Záróvizsgaszervezés szabályai

Záróvizsga kizárólag záróvizsga időszakban szervezhető.

A HKR 551. § (1) értelmében az intézeteknek a szakdolgozat leadásának határidejét a záróvizsgára jelentkezés határidejéig közzé kell tenniük és a Tanulmányi Hivatalt tájékoztatniuk. Ez a határidő a tavaszi féléves záróvizsga esetében február 28., őszi féléves záróvizsga esetén október 31.

A szakdolgozat/diplomamunka leadási határideje és a záróvizsga napja között legalább két hétnek el kell telnie. (HKR 551. §)

A HKR 79. § (5) alapján a szakdolgozatra vonatkozó bírálati véleményt legalább 5 munkanappal a szakdolgozat védése előtt elérhetővé kell tenni a jelölt számára az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben.

Csak az a hallgató kezdheti meg a záróvizsgát (itt beleértve a szakdolgozat/diplomamunka védést, amennyiben az külön időpontban van), aki az abszolutóriumot megszerezte.

A szakdolgozatot a hallgatónak az intézet által meghatározott határidőig az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben (Neptun) kell benyújtania.