Fokozatszerzés / PhD procedures

A PhD fokozat megszerzése: fokozatszerzési eljárás és bírálati eljárás

A PhD fokozat megszerzése: fokozatszerzési eljárás és bírálati eljárás

JELENTKEZÉSI ANYAG 

A Doktori Eljárásra (Fokozatszerzési eljárás: 3 éves képzés után; Bírálati eljárás: 4 éves képzés után) a jelentkezési anyagot e-mailben kérjük beküldeni: az aláírt dokumentumokat szkennelve vagy elektronikus aláírással ellátva. Formátum: pdf, levélmellékletként, nem Drive-ra feltöltve, vagy tömörítve! A bírálatok beérkeztéig legkésőbb kell eljuttatni (postán, személyesn) a Doktori Csoportba, vagy személyesen leadni előre egyeztett időpontban: 2 kötött értekezést, 2 tézisfüzetet (fűzve: 1 angol, 1 magyar nyelvű), 2 adathordozót az ejárásra beadott minden fájllal, ezeket vissza nem kapja.. Kérdés esetén, kérjük, írjon a drhabilcsop[at]ttk.elte.hu e-mailcímre!

JOKT tájékoztató

Az ügyintézés alapvetően e-mailben zajlik, bár jelenleg a szokásos ügyfélfogadási időben, személyes ügyfélfogadás lehetséges, a hatályos, járványügyi előírások betartása mellett.

Ügyfélfogadási rend: Hétfőn 13 és 15 óra között, kedden és csütörtökön 10 és 12 óra között. Szerdán és pénteken nincs ügyfélfogadás. e-mailben: drhabilcsop[at]ttk.elte.hu

DOKTORI SZIGORLAT ÉS VÉDÉS

Doktori szigorlat javasolt eljárásrendje járványügyi (veszély)helyzet esetén
A doktori szigorlatot a komplex vizsgához hasonlóan lehet lebonyolítani személyesen. Doktori szigorlat nem lehet írásbeli vizsga. 

A komplex vizsga eljárásrendje 

Doktori védések javasolt eljárásrendje járványügyi (veszély)helyzet esetén 2020.04.08-tól           
1. A járványügyi helyzetben a doktori védések lebonyolításában az EDSz rendelkezéseit a JOKT határozataival, valamint az ideiglenes tanulmányi és vizsgaszabályzattal összhangban kell alkalmazni.
2. A védéseket továbbra is a Doktori Csoport hirdeti meg a doktori.hu-n és a kari honlapon. A nyilvános vita időpontját a védés előtt három héttel korábban nyilvánosságra kell hozni.
3. A doktori védéseket  képi és hangi átvitelre alkalmas távolléti eszközök alkalmazásával kell lebonyolítani.
4. A TTK a Microsoft Teams alkalmazást javasolja a doktori védések lebonyolítására. Más alkalmazás használata (például Zoom) is megengedett, de azokhoz nincsen központi támogatás.

Ha a védés során technikai probléma lép fel, és az internetes kapcsolat megszakad, akkor az ideiglenes tvsz iránymutatása a mérvadó:
"Abban az esetben, ha felmerült a vizsga megtartását lehetetlenné tevő technikai probléma (így különösen az internetes kapcsolat megszakadása)
a) a vizsga megkezdését megelőzően [vö. 72. § (2) bek.], akkor az adott napra esedékes többi vizsga lebonyolítását követően ismét meg kell próbálni létrehozni a kapcsolatot. Ennek sikertelensége esetén biztosítani kell, hogy a hallgató a legkorábban alkalmas másik napon újabb vizsgakísérletet tegyen.
b) a vizsga megkezdését követően [vö. HKR 72. § (2) bek.], akkor haladéktalanul meg kell kísérelni a probléma elhárítását, és a vizsgát folytatni kell, ennek során azonban az oktató jogosult más vizsgatételből is kérdést feltenni. Amennyiben a problémát nem sikerült elhárítani, akkor az adott napra esedékes többi vizsga lebonyolítását követően ismét meg kell próbálni létrehozni a kapcsolatot. Ennek sikertelensége esetén biztosítani kell, hogy a hallgató a legkorábban alkalmas másik napon újabb vizsgakísérletet tegyen."
"A technikai problémával érintett vizsga nem minősül érdemjegyszerzési kísérletnek [vö. HKR 52. § (1) bek. b) és eredménytelen vizsgának sem [vö. HKR 71. § (7) bek.]." 
2020. július 30.

