határozat tudományos főmunkatársi kinevezésre a Kémiai Intézet Szerves Kémia Tanszékéhez
 • Határozat egyetemi docensi kinevezésekre a Matematikai Intézethez (Alkalmazott Analízis és Számításmatematika Tanszék)
 • Határozat egyetemi adjunktusi kinevezésre a Matematikai Intézethez (Számítógéptudományi Tanszék)
 • Határozat egyetemi adjunktusi kinevezésekre a Matematikai Intézethez (Operációkutatási Tanszék)
 • Határozat docensi álláspályázat kiírására Földrajz- és Földtudományi Intézethez
 • Határozat Természettudományi Doktori Tanács összetételének módosításáról
 • Határozat kari bizottságokról

A KARI TANÁCS 2022. június 7-én hozott HATÁROZATAI (levélszavazás)

 • Határozat Űrtudományi szakember szakirányú továbbképzési szak létesítéséről és indításáról

A KARI TANÁCS 2022. május 4-én hozott HATÁROZATAI

 • Határozat professor emeritus címek adományozásáról
 • Határozat az ELTE SZMSZ II. kötet, A hallgatói követelményrendszer Általános részének módosításáról szóló OHÜB javaslat véleményezéséről
 • Határozat az ELTE SZMSZ II. kötet, A hallgatói követelményrendszer TTK kari különös rész módosításáról

A KARI TANÁCS 2022. április 29-én hozott HATÁROZATAI (levélszavazás)

 • Határozat alap- és mesterképzési szakok módosított tanterveiről

A KARI TANÁCS 2022. április 22-én hozott HATÁROZATAI (levélszavazás)

 • Határozat alap- és mesterképzési szakok új, illetve módosított tanterveiről
 • Határozat osztatlan és rövid ciklusú tanárképzési szakok új tanterveiről

A KARI TANÁCS 2022. április 13-án hozott HATÁROZATAI

 • Határozat egyetemi adjunktusi kinevezésekről, Földrajz- és Földtudományi Intézet Ásványtani Tanszék
 • Határozat címzetes egyetemi docensi cím adományozásárról (Csüllög Gábor)
 • Határozat Tudományos Diákköri Érem adományozásáról
 • Határozat Medzihradszky Kálmán-díj adományozásáról
 • Határozat a Kar Kiváló Oktatója cím adományozásáról
 • Határozat a Kar Kiváló Hallgatója cím adományozásáról
 • Határozat egyetemi docensi pályázatok kiírására a Biológiai Intézethez
 • Határozat egyetemi docensi pályázatok kiírására a Fizikai Intézethez
 • Határozat egyetemi docensi pályázatok kiírására a Kémiai Intézethez
 • Határozat tudományos főmunkatársi pályázat kiírásáról Kémiai Intézet
 • Határozat egyetemi docensi pályázat kiírásáról Matematikai Intézet
 • Határozat a 2021. évi minőségbiztosítási célok teljesüléséről és a 2022. évi minőségbiztosítási célok elfogadásáról
 • Határozat a Kari Választási Bizottság megválasztására
 • Határozat az ELTE SZMR II. kötet, HKR 6. sz. melléklete, Egyetemi Doktori Szabályzat módosításáról

A KARI TANÁCS 2022. FEBRUÁR 23-án hozott HATÁROZATAI

 • Határozat az ELTE TTK teljesítményértékelési rendszerének (TÉR) keretszabályozásáról
 • Határozat tudományos főmunkatársi kinevezésre a Fizikai Intézet Komplex Rendszerek Fizikája Tanszékéhez
 • Határozat emléktábla állításáról

A KARI TANÁCS 2022. JANUÁR 26-án hozott HATÁROZATAI

 • Határozat két határozatlan idejű egyetemi adjunktusi kinevezésről
 • Három egyetemi tanári pályázat véleményezéséről
 • Határozat: kari bizottságokról
 • Határozat az ELTE SzMSz III. Foglalkoztatási követelményrendszer módosításáról

A Kari Tanács 2021. évi határozatai

  Előterjesztés címe  
február 24.    
  Határozat adjunktusi kinevezésről a Kémiai Intézet Szerves Kémia Tanszékéhez Tárkányi Gábor 
    Daru János
  Határozat módosító javaslatról az Asztrofizikai és Űrtudományi Centrum (Űrcentrum) létrehozására irányuló előterjesztéshez kapcsolódóan  
  Határozat az Asztrofizikai és Űrtudományi Centrum létrehozására vonatkozó javaslatról  
  Határozat a Medzihradszky Kálmán-díj elnevezésű kari kitüntetés alapítására irányuló javaslatról  
  Határozat a Minőségbiztosítási és Stratégiai Bizottság összetételének módosításáról Kovács Tamás György
  Határozat a Természettudományi Doktori Tanács összetételének módosításáról Turányi Tamás a doktori iskola vezetője, Tóth Erika a doktori iskolát képviselő törzstag, Horváth Ákos a doktori iskolát képviselő póttag
  Határozat az Egyetemi Habilitációs Bizottság összetételének módosításáról Kovács M. Gábor
  Határozat pedagógus továbbképzési program alapításáról  Biológiai Intézet
  Határozat HKR módosításáról  
  Határozat a földrajz alapképzési szak képzési tervének módosításáról és „megújuló energiaforrások” specializáció indításáról  
március 26.    
  a rektori pályázatok véleményezése  
április 07.    
  Határozat adjunktusi kinevezésről a Fizikai Intézet Anyagfizikai Tanszékéhez Széchenyi Gábor
  Határozat docensi kinevezésről a Fizikai Intézet Komplex Rendszerek Fizikája Tanszékhez Kormányos Andor
  Határozat mestertanári kinevezésről a Fizikai Intézet Anyagfizikai Tanszékéhez Vadász Gergely 
  Határozat Professor Emeritus címek adományozása Kiss Éva
    Kürti Jenő
  Határozat TDK Érem adományozásáról Müller Viktor
    Móga János
  Határozat Medzihradszky Kálmán-díj adományozásáról Nagy Sándor
  Határozat a Kar Kiváló Oktatója cím adományozásáról Mari László
    Keleti Tamás
  Határozat a Kar Kiváló Hallgatója oklevél adományozásáról  
  Határozat docensi pályázat kiírásáról  Matematikai Intézetben a Matematikatanítási és Módszertani Központ
  Határozat docensi pályázat kiírásáról  Matematikai Intézet Operációkutatási Tanszék
  Határozat docensi pályázatok kiírásáról Biológiai Intézet
  Határozat tudományos főmunkatársi pályázat kiírásáról  Biológiai Intézet
  Határozat címzetes egyetemi tanári cím adományozásáról Csontos Péter
  Határozat pedagógus-továbbképzési program alapításáról  
április 20.    
  Határozat az Intézményfejlesztési Terv 2021-2024 elnevezésű előterjesztésről  
május 05.    
  Határozat mesteroktatói kinevezésről a Kémiai Intézet Szerves Kémiai Tanszékéhez Láng Emma
  Határozat egyetemi docensi pályázat kiírásáról Matematikai Intézet Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék
  Határozat a 2020. évi minőségpolitikai célok teljesüléséről és a 2021. évi minőségpolitikai célok elfogadásáról a Természettudományi Karon tárgyú előterjesztés elfogadásáról  
  Határozat a TDT személyi összetételének módosításáról Salma Imre
június 16.    
  Határozat az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Természettudományi Kar 2021. Évi Költségvetéséről  
  Határozat tanszékvezetői pályázatok véleményezéséről Schlett Katalin - Biológiai Intézet Élettani és Neurobiológiai Tanszék
    Miklósi Ádám - Biológiai Intézet Etológiai Tanszék
    Józsi Mihály Krisztián - Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék
    Fodor Ferenc - Biológiai Intézet Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék
    Kovács M. Gábor - Biológiai Intézet Növényszervezettani Tanszék
    Derényi Imre - Fizikai Intézet Biológiai Fizika Tanszék
    Vattay Gábor - Fizikai Intézet Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék
    Fodor László Imre - Földrajz- és Földtudományi Intézet Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
    Molnár Ferenc - Földrajz- és Földtudományi Intézet Ásványtani Tanszék
    Petrovay Kristóf - Földrajz- és Földtudományi Intézet Csillagászati Tanszék
    Timár Gábor - Földrajz- és Földtudományi Intézet Geofizikai és Űrtudományi Tanszék 
    Harangi Szabolcs - Földrajz- és Földtudományi Intézet Kőzettani Geokémiai Tanszék
    Ősi Attila - ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Őslénytani Tanszék
    Szabó Pál - Földrajz- és Földtudományi Intézet Regionális Tudományi Tanszék
    Gyuris Ferenc - Földrajz- és Földtudományi Intézet Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék 
    Zábrádi Gergely - Matematikai Intézet Algebra és Számelméleti Tanszék
    Simon Péter - Matematikai Intézet Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék
    Keleti Tamás - Matematikai Intézet Analízis Tanszék
    Jordán Tibor - Matematikai Intézet Operációkutatási Tanszék
    Sziklai Péter - Matematikai Intézet Számítógéptudományi Tanszék
    Prokaj Vilmos - Matematikai Intézet Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék
    Vancsó Ödön - Matematikai Intézet Matematikatanítási és Módszertani Központ
  Határozat igazgatói beszámoló véleményezéséről Szalai István (Kémiai Intézet)
  Határozat az alap- és mesterszakos oktatást érintő közös (ELTE TTK) kari szabályok és irányelvek határidőinek módosításáról  
  Határozat laborgyakorlat tartásának lehetőségéről  
  Határozat szakfelelős-változásról földtudományi alapképzési szak Timár Gábor, geofizikus mesterképzési szak Lenkey László 
  Határozat módosító javaslatról a Hallgatói Követelményrendszer és mellékletei módosítására irányuló előterjesztéshez kapcsolódóan  
  Határozat a HKR és mellékletei módosításáról  
  Határozat az ELTE Nemzetköziesítési Startégiája 2021-2025. elnevezésű dokumentumról  
július 07.    
  Határozat tudományos főmunkatársi kinevezésről a Biológiai Intézet Etológia Tanszékéhez Andics Attila
  Határozat egyetemi docensi kinevezésről a Biológiai
Intézet Mikrobiológiai Tanszékéhez
Felföldi Tamás 
  Határozat  egyetemi docensi kinevezésről a Biológiai Intézet Növényszervezettani Tanszékéhez Boldizsár Imre
 

