Jegybeírás szabályai

Megajánlott jegy

A megajánlott jegy kizárólag vizsgajegy lehet, amelyet az oktatók a vizsgaidőszak első hetének utolsó napjáig jegyezhetik be az Elektronikus Tanulmányi Rendszerbe. (HKR 68/B § (1))

A megajánlott jegy az alábbi helyen írható be:
Oktatás főmenü, Kurzusok menüpont, a lista sorának menüjében (+ jel a sor végén) Jegybeírás menüpont.
Először a „Megajánlott” jelölőnégyzetbe pipát kell tenni. (A jelölőnégyzet a 3. blokkban található az oktató mező felett.) Ezek után a "Bejegyzés" oszlopban rögzíthetők a megajánlott jegyek. A rögzítés után szükséges menteni.

A listában a rögzített megajánlott jegyek eltérő színnel kerülnek feltüntetésre annak érdekében, hogy a hagyományos módon, megajánlás nélkül rögzített jegyektől elkülöníthetők legyenek:

-          piros színnel jelenik meg az a megajánlott jegy, amelyről a hallgató még nem rendelkezett,
-          kék színnel jelenik meg a hallgató által elfogadott jegy,
-          szürke színnel jelenik meg a hallgató által elutasított megajánlott jegy.

A megajánlott jegy beírásáról a hallgató Neptun üzenetben értesül.

A hallgató legkésőbb a vizsgaidőszak 2. hetének végéig jelölheti be az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben a megajánlott vizsgajegy elfogadását vagy elutasítását.

A megajánlott jegy elfogadása csak akkor lehetséges, ha a hallgatónak nincs érvényes vizsgajelentkezése.

A határidőig el nem fogadott megajánlott vizsgajegy elutasítottként kerül figyelembevételre. Utólagos elfogadásra sem az oktató, sem a hallgató kérésére sincs lehetőség.

A megajánlott jegy Elektronikus Tanulmányi Rendszerben való rögzítése után a hallgató az adott tárgyból addig nem jelentkezhet vizsgára, amíg azt el nem utasítja. A megajánlott jegy elfogadás esetén a vizsgajelentkezés tiltott marad a tárgyból, az elfogadott megajánlott jegy vizsgán nem javítható.

Ha a hallgató a megajánlott jegy elfogadása előtt érvényes vizsgajegyet szerez, akkor a megajánlott vizsgajegy elutasítottként kerül figyelembevételre.

Gyakorlati jegy

A gyakorlati jegyet a vizsgaidőszak első hetének végéig kell megadni.
Elégtelen gyakorlati jegy kijavítására –  ha  a  szak képzési tervének rendelkezése, illetve annak hiányában  a kurzuskínálat ezt lehetővé teszi – a vizsgaidőszak első két hetében kell egy alkalommal lehetőséget biztosítani. (HKR 66. § (4) és (6))

Gyakorlati utóvizsga esetén vizsgaidőpontot kell hirdetni (a vizsgaidőszak első két hetében), és a vizsgajelentkezést a vizsgajegyek beírásánál leírtak szerint kell kezelni.

A gyakorlati jegyek, beleértve az utóvizsgán szerzett érdemjegyet is, rögzítési határideje a vizsgaidőszak második hetének vége.


Vizsgajegy

Minden vizsgára jelentkezett hallgató vizsgajelentkezését kezelni kell. (A kezeletlen vizsgajelentkezésekről az Oktatási Igazgatóság folyamatosan Neptun üzeneteket küld.) Ennek módjai az alábbiak:

  1. ha a hallgató megjelent a vizsgán: érdemjegyet kell beírni (ez lehet elégtelen is)
  2. ha a hallgató nem jelent meg a vizsgán: a „nem jelent meg” négyzetet kell bepipálni
  3. ha a hallgató igazoltan nem jelent meg a vizsgán:
    i. a „nem jelent meg” négyzetet kell bepipálni és
    ii. a „beszámít a vizsgákba” négyzetben lévő pipát ki kell venni