Plágiumellenőrzés

Plágiumellenőrzés – ELTE TTK kari útmutató

 

A hallgatók által végzett munka jogtisztaságát az ELTE Hallgatói Követelményrendszer (HKR) 74/A-D paragrafusai szabályozzák, ezen belül az etikus idézés szabályait a 74/B paragrafus tartalmazza. Az idézés szabályainak ellenőrzését a Kar oktatói a Turnitin plágiumkereső szoftver segítségével végezhetik el. A szoftver a feltöltött szövegeket internetes forrásokkal, szakmai és általános folyóiratok tartalmával, és a korábban ellenőrzött dokumentumok tárával hasonlítja össze, majd az eredményről könnyen áttekinthető elemzést készít.

A HKR 74/B(2) alapján szakdolgozat/diplomamunka esetén kötelező elvégezni a Turnitin alapú plágiumkeresést – ez a Természettudományi Karon a témavezető, illetve külső témavezető esetén a belső konzulens feladata. Az ellenőrzés előzetesen elvégezhető a dolgozat részleges verzióin is, de a kötelező ellenőrzést a hallgató által a Neptunba feltöltött (a témavezető által onnan hitelesen letölthető) végleges verzión kell elvégezni.

Háttéranyagok:

Plágiumgyanús esetek kezelésében az eddigi intézeti gyakorlatot (és a HKR előírásait) kell követni, kétséges esetekben az intézet oktatási igazgatóhelyettesének (vagy centrumvezetőjének) bevonásával. Közös kari irányelvek meghatározására az idei tapasztalatok alapján, széles körű konzultációval kerül majd sor.

Az ELTE TTK Turnitin koordinátora Csámer Iván (csamer.ivan@ttk.elte.hu).

Megjegyzések:

  • A hasonlósági százalék önmagában nem jó mérőszáma a plágiumnak! Magas hasonlósági százalék előállhat az etikus idézés szabályainak betartása mellett is, ugyanakkor az alacsony hasonlósági százalék nem zárja ki a jelentős normaszegést. A százalékértéktől függetlenül minden esetben szükséges a részletes hasonlósági riport áttekintése.
  • A hasonlósági százalék általában informatívabb, ha a keresésből kizárjuk a bibliográfiát, a rövid és az idézőjeles egyezéseket, illetve (ha van ilyen) a vizsgált dolgozat korábbi verzióit (lásd: hasonlóságvizsgálat). (A félkész verziókat nem célszerű a Turnitin repozitóriumában rögzíteni).
  • Plágiumgyanú esetén a plagizálás irányát is meg kell vizsgálni: ritka esetben előfordulhat, hogy az egyezés forrása nem az, hogy a hallgató plagizált, hanem az ő munkáját plagizálta más.
  • Az ELTE előfizetése (jelen útmutató írásakor) nem tartalmazza az AI-generált szövegek felismerését szolgáló modult.
  • A Turnitin szoftvert az IIG azonosítóval rendelkező ELTE munkatársak egyéb hallgatói vagy tudományos művek ellenőrzésére is használhatják. Nem publikált tudományos művek esetén nem javasolt a repozitóriumban való rögzítés („no repository” opció).