A 3 éves doktori képzés esetében a doktori fokozatot (PhD) a doktori képzéstől független, ú.n. fokozatszerzési eljárás keretében lehet megszerezni. Az eljárásra jelentkezni kell, eljárást indítani szeptember első ügyfélfogadási napjától május utolsó ügyfélfogadási napjáig lehet. A 4 éves doktori képzés esetében a doktori fokozatot a doktori képzés ideje alatt vagy azt követően indított, ú.n. bírálati eljárás keretében lehet megszerezni.

A FOKOZATSZERZÉSI ELJÁRÁS

Az eljárás során a jelentkezés elfogadásától számított 6 hónapon belül szigorlatot kell tenni, illetve ugyanezen időponttól számított 2 éven belül be kell nyújtani a doktori értekezést a doktori iskola által előírt publikációkkal (és egyéb mellékletekkel) együtt.  Doktoranduszok esetében a 6 hónap az utolsó doktorandusz félév végét követően indul. Minden esetben a jelentkezés elfogadásáról értesítő levélben szereplő dátumokat kell figyelembe venni.) Bármelyik határidő elmulasztása az eljárás megszűnését vonja maga után, a törvény erejével. Sikeres szigorlatot követően, valamint a két elfogadó bírálat birtokában lehet megszervezni a védést. Sikeres védést követően a Természettudományi Doktori Tanács tesz javaslatot a PhD fokozat odaítélésére. A végső döntést az Egyetemi Doktori Tanács hozza meg. A jelentkezés elfogadásától kezdve az Egyetemi Doktori Tanács fokozatot odaítélő ülésének dátumáig a fokozatszerzési eljárásban résztvevő és az egyetem között doktorjelölti jogviszony áll fenn.

Angolnyelvű disszertáció leadása és angol nyelvű védés a jelentkezés előtt erre megszerzett DI engedéllyel lehetséges. A leadott anyag alapján az illetékes Doktori iIkola tesz javaslatot a bírálóbizottság (Elnök, Titkár, 3 Tag, 2 Bíráló, esetleg póttagok) összetételére. A bírálóbizottsági összetételt a Természettudományi Doktori Tanács hagyja jóvá. A bírálóbizottság összetételéről levélben kap értesítést a doktorandusz. A bírálónak két hónap áll rendelkezésére a bírálat elkészítésére. A védés szervezése a Hivatal feladata, ehhez a doktorandusznak szükséges a Hivatalunkkal a bírálatok kézhezvétele után minél előbb felvenni a kapcsolatot! Védés szeptember 1. és június 30. közötti időszakra szervezhető. Kivételes esetben és a TDT elnök engedélyével lehet védést szervezni júliusra, augusztusra, ha erre a TDT Elnöke külön engedélyt ad, még június 30-ig bezárólag. A nyilvános vita lefolytatható akkor is, ha egy tag és még egy bíráló nincs jelen, erről a Bírálóbizottság Elnökének van jogköre dönteni. A védés szervezéséig a Hallgatónak rendeznie kell esetlegesen fennálló tartozásait, ellenőriznie kell a Neptun ETR-ben rögzített adatai helyességét és azok érvényességét igazolni köteles.

A teljes anyag alapján a Természettudományi Doktori Tanács tesz javaslatot a PhD fokozat odaítélésére. A végső döntést az Egyetemi Doktori Tanács hozza meg, és erről határozatban értesíti a doktoranduszt. Az avatást az Oktatási Igazgatóság szervezi, az arra vonatkozó értesítés is az Oktatási Igazgatóságról  küldik a doktorandusznak.

A BÍRÁLATI ELJÁRÁS

A 4 éves doktori képzés hallgatóinak a doktori értekezést a szükséges publikációkkal (etc.) együtt a komplex vizsgát követő 3 éven belül kell benyújtaniuk. Erre az időszakra különösen indokolt esetben (kérelem alapján) méltányosságból 1 év hosszabbítás adható. A hosszabbítás a határidő lejárta előtt kérelmezhető, és ahhoz mellékelni kell a személyes indokokat igazoló dokumentumokat, valamint a témavezető támogató nyilatkozatát, erről a Tudományági Doktori Tanács jogköre dönteni.

