Vizsgaszervezés szabályai

A vizsgák oktatásszervezési formája

A HKR 64. § (1a) bekezdése szerint vizsga a következő oktatásszervezési formákban valósítható meg:

a) a hallgató fizikai jelenlétével megvalósuló vizsga;

b) online vizsga, amely lehet:

ba) szinkrón online vizsga, amelynek során az oktató és a hallgató online formában, valós időben vannak jelen,

bb) aszinkron online vizsga, amelynek során az oktató és a hallgató online formában, de nem valós időben vannak jelen;

c) hibrid vizsga, amelynek során az a) és a b) pont szerinti vizsga kombinációja valósul meg.

A HKR 64. § (1b) bekezdése szerint a vizsga tervezett oktatásszervezési formáját a vizsgaalkalom meghirdetésekor rögzíteni kell az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben.

A rögzítést az alábbi helyen lehet elvégezni:

 • oktatóknak: a vizsgahirdetési felületen a "Vizsgaforma" elnevezésű mezőben,
 • tanszéki adminisztrátoroknak: a Neptun kliensben a vizsgák kezelését lehetővé tevő felületen az Extra adatok fül alatti "Vizsgaforma" mezőben

A vizsga kiírása során:

 • különös figyelemmel választandó ki, hogy a vizsga írásbeli vagy szóbeli-e
 • további információk a hallgatók megfelelő tájékoztatása érdekében a vizsga szöveges leírásában rögzíthetők

Vizsgameghirdetés

A vizsgák meghirdetésére vonatkozó HKR szabályok:
A vizsgák időpontját a vizsgaidőszak előtti harmadik hét végéig közzé kell tenni. Ez vonatkozik a vizsgakurzusban meghirdetett kurzusok vizsgaidőpontjaira is.
Vizsgaidőpontot kizárólag a vizsgaidőszak időtartamában lehet kijelölni.
A vizsgát kizárólag a vizsgára jelentkezett hallgató kezdheti meg! (A hallgató legkésőbb a vizsga megkezdése előtt 24 órával jogosult a vizsgára jelentkezni, vagy a vizsgára való jelentkezését visszavonni. (HKR 71§ (1, 5)).

Nem kell vizsgaidőpontot hirdetni (kivétel utóvizsga esetében):

 • gyakorlati jeggyel záruló kurzus,
 • kritériumtárgy,
 • C-típusú kollokvium

esetén.

Írásbeli vizsga:

 • legalább három alkalmat kell biztosítani úgy, hogy két vizsga között legalább két hét teljen el (HKR 70.§ (2)).    
 • a harmadik vizsgaidőpont lehet egyben utóvizsga-lehetőség is (aki ekkor vizsgázik először, annak bukás esetén már nem kötelező utóvizsga lehetőséget biztosítani)
 • amennyiben a három vizsgaidőpont közül egyik sem esik a vizsgaidőszak utolsó hetére, akkor hirdetni kell egy utóvizsga alkalmat is a vizsgaidőszak utolsó hetében.

Szóbeli vizsga:

 • a vizsgaalkalmak számát (utóvizsgák nélkül): úgy kell megállapítani, hogy az összesített maximált létszám a kurzust felvett hallgatók létszámának legalább 120%-a (HKR 70§ (4)) legyen.
 • a vizsgaidőszak 1-7. hetének első és második felében azonos számú vizsgaidőpontot kell hirdetni.  (Ettől a hallgatói önkormányzat hozzájárulásával el lehet térni.)
 • amennyiben csak két vizsgaidőpontot hirdetnek, a két vizsga között legalább két hétnek el kell telnie. Ettől az érintett hallgatók hozzájárulásával sem lehet eltérni (HKR 70§ (4)).

A vizsga lebonyolításának menetét az oktatónak legkésőbb a vizsga megkezdéséig ismertetnie kell a hallgatóval.

A HKR-ben a Természettudományi Karra vonatkozó rendelkezések 546. § (4) bekezdése alapján: A vizsgázó számára a felelet előtt legalább 20 perces felkészülési időt kell biztosítani. Ettől eltérni csak a vizsgázó és vizsgáztató megegyezése alapján lehet.

Utóvizsga:

 • a vizsgaidőszak utolsó előtti hetének végéig sikertelen vizsgát tett hallgatók számára, a vizsgaidőszak utolsó hetében kötelező utóvizsga időponto(ka)t biztosítani (HKR 73§ (1))
 • kollokvium esetén a sikertelen vizsga napját követő harmadik napon,szigorlat esetén, az ötödik napon kerülhet erre legkorábban sor. (HKR 73§ (5))
 • utóvizsga időpont a hallgatók és a kurzus vezetőjének megállapodása alapján korábban is biztosítható (HKR 73§ (1))
 • az utóvizsga-, illetve javítóvizsga-időpontként meghirdetetett vizsgára csak az utóvizsgára utasított, illetve a sikeres vizsgájukat javítani szándékozó hallgatók jelentkezhetnek. (HKR 71§ (4))
 • javítóvizsga – ha nincs ilyen meghirdetve – bármely meghirdetett vizsgaidőpontban, akár utóvizsga-időpontban is tehető, amennyiben ezt az igényét a hallgató legkésőbb a vizsga előtt három munkanappal a TH-ban jelzi, és a meghirdetett létszámba befér a jelentkezése. Külön vizsgaidőpontot javítóvizsga céljából hirdetni nem köteles a kurzus vezetője. (HKR 73§ (8))

A vizsgakurzusok vizsgáinak szervezésére ugyanezek a szabályok érvényesek.

Az ELTE Hallgatói Követelményrendszere (HKR) elérhető az alábbi linken:

https://www.elte.hu/dstore/document/689/ELTE_SZMSZ_II.pdf