Határozat egyetemi docensi kinevezésről a Biológiai Intézet Embertani Tanszékéhez

Hajdu Tamás
  Határozat egyetemi docensi kinevezésről a Biológiai Intézet Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszékéhez Solti Ádám
  Határozat egyetemi docensi kinevezésről a Biológiai Intézethez Kun Ádám
    Hegyi Gergely
    Fülöp László
  Határozat adjunktusi kinevezésről a Biológiai Intézethez Micsonai András
    Takáts Szabolcs
    Dima Bálint
    Horváth Gergely
    Oszvald Mária
    Szeniczey Tamás
    Vitéz-Cservenák Melinda
    Boda Attila
    Farkas Zsolt
    Hotzi Bernadett
    Könnyű Balázs
    Laczi Miklós
    Ónodi Gábor 
    Simon Vecsei Mónika
  Határozat mesteroktatói kinevezésről a Matematikai Intézet Matematikatanítási és Módszertani Központjához Szmerka Gergely
  Határozat mesteroktatói kinevezésről a Matematikai Intézet Matematikatanítási és Módszertani Központjához Varga Eszter
  Határozat egyetemi docensi kinevezésről a Matematikai Intézet Matematikatanítási és Módszertani Központjához Ambrus Gabriella
  Határozat egyetemi docensi kinevezésről a Matematikai Intézet Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszékhez Rásonyi Miklós
  Határozat adjunktusi kinevezésről a Matematikai Intézet Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszékhez Csáji Balázs
  Határozat adjunktusi kinevezésről a Matematikai Intézet Matematikatanítási és Módszertani Központhoz Csapodi Csaba
  Határozat tanársegédi kinevezésről a Matematikai Intézet Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszékhez Maros Gábor
  Határozat tanársegédi kinevezésről a Matematikai Intézet AlkalmazottAnalízis és Számításmatematikai Tanszékhez Nógrády-Kiss Márton
  Határozat adjunktusi kinevezésről a Matematikai Intézet Analízis Tanszékhez Beleznay Ferenc
  Határozat az ELTE Szellemi Tulajdon Kezelési Szabályzatáról  
  Határozat Kari Bizottságokról  
  Határozat "Tevékenykedtető módszereken alapuló kooperatív földrajzi tudásszerzés" című tanfolyami pegagógus-továbbképzési program alapításáról  
szeptember 15.    
  Határozat módosító javaslatokról az ELTE Minőségfejlesztési Program (2021-2024) előterjesztéshez kapcsolódóan  
  Határozat az ELTE Minőségfejlesztési Programja 2021-2024. elnevezésű dokumentumról  
  Határozat a Kémiai Intézetben intézetigazgatói megbízásról Szalai István 
  Határozat adjunktusi kinevezésről a Földrajz- és Földtudományi Intézet Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékéhez Bede-Fazekas Ákos
  Határozat tanársegédi kinevezésről a Földrajz- és Földtudományi Intézet Meteorológiai Tanszékhez Kristóf Erzsébet
  Határozat tanársegédi kinevezésről a Földrajz- és Földtudományi Intézet Környezetés Tájföldrajzi Tanszékhez Szabó Zoltán
  Határozat tanársegédi kinevezésről a Földrajz- és Földtudományi Intézet Ásványtanii Tanszékhez Kis Annamária
  Határozat egyetemi docensi pályázat kiírásáról Matematikai Intézet Alkalmazott Analízis és Számításmatematika Tanszék
  Határozat a Kari Tanács 2021/2022. tanév I. félévi munkatervéről  
  Határozat jubileumi diplomák adományozásáról  
október 06.    
  Határozat Az ELTE Természettudományi Kar Stratégiája 2021-2026. elnevezésű dokumentumról  
  Határozat tiszteletbeli doktor és professzori cím adományozására irányuló felterjesztésről Karikó Katalin
  Határozat stratégiai és innovációs dékánhelyettesi megbízás Simon Péter
  Határozat egyetemi tanári álláshelyek meghirdetéséről Fizikai Intézet Atomfizikai Tanszék
    Földrajz- és Földtudományi Intézet Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
    Matematikai Intézet Analízis Tanszék
  Az ELTE Természettudományi Kar Kiválósági Keretének felhasználása  
 

Határozat a Kari Habilitációs Bizottság összetételének módosítása

G. Horváth Ákos
  Határozat módosító javaslatról az ELTE SZMSZ II. kötet (hallgatói követelményrendszer) 4. számú melléklet (felvételi szabályzat) TTK kari különös rész módosítására irányuló előterjesztéshez kapcsolódóan  
  Határozat az ELTE SzMSz II. kötet (Hallgatói Követelményrendszer) 4.számú melléklet (Felvételi Szabályzat) TTK kari különös rész módosításáról  
november 03.    
  Határozat tanszékvezetői megbízatásról Magyari Enikő - Földrajz- és Földtudományi Intézetének Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék
  Határozat a Szakterületi Habilitációs Bizottság összetételének módosításáról G. Horváth Ákos
november 15.    
  Határozat dísz- (jubileumi) oklevél adományozása tárgyában  
december 01.    
  Határozat egyetemi docensi kinevezésről a Matematikai Intézet Operációkutatási Tanszékéhez Kis Tamás
  Határozat egyetemi adjunktusi kinevezésről a Matematikai Intézet Számítógéptudományi Tanszékéhez Nagy Zoltán Lóránt
  Határozat címzetes egyetemi tanári cím adományozásáról  Bondár István
  Határozat a Kari Tanács 2021/2022. tanév II. félévi munkatervéről  
  Határozat „Együttműködéseken alapuló terepi tanulási módszerek” című tanfolyami pedagógus-továbbképzési program alapításáról  
  Határozat ELTE Képzési Szabályzat kari véleményezéséről  