A bírálati eljárás a doktori képzésben szerzett abszolutórium birtokában indítható el, a szükséges jelentkezési anyag benyújtásával. A jelentkezési anyagként benyújtandó dokumentumok listájája,  a "Letölthető dokumentumok/listák" blokkban megtalálható. Kérjük, beadás előtt MINDENKÉPPEN vegye fel a kapcsolatot ügyintézőnkkel a következő e-mailcímen, a dokumentumokkal, engedélyekkel, elfogadható anyagok körével, formai követelményekkel kapcsolatban! drhabilcsop[at]ttk.elte.hu

Bírálati eljárás szeptember 1. és június 30. között folytatható le. Angolnyelvű disszertáció leadása és angol nyelvű eljárás lefolytatása a jelentkezés előtt erre megszerzett DI engedéllyel lehetséges. A leadott anyag alapján az illetékes Doktori Iskola tesz javaslatot a Bírálóbizottság (Elnök, Titkár, 3 Tag, 2 Bíráló, esetleg póttagok) összetételére. A bírálóbizottsági összetételt a Természettudományi Doktori Tanács hagyja jóvá. A Bírálóbizottság kijelöléséről levélben kap értesítést a doktorandusz. A bírálónak két hónap áll rendelkezésére a bírálat elkészítésére. A védés szervezése a Hivatal feladata, ehhez a doktorandusznak szükséges a Hivatalunkkal a bírálatok kézhezvétele után minél előbb felvenni a kapcsolatot! Védés szeptember 1. és június 30. közötti időszakra szervezhető. Kivételes esetben és a TDT Elnök engedélyével lehet védést szervezni júliusra, augusztusra, ha erre a TDT Elnöke külön engedélyt ad, még június 30-ig bezárólag. A nyilvános vita lefolytatható akkor is, ha egy tag és még egy bíráló nincs jelen, erről a Bírálóbizottság Elnökének van jogköre dönteni. A védés szervezéséig a Hallgatónak rendeznie kell esetlegesen fennálló tartozásait, ellenőriznie kell a Neptun ETR-ben rögzített adatai helyességét és azok érvényességét igazolni köteles.

A teljes bírálati anyag alapján a Természettudományi Doktori Tanács tesz javaslatot a PhD fokozat odaítélésére. A végső döntést az Egyetemi Doktori Tanács hozza meg, és erről határozatban értesíti a doktoranduszt. Az avatást az Oktatási Igazgatóság szervezi, az arra vonatkozó értesítés is az Oktatási Igazgatóságról  küldik a doktorandusznak.

Minden leendő fokozatszerzőnknek sok sikert kívánunk!

Jelentkezés fokozatszerzési eljárásra (3 éves doktori képzés alatt vagy azt követően)

EDSz 63. (3) Amennyiben az abszolutórium megszerzése óta három év eltelt, a tudományági doktori tanács külön feltételek teljesítését írhatja elő. Ezek teljesítésének idejére az eljárást felfüggeszti.

A jelentkezés a jelentkezési lap és a szükséges dokumentumok együttes benyújtását jelenti a kari hivatalban. Ügyintéző: Mercz Éva drhabilcsop[at]ttk.elte.hu

Eljárásra jelentkezhet, aki

 • teljes idejű (3 éves) szervezett doktori képzés végeztével abszolutóriumot szerzett
 • részidejű egyéni doktori képzés végeztével abszolutóriumot szerzett,
 • 3 éves képzésben részt vevő doktorandusz, a tanulmányi tervében előírt valamennyi óralátogatási kötelezettségét teljesítése után, az utolós aktív félévében a jelentkezési határidőig.
 • Lefolytatta a kérelmezési eljárást, annak feltételeit teljesítette!

Az eljárásra doktori értekezéssel vagy, előzetesen témavázlat benyújtásával lehet jelentkezni. Amennyiben a jelentkező az utóbbi mellett dönt, a jelentkezés elfogadásától számítva két év áll rendelkezésre a doktori értekezés benyújtására. Ezen jogszabályban meghatározott határidő elmulasztása a fokozatszerzési eljárás megszűnését vonja maga után. Egyéni képzési rend szerint folytatott doktori tanulmányok, illetve egyéni felkészülés után a fokozatszerzési eljárásra kizárólag a doktori értekezés benyújtásával lehet  jelentkezni.  Fokozatszerzési eljárás 2025 év végéig kezdeményezhető.


PhD fokozat megszerzése doktori képzés nélkül, Habitusvizsgálat

A PhD fokozat megszerzésére irányuló eljárásra olyan személy is jelentkezhet, aki nem vett részt doktori képzésben. Ilyen esetben az eljárás megindítása a 4 éves doktori képzés folyamatába kapcsolódik be a komplex vizsgára történő jelentkezéssel. A Doktori Csoportban leadott anyag alapján az illetékes doktori iskola először habitusvizsgálatot folytat le. Sikeres habitusvizsgálat esetén a jelentkezési anyag becsatlakozik a folyamatban lévő komplex vizsga jelentkezések ügyintézésébe.  

