Szakdolgozat/Diplomamunka adminisztráció

Szakdolgozat/Diplomamunka téma meghirdetése

A szakdolgozati témakiírás, a hallgatók témaválasztásának rögzítése és a témaválasztások oktatói jóváhagyása is kizárólag a Neptunban történik.  

A témaválasztás jóváhagyása folyamatos (a választásról a témavezető Neptun-üzenetet kap).

A témaválasztást a témavezetőnek legkésőbb a hallgatói témaválasztás után 1 héten belül el kell bírálnia (jóváhagynia vagy elutasítania).

A témavezető vagy a belső konzulens hirdeti meg a témát a Neptun oktatói webes felületén az alábbiak szerint.

1. Szakdolgozat - Témák menüpont

Szűrés beállítása:   

Téma típus:  Minden

Időszak: TTK Témaválasztás (a megfelelő képzés és záróvizsga idejének kiválasztása)

Oktató típus: Minden

Témák/címek amelyekre jelentkeztek: Ha a jelölőnégyzetben nincs pipa, akkor azokat a témákat jeleníti meg, amelyekre még nem történt jelentkezés. Ha a jelölőnégyzetben van pipa, akkor azok a témák jelennek meg, amelyekre már jelentkezett hallgató.

Listázás gomb

2. Új téma felvétel gomb 

Cím megadása: Nem a leadandó szakdolgozat pontos címét kell megadni, hanem a szakdolgozat témáját (a későbbi címmel lehet azonos, de ez nem kötelező - megadható tágabb téma is; nem elfogadható a "később megadandó téma" típusú kitöltés).
Leírás: A téma rövid leírása (nem kötelező megadni - maximum 1000 karakter lehet!)
Érvényesség kezdete: A téma meghirdetésének napja
Érvényesség vége: Itt célszerű megadni a hallgatói témajelentkezés végét
Maximum létszám: A témavezető legfeljebb hány hallgatót fogad a témára
Maximum jelentkezhet: A maximum létszámnál több hallgató jelentkezése is megengedhető. Ennek előnye, hogy a téves vagy előre nem egyeztetett jelentkezők így nem vehetik el a helyet az egyeztetett jelentkezőktől.
Státusz: Jelentkezés engedélyezett
Tanszék: A témához tartozó tanszék kiválasztása (Itt kizárólag az oktatóhoz rendelt szervezeti egységek közül lehet választani.)
Modulok: Mely képzés/képzések hallgatói választhatják a témát. (Először a hozzárendelés jelölőnégyzetbe kétszer kell kattintani, hogy törlődjön az összes kijelölés. Ezután lehet kiválasztani az adott képzést.) 

3. Mentés gomb

1. A téma kiírásnál alapértelmezésben "Belső konzulens"-ként kerül hozzárendelésre az oktató. Ezt központilag mindenkinek átállításra kerül "Belső témavezető"-re a hallgatói beosztások megtörténtével.

2. Ha a témához társ-témavezető vagy konzulens tartozik, akkor őket a tanszéki adminisztrátor vagy Ágasvári Zsolt Neptun informatikus tudja hozzárendelni a kiírt témához.

3. Külső témavezető esetén szükség van "Belső konzulens"-re, ezért mindenképp szükséges a témához egy belsős kolléga hozzárendelése, aki a témát a Neptunban meghirdeti.

4. A témaválasztás elfogadásának határideje után a Tanulmányi Hivatal elküldi az intézetek vezetőségének a meghirdetett témákat. Így lehetőség lesz az intézet belső eljárásrendjének érvényesítésére (egyes szakokon az intézet előírja a témák előzetes intézeti jóváhagyását). A Tanulmányi Hivatal a szak szerint illetékes intézet jóváhagyása után rögzíti az elfogadott témaválasztásokat (a szakdolgozat feltöltése ez után válik lehetségessé).

5. Azon tanárszakos hallgatók esetében, akik diszciplináris szakdolgozatot írnak, a dolgozatnak szakmódszertani fejezetet is tartalmaznia kell. Ez alapján lehet kérni Ágasvári Zsolttól, hogy a szakmódszertanos kollégák hozzárendelésre kerüljenek a témához.

6. A témaajánlatokat minden esetben magyarul kell kitölteni, a magyar nyelv maradjon kiválasztva. Amennyiben angol nyelvű képzésben részt vevő hallgató számára írnak ki témát, a kitöltött magyar nyelvű  kiírás elmentése előtt állítsák át angol nyelvűre  az űrlapot és angolul is adják meg a téma címét és leírását, és csak ezt követően mentsék el az új témát. A szakdolgozat feltöltésekor megadható a szakdolgozat nyelve.


Hallgatói szakdolgozat/diplomamunka feltöltésének elbírálása

A hallgatónak a szakdolgozat/diplomamunka feltöltése előtt engedélyt kell kérnie a témavezetőjétől/belső konzulensétől, hogy a végleges szakdolgozatát feltöltse a Neptunba. Az engedély kéréséről a témavezető/belső konzulens Neptun-üzenetet kap.

Lehetőség van szűrni a bírálandó és a már bírált szakdolgozat befogadási kérésekre a „Csak elbírálandó befogadási kérések:” jelölőnégyzet használatával.

Az engedély az alábbi helyen adható meg:

Szakdolgozat – Szakdolgozatok – Időszak: Minden – Szakdolgozat státusz: Minden Téma típus: Minden - Bíráló típus: Minden -  Listázás gomb - Végleges beadás támogatás oszlop – a lefelé nyílra kattintva lehetőség van kiválasztani a „Támogatott” vagy a „Nem támogatott” bejegyzéseket – Mentés gomb

A feltöltött szakdolgozat megtekintése:

Szakdolgozat – Szakdolgozatok - A szakdolgozat sorának végén + jelre kattintva – Szakdolgozat megtekintése

Szakdolgozat bírálat feltöltése:

A szakdolgozat feltöltése után, az alábbi helyen kell a szakdolgozat bírálatát feltöltenie:

Szakdolgozat – Szakdolgozatok – A szakdolgozat sorának végén + jelre kattintva – Bírálat feltöltése (1 darab file feltöltésére van lehetőség)

„Szakdolgozat befogadási kérés” és a „Szakdolgozat feltöltése” értesítések e-mailben történő kiküldéséhez szükséges beállítás:

Üzenetek blokk – Beállítások – Automatikus értesítések tabfül – Ki kell választani, hogy miről szeretne értesítést kapni, majd a lap alján a „Mentés” gombbal kell rögzíteni a beállításokat.