A Kari Tanács 2020. évi határozatai

  Előterjesztés címe  
február 12.    
  Határozat adjunktusi munkakörbe való átsorolásról a Biológiai Intézetben Bencsik Norbert, Borbély Sándor, Kovácsné Sigmond Tímea, Lőrincz Péter, Molnár Tamás, Varró Petra
  Határozat határozatlan idejű adjunktusi kinevezésre a Fizikai Intézet Atomfizikai Tanszékére Pásztor Gabriella
  Határozat adjunktusi kinevezésről a Matematikai Intézet Algebra és Számelmélet Tanszékhez Somlai Gábor
    Gyenge Ádám
  Határozat határozatlan idejű docensi kinevezésre a Matematikai Intézet Algebra és Számelméleti Tanszékére Zábrádi Gergely
  Határozat docensi páláyzatok kiírásáról  Földrajz- és Földtudományi Intézet Regionális Tudományi Tanszék
  Határozat docensi pályázat kiírásáról Földrajz-és Földtudományi Intézet Csillagászati Tanszék
  Határozat a Kari Kiválósági Keret maradványának felhasználásáról  
  Határozat a a Környezettudományi Szakterületi Habilitációs Bizottság megbízatásának a következő Kari Tanács üléséig történő meghosszabbításáról  
  Határozat címzetes egyetemi tanári cím adományozásáról  Kiss L. László kutatóprofesszor, óraadó tanár
  Határozat tiszteletbeli tanári cím adományozásáról Jonathan Tennyson (University College London)
    Klaus Müller-Dethlefs (University of Manchester)
    Richard Campbell (University of Manchester)
    William Norton (University of Leicester)
    Határozat a Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosításáról
március 26.    
  Határozat a Dékáni Oktatási Reform Bizottság BSc/MSc oktatást érintő közös kari szabályokra és irányelvekre vonatkozó javaslatának elfogadásáról  
április 28.    
  Határozat a Kari Tanács működési rendjéről a veszélyhelyzet időtartama alatt  
május 06.    
  Határozat docensi kinevezésekről a Földrajz- és Földtudományi Intézet Regionális Tudományi Tanszékéhez Jakobi Ákos
    Szalkai Gábor
  Határozat docensi kinevezésről a Földrajz- és Földtudományi Intézet Csillagászati Tanszékéhez Sándor Zsolt Mózes
  Határozat docensi kinevezésről a Matematikai Intézet Algebra és Számelmélet Tanszékéhez Frenkel Péter
    Gyenge Ádám
  Határozat docensi pályázatok kiírásáról Biológiai Intézet Genetikai Tanszék 
    Biológiai Intézet Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék
  Határozat a a Környezettudományi Habilitációs Bizottság összetételéről  
  Határozat a Központi Kutató és Műszer Centrum megerősítéséről, a kapacitás és tudástranszfer folyamatok intézményesítésére a Centrum keretein belül  
  Határozat oktatási ügyekről  
május 13.    
  Határozat a TVSz vizsgákra vonatkozó szabályainak a Természettudományi Karra vonatkozó kiegészítésére vonatkozó javaslat elfogadásáról  
június 10.    
  Határozat 3 adjunktusi kinevezésről a Kémiai Intézethez Vácziné Dr. Schlosser Gitta
    Ötvös Sándor Balázs 
    Gyulai Gergő
    Nemes Anikó
    Szidarovszky Tamás
    Stavrou Elissaios 
    Góbi Sándor
    Hou Gao-Lei
  Határozat mesteroktatói kinevezésről a Matematikai Intézet Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszékéhez Kovács Ágnes
  Határozat adjunktusi kinevezésről a Matematikai Intézethez Nagy Noémi
  Határozat docensi kinevezésről a Biológiai Intézet Genetikai Tanszékére Varga Máté
  Határozat docensi kinevezésről a Biológiai Intézet Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszékére Müller Viktor
    Kun Ádám
  Határozat professor emeritusi címek adományozásáról Erdei Anna
    Faragó István
    Szűcs András
  Határozat Tudományos Diákköri Érem adományozásáról Csanád Máté
    Szabó Pál
  Határozat Kar Kiváló Oktatója cím adományozásáról Nagy Balázs
    Besenyei Ádám
  Határozat Kar Kiváló Hallgatója cím adományozásáról  
  Határozat határozatlan idejű egyetemi docensi pályázat kiírásáról Földrajz- és Földtudományi Intézet Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
  Határozat a Kari Tanács átmeneti működési rendjének meghosszabbításáról  
  Határozat oktatási ügyekről  
június 24.    
  Határozat a TTK 2020. évi költésgvetéséről  
  Határozat gyakorlatok megtartásáról 2020. 08. 31. - 2020. 09. 04.   
július 15.    
  Határozat új oktatási dékánhelyettes megválasztásáról  
augusztus 07.    
  Határozat a hallgatóknak az egyetemen való személyes megjelenésével Szerves labor haladóknak (szervesl2k17la) laborgyakorlat megtartásának lehetőségéről  
augusztus 27.    
  Határozat a hallgatóknak az egyetemen való személyes megjelenésével Szerves labor haladóknak (szervesl2k17la) laborgyakorlat megtartásának lehetőségéről  
  az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület (JOKT) által elrendelt hibrid oktatás keretében az ELTE TTK-ra vonatkozó egyes különös rendelkezések meghozataláról  
szeptember 16.    
 

Határozatok két határozatlan idejű adjunktusi kinevezésről a Fizikai Intézetben

Biplab Dey
    Yoshikazu Nagai
  Határozat mestertanári kinevezésről a Fizikai Intézetben Kis-Tóth Ágnes
  Határozat docensi kinevezés a Földrajz- és Földtudományi Intézet Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékére Fodor László Imre
  Határozat két határozott idejű adjunktusi kinevezés a Földrajz- és Földtudományi Intézet Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékéhez Trásy-Havril Tímea
  Határozat két határozott idejű adjunktusi kinevezés a Földrajz- és Földtudományi Intézet Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékhez Gordos Tamás
  Határozat igazgatói beszámolók véleményezéséről Miklósi Ádám
    Frei Zsolt
    Harangi Szabolcs
    Simon Péter
  Határozat docensi pályázat kiírásáról Fizikai Intézet
  Határozat két határozatlan idejű docensi pályázat kiírásáról Földrajz- és Földtudományi intézet
  Határozat a Kari tanács 2020/2021. tanév I. félév ülés- és munkatervéről  
  Határozat jubileumi oklevelek adományozásáról  
  Határozat kari bizottságok összetételéről  
szeptember 16.    
  Határozat a Szenátus vezetői megbízással nem rendelkező oktató tagjának megválasztásáról Naszódi Márton
október 14.    
  Határozat mesteroktatói kinevezésről a Matematikai Intézet Matematikatanítási és Módszertani Központjában Székely Péter
  Határozat az igazgatói pályázatok véleményezéséről Miklósi Ádám
    Katz Sándor
    Papp Gábor
    Harangi Szabolcs 
    Simon Péter
  Határozat tanszékvezetői pályázatok véleményezéséről Biológiai Intézet Mikrobiológiai Tanszék - Tóth Erika
    Földrajz- és Földtudományi Intézet Meteorológiai Tanszék - Mészáros Róbert
    Földrajz- és Földtudományi Intézet Természetföldrajzi Tanszék - Karátson Dávid
    Matematikai Intézet Geometriai Tanszék - Csikós Balázs
  Egyetemi tanári pályázatok kiírásáról Matematikai Intézet Analízis Tanszék
    Matematikai Intézet Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék
  Határozat a TDT személyi összetételéről  
október 28.    
  Határozat egyetemi docens kinevezésekről a Földrajz- és Földtudományi Intézet Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékére Gyuris Ferenc
    Jankó Ferenc
  Határozat a Matematikai Intézetben adatelemző matematikus és gépi tanulás szakember szakirányú továbbképzési szak indításáról  
december 02.    
  Határozatok határozatlan idejű adjunktusi kinevezésről a Földrajz- és Földtudományi Intézetben  Természetföldrajzi Tanszék - Bíró Tamás
    Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék -Tóth Ádám
  Határozat határozott idejű tanársegédi kinevezésről a Földrajz- és Földtudományi Intézetben Gerlang Vivien
  Határozat egyetemi tanári kinevezésről a Matematikai Intézet Analízis Tanszékére Elekes Márton
  Határozat az ELTE tiszteletbeli tanára cím odaítéléséről Kemenes György
  Határozat a 2020/2021. tanév II. félévi üléstervéről  
  Határozat az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése delegáltjairól  
  Hattározat az ELTE SZMSZ II. kötet, Hallgatói követelményrendszer módosítására vonatkozó előterjesztésének elfogadásáról  
december 02.    
  Határozat a Szenátus 2 fő oktató-kutató tagjának, valamint 1 fő vezetői megbízással nem rendelkező oktató-kutató tagjának tagjának megválasztásáról Frei Zsolt oktató-kutató tagj
    Perczel András oktató-kutató tagj
    Naszódi Márton vezetői megbízással nem rendelkező oktató-kutató tagj

 


A Kari Tanács 2019. évi határozatai

  Előterjesztés címe  
január 16.    
  Határozat tudományos főmunkatársi kinevezésekről Kovács Krisztián
    Keszegh Balázs
  Határozat egyetemi tanári pályázatok kiírásáról  
  Határozat egyetemi docensi pályázat kiírásáról Matematikai Intézet Számítógéptudományi Tanszék
  Határozat a Kari Tanács 2018/2019. II. félévi üléstervéről  
február 20.    
  Határozati javaslat professor emeritus címek adományozására Détári László, 
    Matkó János
    Keszei Ernő
    Rábai József
    Frank András
  Határozat a kari Tanulmányi és Oktatási Bizottság új hallgatói tagjáról Ungi Balázs helyett Darányi Éva Ágnes
  HÖK Alapszabály módosításának véleményezése  
február 27.    
  Dékánválasztás  Eredménytelen a választás
március 20.     
  Határozati javaslat egyetemi tanári kinevezésekre Józsi Mihály Krisztián, 
    Kovács Gábor,
    Magyari Enikő
    Ősi Attila
  Határozati javaslat egyetemi docensi kinevezésekre Izsák Ferenc, 
    Naszódi Márton
    Csikvári Péter
    Elekes Márton
  Határozat TDT tagjáról és póttagjáról  TDT tag Király Tamás
    póttag Szőnyi Tamás
április 3.    
  Határozat adjunktusi kinevezésről Angyal Zsuzsanna
  Határozati javaslat professor emeritus címek adományozásáról Böddi Béla
    Tél Tamás
  Határozat TDK érem adományozásáról Felföldi Tamás
    Angyal Zsuzsanna
  Határozat a Kar Kiváló Oktatója cím adományozásáról Nagy Márton
    Pálfia Zsolt
  Határozat a Kar Kiváló Hallgatója cím adományozásáról  
  Határozat Kari Választási Bizottság felállításáról  
  Határozati javaslat a fizika alapszak tantervének és az osztatlan fizika tanárszak tantervének módosításáról  
  Határozati javaslat az angol nyelven indított vegyész mesterképzési szak specializációinak tantervbe illesztéséről  
  Határozati javaslat a Földrajz alapképzési szak Turizmus specializáció budapesti képzési helyszínen történő indításáról  
  Határozati javaslat az Online együttműködések és tartalommegosztás a földrajztanításban című tanártovábbképzés akkreditációjáról  
  Határozat a Regionális Földtani Tanszék működésének újabb 5 évre történő meghosszabbításáról  kihelyezett egység
május 15.    
  Határozat a Kari Tanács új titkárának megválasztásáról Bíró Éva
  Határozat egyetemi tanári pályázat kiírásáról határozatlan időre, Kiválósági tématerületre a Fizikai Intézethez, Elméleti Fizikai Tanszékre  
  Határozat tudományos főmunkatársi pályázat kiírásáról határozatlan időre, Kiválósági tématerületre a Biológiai Intézethez, Biokémiai Tanszékre  
  Határozat az ELTE Természettudományi Kar Nevesített emlékérmének adományozásáról  Prof. Dr. Regina Hitzenberger
  Határozat a Földrajz- és Földtudományi Intézet igazgatója: Karátson Dávid igazgatói beszámolójának elfogadásáról  
  Határozat a HKR módosításához kapcsolódó javaslat a kari hatáskörben meghatározandó bevételek jogcíméről és összegéről ELTE TTK
  Határozat az ELTE SzMSz II. kötet Hallgatói Követelményrendszer módosításáról  
június 05.    
  Határozat ügyrendi javaslat elfogadásáról  
  Határozat ügyrendi javaslat kiegészítéséről  
  Határozat első szavazási kör eredménytelenségéről  
  Határozat második szavazási kör eredménytelenségéről  
  Határozat harmadik szavazási kör eredménytelenségéről  
  Határozat Dr. Kacskovics Imre dékánná választásáról  
júmius 12.    
  Az ELTE SZMSZ II. kötet (HKR) módosításáról alkotott kari vélemény  
  A TKK SZMSZ módosítására vonatkozó kari vélemény  
  Határozat a Tanárképző Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. sz. függelék szerinti módosításáról  
  Határozat tanszékvezetői megbízásokról  
  Határozat a Biológiai Intézet tekintetében stratégiai-kutatási intézetigazgató-helyettesi pályázat kiírásáról  
  Határozat az 18th International Congress of the Hungarian Society for Microbiology konferencia Eötvös Tudományos Konferenciák körébe kerüléséről  
  Határozat az ELTE Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ tevékenységi körének kiterjesztéséről  
  Határozat Pedagógus-továbbképzési programokról  
  Határozat tanterv és képzési terv módosításokról  
  Beszámoló az ELTE TTK 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról  
június 25.    
  Határozat az ELTE TTK 2019. évi költségvetéséről  
  Határozat a Kari Tanács a 2019. május 15-én nevesített emlékérem adományozásáról szóló döntésének módosítása  
  Tájékoztató az ELTE TTK HÖK tájékoztatása a kari intézeti tanácsokba, Környezettudományi Centrum Tanácsába, valamint kari bizottságokba delegált hallgatókról  
szeptember 11.    
  Határozat az ügyrendi bizottság tagjainak megválasztásáról  
  Határozat a negyedik szenátusi tag megválasztásáról Kacskovics Imre dékán
  Határozat a Kari Tanács új titkárának megválasztásáról Varróné dr. Boros Melinda
  Határozat az új dékánhelyettesek megválasztásáról  
  Határozat adjunktusi kinevezésekről  
  Határozat tudományos főmunkatársi kinevezésről  
  Határozat egyetemi tanári pályázatok kiírására  
  Határozat a 2019/2020. évi Kari Tanács üléstervről  
  Határozat a Kari Tanács bizottságai megbízatásának meghosszabbításától  
  Határozat jubileumi oklevelek adományozásáról  
  Határozat a Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központ megszüntetéséről  
október 02.    
  Határozat egyetemi tanári pályázatról Kovács Tamás György - Fizikai Intézet
  Határozat egyetemi tanári pályázatok kiírásáról  
  Határozat adjunktusi kinevezésről  
  Határozat Kari Tanács bizottságairól  
október 02.    
  Határozat a Szenátus vezetői megbízással rendelkező oktató-kutató tagjának megválasztásáról Perczel András
november 06.    
  Határozat adjunktusi kinevezésekről  
  Határozat tudományos mmunkatársi kinevezésekről  
  Határoza docensi pályázat kiírásáról Matematikai Intézet,Algebra- és Számelmélet Tanszék
  Határozat ELTE Adatkezelési Szabályzat módosításáról  
  Határozat az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó szenátusi előterjesztés véleményezéséről  
  Határozat a Minőségbiztosítási és Stratégiai Bizottságban való tagról  Szőnyi Tamás
  Határozat Természettudományi Doktori Tanács összetételének módosításáról  
  Határozat a Kari Etikai Bizottság összetételéről  
  Határozat a a Matematikai Szakterületi Habilitációs Bizottság összetételéről  
  Határozat a a Biológiai Szakterületi Habilitációs Bizottság összetételéről  
  Határozat Kari Kiválósági Keret felhasználásáról  
  Határozat Mikrobiológus szakirányú továbbképzési szak önköltségéről  
  Határozat a inőségbiztosítási követelmények előkészítéséről  
december 04.    
  Határozat adjunktusi kinevezésekről  
  Határozat egyetemi docensi pályázat kiírásáról Matematikai Intézet, Algebra és Számelméleti Tanszék
  Határozat egyetemi tanári kinevezésekről  
  Határozat a Hallgatói Fegyelmi Testület összetételéről  
  Határozat a Tanulmányi és Oktatási Bizottság tanácskozási jogú tagjáról  
  Határozat a Fizikai Szakterületi Habilitációs Bizottság összetételéről  
  Határozat a Földtudományi Szakterületi Habilitációs Bizottság összetételéről  
  Határozat a Kémiai Szakterületi Habilitációs Bizottság összetételéről  
  Határozat a Környezettudományi Szakterületi Habilitációs Bizottságok megbízatásának a következő Kari Tanács üléséig történő meghosszabbításáról  

A Kari Tanács 2018. évi határozatai

január 31. Előterjesztés címe  
  Eötvös Workshop XVI. Magyar-Olasz Spektrokémiai Symposium  
  Javaslat adjunktusi kinevezésre Jankó Ferenc
  Javaslat tudományos főmunkatársi kinevezésekre Mike Árpád
    Szűcs Attila
  Javaslat mestertanári kinevezésekre Szilágyi Imre
    Porrogi Pálma
  Javaslat helyettes adjunktusi kinevezésre Gianni Mallarino
  Javaslat egyetemi tanári kinevezésre Dobolyi Árpád, Gyarmati Katalin, Horváth Gábor, Málnási Csizmadia András
    Nguyen Quang Chinh, Szalai István,Tarczay György 
  Javaslat doctor et professor honoris causa cím adományozására Rainer Weiss
  Matematika osztatlan tanárképzési szak szakfelelőse  
  Szenátusi előterjesztések véleményezése (FKR)  
  Mikola Sándor katedra szabályozásának módosítása  
  A Kémiai Doktori Iskola nevének megváltoztatása  
  2017/2018 II. félév ülésterv  
  ELTE TTK HÖK Alapszabály módosítás  
  Turizmus specializáció indítása Szombathelyen  
     
március 7.    
  Javaslat tanársegédi kinevezésekre (helyettesek) Bana Nóra BI
    Topa Boglárka FFI
  Javaslat a Természettudományos Oktatásmódszertani Centrum (TTOMC) működésének fenntartására  
     
  Javaslat alkalmazott matematikus mesterképzési szak angol célnyelvi indítására  
  Tájékoztató napirendi pont – A kancellári szervezet átalakítása  
     
április 4.    
  Javaslat mesteroktatói kinevezésre  Szilágyi Imre (FFI)
  Javaslat egyetemi tanári pályázat kiírására  (Kiválósági Támogatás) Fizikai Intézet/Elméleti Fizikai Tanszék
  Javaslat Professor Emeritus címek adományozására Sármay Gabriella (BI)
    Nemes-Nagy József (FFI)
    Vicsek Tamás (FI)
    Lovász László (MI)
  Javaslat vendégprofesszori cím adományozására ifj. Székelyhidi László (MI)
  Javaslat Tudományos Diákköri Érem adományozására Székely Balázs (FFI)
    Nguyen Quang Chinh (FI)
  Javaslat a Kar Kiváló Oktatója cím adományozására  Berki Márton (FFI)
    Besenyei Ádám (MI)
  Javaslat gyógyszertörzskönyvező szakirányú továbbképzési szak indítására   
  Javaslat tantervek módosítására  Biológia mesterképzési szak 
    Angol nyelvű mesterképzési szakok (biológus, fizikus, matematikus, meteorológus, vegyész
április 23. Javaslat Kiváló Hallgatói cím adományozására Levélszavazás
május 16.    
  Ügyrendi Bizottság kiegészítése Csordás András, File Ágnes
  Javaslat mesteroktatói kinevezésre Kiss Edina (KI)
  Javaslat docensi kinevezésre  Magyari Enikő (FFI)
   Javaslat tudományos főmunkatársi pályázatok kiírására Élettani és Neurobiológiai Tanszékre
    FIEK
  2017. évben benyújtott egyetemi tanári pályázatok véleményezése (ismét) A MAB véleményének ismerete nélkül, általános határozat
  az SZHB kiegészítése(FFI) Pálfy József,
     Lóczy Dénes (PTE)
  Kari bizottságok hallgatói tagjai  
  Beszámoló a Kar 2017. évi gazdálkodásáról  
  Kar 2018-as költségvetése nem támogatta
  Tantervek és képzési tervek módosítása  
  a) Képzési tervek módosítása biológia alapképzési szak
    a biológus mesterképzési szak
    fizika alapképzési szak 
  b)Földtudományi alapképzési szak tantervének módosítása  
  c) osztatlan tanárszakok képzési tervének módosítása biológia 
    fizika 
    földrajz 
    kémia 
    matematika
  Pedagógus-továbbképzési programok alapítása Gráfok és kombinatorika az iskolában 
    Statisztika és valósíznűségszámítás az iskolában 
    Nyitott feladatok és valóságközeliség az iskolai gyakorlatban 
  fizikus mesterképzési szak magyar és angol nyelvű képzési tervének módosítása  
  Szenátusi előterjesztések HKR, beleértve a Karra vonatkozó fejezetét is, módosítása
    Adatkezelési Szabályzat módosítása
     
június 13.    
  Javaslat tanársegédi kinevezésekre Bodó Ágnes (MI)
    Guzmics Sándor (MI)
  Javaslat adjunktusi kinevezésre Bérczi Kristóf (MI)
  Javaslat mestertanári kinevezésre Zentai Zoltán (Savaria FI)
  Javaslat tudományos főmunkatársi pályázat kiírására Operációkutatási Tanszékre
  Javaslat tudományos főmunkatársi kinevezésekre Szűcs Attila (BI)
    Pap Gyula (MI)
    Papp Krisztián (FIEK)
  Javaslat egyetemi tanári kinevezésre Trócsányi Zoltán (FI Kiválósági Támogatás)
  Javaslat intézetigazgatói megbízásra Szalai István (KI)
  Javaslat tanszékvezetői (központvezetői) megbízásokra  
    Biológiai Intézet: Miklósi Ádám, Dobolyi Árpád, Kacskovics Imre, Fodor Ferenc, Kovács Gábor
    Fizikai Intézet: Groma István, Derényi Imre, Vattay Gábor
    Földrajz- és Földtudományi Intézet: Magyari Enikő, Szabó Pál, Győri Róbert, Kovács József, Weiszburg Tamás,Petrovay Kristóf, Timár Gábor, Harangi Szabolcs, Ősi Attila
    Matematikai Intézet: Kiss Emil, Simon Péter, Keleti Tamás, Jordán Tibor, Sziklai Péter, Zempléni András, Vancsó Ödön
  Javaslat TDT póttagjára Jakovác Antal
  Javaslat szakfelelősök személyére Biológia, Fizika, Kémia, Matematika alapszak;angol nyelvű alkalmazott matematikus MSc szak;Biológus mesterképzési szak, Biotechnológia mesterképzési szak;Csillagász mesterképzési szak, Fizikus mesterképzési szak, Geofizikus mesterképzési szak
  Javaslat specializációfelelős személyére a Biológus mesterképzési szakon Kalapos Tibor
  Igazgatói beszámoló Kémiai Intézet
  Javaslat kari bizottságok kiegészítésére  
  Eötvös Tudományos Konferencia „25th ECROFI” konferencia 
  Képzési tervek módosítása Környezettan alapképzési szak, Biotechnológia mesterképzési szak ; Anyagtudomány, Csillagász;  Geológus mesterképzési szak angol nyelvű
  Javaslat Természetismeret-környezettan osztatlan tanárszak tantervének módosítására  
  Javaslat Környezettudomány mesterképzési szak magyar és angol nyelvű tantervmódosítására  
  Javaslat a 2018. évre vonatkozó kari minőségcélok meghatározására és a 2017. évről szóló minőségfejlesztési jelentésre   
  Szenátusi előterjesztés az FKR módosítására Kitüntetések 
szeptember 26.    
  Határozat adjunktusi kinevezésekről  Kovács Tibor
    Leelőssy Ádám
    Nemes Anikó
  Határozat mesteroktatói kinevezésről  Durkó Gábor
  Határozat mestertanári kinevezésről Pintér Gergő
  Határozat docensi kinevezésről Bodor Andrea
  Határozat tudományos főmunkatársi kinevezésről Jüttner Alpár
  Határozati javaslat a Kari SzMR módosításáról Kutatásetikai Bizottság
  Határozat jubileumi oklevelek adományozásáról  
  Határozat a Kari Tanács 2018/2019. I. félévének üléstervéről  
  Szenátusi előterjesztés véleményezése Minőségügyi Kézikönyv módosítása
október 31.    
  Szenátusi előterjesztés véleményezése Intézményfejlesztési Terv módosítása
  Szenátusi előterjesztés véleményezése Szabályzat az egyetemi ombudsmanról
  Határozat adjunktusi kinevezésről Matteo Giordano
  Határozat tudományos főmunkatársi pályázat kiírásáról  
  Határozati javaslat dékáni pályázat kiírásáról  
  Határozat dékánválasztást előkészítő bizottság felállításáról  
  Határozati javaslat a Kari SzMSz módosításáról  
  Határozati javaslat rövidciklusú tanári tantervről biológia
  Véleményező szavazás bizalmi indítványról  
november 28.    
  Határozat tanársegédi kinevezésről  Kovácsné Bodor Petra
  Határozat tudományos főmunkatársi pályázat kiírásáról Biológiai Intézet Biokémiai Tanszék
  Határozati javaslat tiszteletbeli doktor és professzor cím adományozására Prof Charles Withers
  Szenátus tagjának (dékán) megválasztása  
  TDT elnökének és tagjainak megválasztása  
  Határozat a Kari Könyvtár SzMSz-éről  
  Határozat Pedagógus-továbbképzés alapításáról Viselkedésökológia
  Határozat Pedagógus-továbbképzés alapításáró. "Atomcsill"
  Határozati javaslat Turizmus specializáció budapesti képzési helyszínen indításáról  
december 12.    
  Határozat tudományos főmunkatársi kinevezésről Pinke Zsolt
  Határozat Geográfus mesterképzési szak angol célnyelvi indításáról   
  a Természetrajzi Múzeumnak a Karból történő kiválása  

A Kari tanács 2017. évi határozatai

Január    
  Javaslat címzetes docensi cím adományozására Jakab Gergely
  Javaslat egyetemi tanári kinevezésre Veres Gábor (Fizika)
  Javaslat helyettes tanársegédi kinevezésre Valkó Éva
  Szenátusi előterjesztés véleményezése HKR,SZMSZ, FKR Savaria Egyetemi Központ megalakulása miatti
  HÖK alapszabály módosítás Savaria Egyetemi Központ megalakulása miatti
  2016/2017 II. félév ülésterv  
2017.01.25    
  Javaslat egyetemi tanári kinevezésre Herczeg Gábor, Juhász Gábor
  Javaslat tiszteletbeli doktor és professzori cím adományozására Csiszár Imre
     
     
Február    
  Javaslat adjunktusi kinevezésre Schlosser Gitta (Kémia)
    Mátyus Edit (Kémia)
    Gherdán Katalin (FFI)
  Javaslat mesteroktatói kinevezésre Kiss Edina (Kémia)
  Javaslat tudományos főmunkatárs kinevezésére Iliás Attila (Biológia)
  Javaslat docensi pályázat kiírására Szerves Kémia
  KT új állandó meghívottjaira (Szombathelyi csatlakozás miatt) Németh István (rek.hely.), Balogh András (centrum vezető)
  ELTE SzMR I. mell, ELTE TTK SZMR, FKR módosítás Szombethelyi csatlakozás miatt  
  Javaslat a rektorközvetlen műszerközpont létrehozására Szombathelyen  
  Eötvös Workshop konferencia Művészetpedagógiai Konferencia / ELTE Workshop for Arts Education”
     
Április     
  Rektori pályázat véleményezése Borhy László Rektori pályázati programja
  Javaslat docensi kinevezésre Vancsó Ödön (Matematikai Intézet)
  Javaslat Tiszteletbeli tanári cím adományozására Haas János Földrajz és Földtudományi intézet
  Javaslat Hidrológus képzési – kimeneti követelmény változtatására napirendről levéve
  Javaslat tantervek módosítására Biológia alapszak
    Biológus mesterszak
    Csillagász mesterszak
    Fizika alapszak
    Fizikus mesterszak
    Geofizikus mesterszak
    Kémia alapszak
    Meteorológus mesterszak
    Alkalmazott matematikus
    Geográfus mesterszak
    Geológus mesterszak
    Matematikus mesterszak
    Földrajz 60kr mesterszakra épülő
  Javaslat rövid ciklusú tanárszakos tantervek létrehozására  
  Biotechnológia mesterszak indítása  
  Beszámoló a 2016-os Kari minőségcélok végrehajtásáról – 2017 –es minőségcélok elfogadása  
  Termek, szervezeti egységek elnevezése, emlékhelyek kialakítása a TTK-n (előzetes Dékáni tájékoztatás)  
     
Május    
  Javaslat docensi kinevezésre Kriska György szakmódszertan Biológiai Intézet
  Javaslat Tudományos Diákköri Érem adományozására Pongrácz Rita, egyetemi adjunktus. Meteorológiai Tanszék
    Szabados Ágnes, egyetemi docens. Kémiai Intézet
     
  Javaslat a Kar Kiváló Oktatója cím adományozására Weiszburg Tamás, Ásványtani Tanszék
    Farkas János, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék
     
  Javaslat a Kar Kiváló Hallgatója cím adományozására  
  Igazgatói beszámolók Groma István Fizikai Intézet
    Márialigeti Károly Biológiai Intézet 
    Szőnyi Tamás Matematikai Intézet
     
  Igazgatói pályázatok véleményezése  Frei Zsolt, Fizikai Intézet
    Papp Gábor, Fizikai Intézet
    Miklósi Ádám, Biológiai Intézet 
  Javaslat Hidrológus képzési – kimeneti követelmény változtatására  
  Javaslat rövid ciklusú tanárképzési tantervek módosítására Fizikatanár 
    o    nem tanári mesterszakra épülő 60 kredites képzés, 
    o    60 kredites középiskolai tanári képzés
    o    120 kredites új tanárszakot adó képzés
    o    120 kredites tanítói végzettségre épülő képzés 
    Földrajztanár 
    o    60 kredites középiskolai tanári képzés
    o    120 kredites új tanárszakot adó képzés 
    o    120 kredites tanítói végzettségre épülő képzés
    Matematikatanár
    o    nem tanári mesterszakra épülő 60 kredites képzés, 
    o    60 kredites középiskolai tanári képzés
    o    120 kredites új tanárszakot adó képzés
    o    120 kredites tanítói végzettségre épülő képzés 
    Természetismeret-környezettan tanár 
    o    nem tanári mesterszakra épülő 60 kredites képzés
    o    120 kredites új tanárszakot adó képzés
    o    120 kredites tanítói végzettségre épülő képzés
     
  Javaslat tantervek módosítására alapképzési szakok tantervi hálói: 
    matematika
    földtudomány
    földrajz
     
JÚNIUS    
  Javaslat docensi kinevezésre Novák Zoltán Kémiai Intézet (Szerves Kémiai Tanszék)
  Javaslat docensi kinevezés módosítására Dobolyi Árpád, Biológiai Intézet   (Élettani és  Neurobiológiai Tanszék)
     
  Javaslat tanársegédi kinevezésre Karádi Viktor Földrajz – és Földtudományi Intézet (Őslénytani  Tanszék)
    Gordos Tamás Földrajz – és Földtudományi Intézet (Társadalom - és Gazdaságföldrajzi Tanszék)
     
  Javaslat mestertanári kinevezésre Koren Balázs Matematikai Intézet (Matematikatanítási és Módszertani Központ)
     
  Javaslat adjunktusi kinevezésre Lukács András Matematikai Intézet (Számítógéptudományi Tanszék)
    Szőllősi Gergely Fizikai Intézet (Biológiai Fizika Tanszék)
    Terpai Tamás Matematikai Intézet (Analízis Tanszék)
     
  Javaslat tudományos főmunkatárs kinevezésére Vásárhelyi Gábor Fizikai Intézet (Biológiai Fizikai Tanszék)
    Papp Krisztián Biológiai Intézet (Immunológiai Tanszék)
    Szép Zsolt Fizikai Intézet (Elméleti Fizikai Tanszék) 
     
  Központvezetői beszámoló Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központ
    Kárpáti Andrea, egyetemi tanár
  Központvezetői pályázat véleményezése Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központ
    Kárpáti Andrea, egyetemi tanár
     
  Igazgatói pályázat véleményezése  Matematikai Intézet 
    Simon Péter, egyetemi tanár
     
  Tanszékvezetői pályázatok véleményezése Matematikai Intézet
            Geometriai Tanszék; Csikós Balázs
            Savaria Matematikai Tanszék; Gönye Zsuzsanna
    Biológiai Intézet
            Mikrobiológiai Tanszék; Tóth Erika
            Savaria Biológia Tanszék; Gyurácz József
    Földrajz – és Földtudományi Intézet
            Meteorológiai Tanszék; Mészáros Róbert
            Természetföldrajzi Tanszék; Karátson Dávid
            Savaria Földrajz Tanszék; Lenner Tibor
    Kémiai Intézet,
             Savaria Kémia Tanszék; Borzsák István
     
  Javaslat a 2017. évben kiírandó egyetemi tanári pályázatok szövegére Biológiai Intézet
    Biokémiai Tanszék
    Élettani és Neurobiológiai Tanszék
    Fizikai Intézet
    Anyagfizikai Tanszék
    Biológiai Fizikai Tanszék
    Matematikai Intézet
    Algebra és Számelméleti Tanszék
     
  Javaslat tudományos főmunkatársi pályázat kiírására Biológiai Intézet, Immunológiai Tanszék
     
  2016. évben benyújtott egyetemi tanári pályázatok véleményezése – MAB döntés után ismét  Biológiai Intézet; Herczeg Gábor
    Biológiai Intézet; Juhász Gábor
    Fizikai Intézet; Veres Gábor
     
  Előterjesztés az alap- és mesterképzési szakok tanterveinek elfogadására  
     
  Előterjesztés tantervi hálók módosítására Földrajz – és Földtudományi Intézet
    Matematikai Intézet
  Előterjesztés a Fizikus mesterképzési szak Tudományos adatanalitika és modellezés specializáció indítására  
  Javaslat teremelnevezésre Matematikai Intézet (Elekes György, Surányi János -terem)
  2016. évi Költségvetési beszámoló  
  A Kar 2017. évi költségvetése  
  Szenátusi előterjesztés véleményezése: Etikai kódex  
  Szenátusi előterjesztés véleményezése: HKR módosítás  
  Szenátusi előterjesztés véleményezése: HKR Felvételi Szabályzat módosítás  
  Szenátusi előterjesztés véleményezése: OHV  
     
JÚLIUS Javaslat tanársegédi kinevezésre Pete Márton Földrajz- és Földtudományi Intézet (Regionális Tudományi tanszék) 
  Javaslat adjunktusi kinevezésre Kovács Gábor Földrajz- és Földtudományi Intézet (Szombathely)
  Javaslat a 2017. évben kiírandó egyetemi tanári pályázatok szövegére Kémiai Intézet
    Analitikai Kémiai Tanszék 
    Szervetlen Kémiai Tanszék
     
  Javaslat docensi pályázat kiírására Biológiai Intézet, Immunológiai Tanszék
  Előterjesztés a Biológia alapszak képzési tervének módosítására  
  Előterjesztés Vegyész mesterszak képzési tervének módosítására  
  Előterjesztések Eötvös Workshop rendezvényre Biológiai Intézet (6. Canine Science Forum)
    Matematikai Intézet (9. IWAP (International Workshop on Applied Probability) 
     
Szeptember Javaslat tanszékvezetői kinevezésre Kolláth Zoltán (SEK Fizika)
  Javaslat mestertanári kinevezésre Varga Zsófia (SEK Kémia)
    Székely Péter  (Matematikai Intézet) 
  Javaslat adjunktusi kinevezésre Láng András
  Javaslat docensi kinevezésre Józsi Mihály
  Jubileumi oklevelek  
  Előterjesztés fizikus mesterképzési szak Környezetfizika specializáció tantervének módosításáról  
  2016-os beszámoló pontosítása  
     
  Javaslat Kari Tanács helyettes titkárának személyére  
     
Október Javaslat adjunktusi kinevezésekre Zentainé Czauner Brigitta 
    Pieczka Ildikó 
    Molnár Orsolya 
   Javaslat egyetemi docensi pályázat kiírására Földrajz és Földtudományi Intézet Környezet és Tájföldrajzi Tanszék
    Matematikai Intézet Analízis  Tanszék (Félállású) 
    Matematikai Intézet Geometriai Tanszék 
    Matematikai Intézet Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék
  Szenátusi előterjesztés FKR módosítás  
     
  Előterjesztés a Természettudományi kommunikáció mesterképzési szak újraindításának kezdeményezésére KT elnapolta
     
  A Kari Tanács 2017/2018. tanév I. félévi ülésterve  
     
November Javaslat határozott idejű tanársegédi kinevezésekre Szádeczky–Kardoss Katalin (helyettes, Biológiai Intézet, Élettani és Neurobiológiai Tanszék)
  Javaslat adjunktusi kinevezésekre Kohán Balázs (Földrajz – és Földtudományi Intézet, Társadalom –és Gazdaságföldrajzi Tanszék 
    Berki Márton (Földrajz –és Földtudományi Intézet, Környezet és Tájföldrajzi Tanszék)
  Javaslat docensi kinevezésekre Józsi Mihály (Biológiai Intézet Immunológiai Tanszékre)
    Zsákai Annamária (Biológiai Intézet)
  Javaslat egyetemi docensi pályázat kiírására  Kémiai Intézet, Analitikai Kémiai Tanszék
  Javaslat címzetes egyetemi tanári cím adományozására Reményi Attila (Biológiai Intézet)
  Javaslat tiszteletbeli tanári cím adományozására Papp Fűzfai Zsófia (Kémiai Intézet, Savaria Kémiai Tanszék)
  Szenátusi Előterjesztés véleményezése (FKR módosítás)  
  Javaslat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Felvételi Szabályzata Természettudományi Karra vonatkozó különös szabályainak módosítására 4.sz melléklet  
  Szenátusi Előterjesztés véleményezése (HKR módosítás)  
  Előterjesztés a Természettudományi kommunikáció mesterképzési szak újraindításának kezdeményezésére  
  Előterjesztés a Biztosítási és pénzügyi matematika mesterképzési szak önköltségének módosítására   
   Javaslat pedagógus-továbbképzés alapítására (Modern szoftverek használata a középiskolai fizikaoktatásban pedagógus-továbbképzés akkreditációs anyag)  
  Előterjesztés Mikrobiológus szakirányú továbbképzési szak szakfelelősének megváltoztatására Márialigeti Károly 
     

A Kari Tanács 2016. évi határozatai

2016.    
január    
  Javaslat adjunktusi kinevezésre (Gerencsér Balázs)  
  Javaslat Egyetemi tanári kinevezésekre Bajtay Zsuzsanna, Horváth Gábor/Meszéna Géza, Csordás, Lichtenberger János
    Mészáros Róbert- KI, ifj. Böröczky Károly, Sziklai Péter
  Ülésterv  
     
február    
  Szenátusi előterjesztés véleményezése IFT
  Javaslat adjunktusi kinevezésre -(Méhes Előd)  
  Javaslat tanársegédi kinevezésre -(Zilahi Gyula )  
  Javaslat docensi pályázatok kiírására Élettani és Neurobiológiai Tsz
    Őslénytani Tanszék
    Általános és Alkalmazott Földtani
  Javaslat címzetes egyetemi docensi cím adományozására Vásárhelyi Tamás 
  Szakfelelősi megbízások Földtudomány alapszak 
    Földrajz alapszak 
    Geográfus mesterszak 
    Vegyész mesterszak 
  Tájékoztató tudománytörténet és tudományfilozófia Karon történő oktatására és művelésre vonatkozó kari koncepcióról  
  Javaslat a Kari SzMR-re  
  HÖK  Alapszabály mód. véleményezése  
     
március  dékánválasztás -Surján Péter  
     
április    
  Javaslat adjunktusi kinevezésre (Jüttner Alpár)  
  Javaslat tanársegédi kinevezésre- Hotzi Bernadett  
  Javaslat tanársegédi kinevezésre - Pólya Sára   
  Javaslat Tudományos Diákköri Érem adományozására Kériné Borsodi Andrea 
    Tóth L. Viktor 
  Javaslat a Kar Kiváló Oktatója cím adományozására Ispánovity Péter Dusán 
    Gémes Margit 
  Javaslat a Kar Kiváló Hallgatója cím adományozására  
  A Kari Választási Bizottság felállítása  
  Javaslat a tudománytörténet és tudományfilozófia Karon történő oktatásának jövőjét áttekintő bizottság felállítására  
  Javaslat a kari minőségcélok meghatározására (MAB akkreditáció által igényelt feladat)  
     
     
május    
  Javaslat adjunktusi kinevezésre (Simon Szilvia)  
  Javaslat tanársegédi kinevezésre (Gergely Anna )  
  Javaslat professor emeritusi címek adományozására Sass Miklós
    Mindszenty Andrea 
    Lendvai János 
    Palla László
    Inzelt György 
    Záray Gyula
  Javaslat intézetigazgatói megbízásra (FFI)  
  2015-ben benyújtott egyetemi tanári pályázatok ismét  
  2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló  
  Kar 2016. évi költségvetése  
  Képzési tervek módosítása Csillagász mesterszak
    Földtudományi alapszak 
    Geofizikus mesterszak 
    Matematikus mesterszak 
    Biztosítás és pénzügyi matematika mesterszak 
    Természettudományi Kommunikáció levelező tagozatos mesterszak 
    Osztatlan földrajztanári mesterszak
  Egyszakos, két féléves (60 kredites) kémiatanár-mesterszak szakindítás  
  Szenátusi előterjesztés a Egyetemi Könyvtári Szolgálat SzMSz-ének módosítására  
  Eötvös Konferencia - The 10’th Japanese-Hungarian Symposium on Discrete Mathematics and its Application  
     
június Javaslat adjunktusi kinevezésre (Torma Csaba)  
  Javaslat tanársegédi kinevezésekre Moldován Kinga, Szalontai Örs, Tóth Ádám Zoltán, Kornyik Miklós,Varga László 
  Javaslat tudományos főmunkatársi kinevezésre (Kubinyi Enikő)  
  Javaslat docensi kinevezésekre Kovács József, Ősi Attila
  Dékánhelyettesi pályázatok véleményezése Horváth Erzsébet, Jánosi Imre, Jordán Tibor
  Javaslat tanszékvezetői megbízásokra Lőw Péter, Nyitray László, Vellainé Takács Krisztina,Vellai Tibor, Standovár Tibor, 
    Frei Zsolt, Katz Sándor
    Láng Győző, Szalai István, Pasinszki Tibor, Perczel András
  Javaslat egyetemi tanári pályázatok kiírására  Anatómiai, Sejt és Fejlődésbiológiai Tanszék félállású
    Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 
    Atomfizikai Tanszék
  Javaslat az egyetemi habilitációs bizottság kari képviselőinek személyére Jordán Tibor dh., Matkó János 
  Javaslat képzési tervek módosítására vegyész mesterszak
    kémia alapszak
    tanári MA 
    fizika alapszak
    fizikus mesterszak
    földrajz alapszak
    biológia alapszak 
    biológus mesterszak
    környezettan alapszak
    osztatlan természetismeret-környezettan tanárszak
    magyar nyelvű környezettudomány mesterszak
    angol nyelvű környezettudomány mesterszak 
  Javaslat szakirányú továbbképzési szak alapítására Természettudományi múzeumi kommunikáció 
  Javaslat a HKR kari részének módosítására  Természettudományos média kommunikáció
  Szenátusi előterjesztések véleményezése HKR általános rész módosítása
    Felvételi szabályzat általános rész 
    FKR módosítása
    Egyetemi Habilitációs Szabályzat módosítása
    Adatvédelmi Szabályzat módosítása
    Gazdálkodási és Vagyongazdálkodási Szabályzat módosítása
    Egyetemi Doktori Szabályzat módosítása
     
július Javaslat adjunktusi kinevezésekre  Bíró Lóránt, Fejős Gergely,Gerencsér Balázs, Gosztonyi Katalin, Mátyus Edit, 
    Czirfusz Márton
  Javaslat tanársegédi kinevezésre Kiss Anna 
  Javaslat mestertanári kinevezésre Hömöstrei Mihály 
  Javaslat tudományos főmunkatársi pályázatok kiírására Etológia Tanszék
    Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék
  Javaslat a Kari Tanács bizottságainak hallgatói tagjaira  
  Javaslat a Kari Doktori Szabályzat módosítására (doktoranduszok munkavégzése)  
     
szeptember Javaslat ideiglenes Ügyrendi Bizottság tagjaira Elnök: Kovács Gábor, Pálfia Zsolt, File Ágnes
  Javaslat tanársegédi kinevezésekre Erdélyi-Belle Boglárka, Raveloson Andrea, Tüzes Dániel
  Javaslat mestertanári kinevezésre Kőszegi Margit 
  Javaslat a Kari tanács titkárának személyére Hoffmann-né dr. Csibra Klára
  Javaslat a Kari Tanács  Bizottságainak tagjaira  
  Javaslat a Szakterületi Habilitációs bizottságok tagjaira  
  Szenátusi előterjesztés véleményezése (Egyetemi Integráció- Szombathely)  
  Javaslat jubileumi oklevelek adományozására  
  Javaslat a Kari Tanács 2016/2017. tanév I. félévének üléstervére  
     
     
október    
  Ügyrendi Bizottság felállítása Jakovác Antal elnök, Pálfia Zsolt, File Ágnes hallgató
  Javaslat (határozott idejű) tudományos főmunkatársi kinevezésre Kubinyi Enikő 
  Javaslat docensi pályázat kiírására Matematikatanítási és Módszertani Központba
  Javaslat az EDT tagjaira Jordán Tibor tag, Erdei Anna póttag
  Kiegészítő javaslat jubileumi oklevelek adományozására  
  Szenátusi előterjesztések véleményezése Alumni Szabályzat
    Minőségügyi Kézikönyv és az ELTE Minőségfejlesztési Programja
     
november    
  Javaslat címzetes egyetemi tanári kinevezésre Tóth István
  Javaslat adjunktusi kinevezésre Bérczi Kovács Erika (operácio kutatás)
  Javaslat helyettesítő titkár Bíró Éva
  Javaslat docensi pályázat kiírására Biológiai Intézet
  Javaslat docensi kinevezésre Dobolyi Árpád
  Javaslat tudományos főmunkatárs kinevezésére Magyari Enikő
  Javaslat professzor emeritus Laczkovich Miklós
  Fizika osztatlan tanárképzési szak módosítására Fizikai Intézet
  Javaslat szakindításra Kémiai Intézet (Anyagtudomány angol nyelven)
  Javaslat Egyetemi Doktori Szabályzat kari részének módosítására  
  Szenátusi tag választó (oktató-kutató PÓT) Müller Viktor
     
november  Szenátusi előterjesztés véleményezése Javaslat az Egyetemi Iratkezelési Szabályzatának módosítására 
     
december Elmaradt  

A Kari Tanács 2015. évi határozatai

2015.    
szeptember    
  Javaslat adjunktusi kinevezésre (Kubinyi Enikő)  
  Javaslat docensi kinevezésekre Tóth Erika
    Kovács Zsolt 
    Szabó Pál
    Telbisz Tamás 
    Mihucz Viktor
    Szabados Ágnes 
    Besenyei Ádám 
     
  Javaslat egyetemi tanári pályázatok kiírására  
  Javaslat EHB tagra Jordán Tibor dh.
  Javaslat ideiglenes Kari Ösztöndíjbizottság felállítására  
  Jubileumi oklevelek adományozása  
  KT ülésterv  
     
október    
  Javaslat az Ügyrendi Bizottság hallgatói tagjára Balogh Dániel 
  Javaslat adjunktusi kinevezésre (Machon Attila)  
  Mikola Sándor Katedra alapítása  
  Képzési tervek módosítása Vegyész MSc felvételi pontszám mód.
    Tudkomm képz. Terv mód.
    Földrajz alapszak
  Szenátusi előterjesztés véleményezése -Alumni Szabályzat Alumni Szabályzat
     
november    
  Javaslat gyakorlati oktatói kinevezésre (Udvarhelyiné Nyárády Mariann )  
  Javaslat tanársegédi kinevezésre (Palaczki Botond )  
  Javaslat dékáni pályázat kiírására  
  Dékánválasztást előkészítő bizottság kiküldése  
  Javaslat docensi kinevezésre (Timár Judit)  
  Javaslat címzetes egyetemi docensi címek adományozására Dr. Horváth Ákos 
    Dr. Tóth Tamás 
    Dr. Deák Ervin 
  Javaslat Professor Emeritusi cím adományozására Gilányi Tibor 
  Javaslat a Kar Nevesített Emlékérmének adományozására Tasnádi Péter
    Bognár Jánosné
  Javaslat modulfelelős és szakfelelős személyére Makádi Mariann
    Sinkó Katalin 
  Javaslat tantervek módosítására diplmunka, szakdolg kreditek
  Javaslat angol nyelvű MSc képzések indítására (Geology és Chemistry)  
  Javaslat pedagógus továbbképzési tanfolyamok indítására Földrajzi tudásszerzés
    Földrajz-csak másként
  A Kari Tanács és bizottságai megbízatásának meghosszabbítása  
  Határozat honorácior státusz kari szabályairól  
  A TTK Központi Kutató és Műszer Centrum alapító okiratának módosítása  
december    
  Javaslat az Ügyrendi Bizottság oktatói tagjára  Jakovác Antal 
  Javaslat tanársegédi kinevezésre (Kis Annamária)  
  Javaslat részfoglalkozású gyakorlati oktatói kinevezésre (Koren Balázs)  
  Javaslat  szakfelelősök személyére Petrovay Kristóf Csillagász mesterszak 
    Weiszburg Tamás  Környezettudományi mesterszak 
  Javaslat osztatlan matematika tanári és a matematika alapszak képzési  tervének módosítására  
  Javaslat szakképzés alapítására és indítására természetismeret mentortanárképzés -  30 órás tanfolyami pedagógusképzési program alapítása
    Természettudományi múzeumi kommunikáció szakirányú továbbképzési szak alapítása
    Természettudományos média kommunikáció szakirányú továbbképzési szak alapítása
  Javaslat HKR kari részének módosítására (hallgatói juttatások)  
  Szenátusi előterjesztések véleményezése SzMR+FKR
    HKR (juttatási alapkar)
    EDSZ (matematikadidaktika mellékletbe)