Jelentkezési határidő a téli vizsgaidőszakban komplex vizsgázási szándék esetén: október 31., a nyári vizsgaidőszakban aktuális komplex vizsga esetén: március 31.

Ügyintéző: a doktori képzés ügyintézője

Habitusvizsgálatnál leadandó dokumentumok:

 • jelentkezési lap komplex vizsgára 
 • nyilatkozat komplex vizsga tárgyválasztásához
 • szakmai önéletrajz
 • publikációs lista
 • a jelentősebb cikkek nyomtatott formában is, ha lehetséges
 • oktatási tevékenység részletezése (és igazolása)
 • doktori értekezés, tézisfüzet (ha elkészült),  vagy ezek helyett részletes kutatási terv
 • jelentkezési lap doktori képzésre 
 • MSc diploma másolata (az eredeti bemutatása mellett)
 • diploma-melléklet vagy leckekönyv másolat vagy teljesítésigazolás
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata (az eredeti bemutatása mellett)
 • igazolás a habitusvizsgálat eljárási díjának befizetéséről

A habitusvizsgálat eljárási díja (összesen 60 000 Ft) 20 000 Ft jelentkezési díjból és 40 000 Ft habitusvizsgálati díjból tevődik össze. Utóbbit nem kell megfizetnie a Kar oktatójának/kutatójának.

Sikeres habitusvizsgálatot követően a komplex vizsga lefolytatásának, majd ezt követően a bírálati eljárás díja  összesen 100 000 Ft.

A komplex vizsga teljesítésével a jelentkezőnek a doktori képzésben hallgatói jogviszonya jön létre.


Eljárási díj

A 2013. szeptember 1. után indított doktori fokozatszerzési eljárásokban a  teljes eljárási díj 160 000.-  (150 oldalnál nem hosszabb doktori értekezés esetén). Doktorandusz jogviszonnyal rendelkező jelentkezők esetében eltérő a díjszabás, a részletekről érdeklődjenek az ügyintézőnél.
Az eljárási díj az alábbi részletekben fizethető témavázlattal történő jelentkezéskor
- 30.000 HUF az eljárás megindításakor, 
- 65.000 HUF a szigorlat szervezésekor,
- 65.000 HUF az értekezés beadásakor.
Doktori értekezéssel történő jelentkezéskor az eljárási díjat egy összegben kell megfizetni a jelentkezéskor.

Az eljárási díjat banki átutalással lehet rendezni. Az utalást követően a Neptun webes felületén is rendezni kell a befizetést, mert ennek elmulasztási esetén a tétel továbbra is aktvínak (nem-befizettnek) látszik a Neptunban és így tartozási díj kerül kivetésre. Az eljárási díjat részben vagy egészben fizetheti a doktorjelölt munkáltatója, ebben az esetben számlakérő nyilatkozatot kell leadni (a lap alján letölthető). Az eljárási díj részben vagy egészben rendezhető könyvelési utalvánnyal is, a részletekkel kapcsolatban érdeklődjön az ügyintézőnél.


Idegennyelvi követelmények

A doktori fokozat megszerzéséhez egy államilag elismert középfokú (B2) komplex nyelvvizsgával, vagy azzal egyenétékű dokumentummal kell rendelkezni, továbbá egy másik idegen nyelvből a következőek valamelyikével: államilag elismert alapfokú (B1) komplex nyelvvizsga-bizonyítvány, 2009. május 25. előtt az ELTE idegen nyelvi lektorátusán letett nyelvvizsga, idegen nyelvből tett sikeres érettségi vizsgát igazoló érettségi bizonyítvány vagy azzal egyenértékű más bizonyítvány.

Az elfogadható nyelvek körét a doktori iskolák határozzák meg és a működési szabályzatukban rögzítik. A doktori iskolák aktuális működési szabályzata és minőségbiztosítási terve a www.doktori.hu-n található meg.

A középfokú nyelvvizsgával az eljárás megindításakor rendelkezni kell. A második nyelvtudás igazolása - kérelmezés nélkül - halasztható az értekezés benyújtásáig.


Benyújtandó dokumentumok listájának elérhetősége

A fokozatszerzési eljárásra valamint a bírálati eljárásra jelentkezőknek az Egyetemi Doktori Szabályzatban, valamint annak a Karra vonatkozó részében előírt valamennyi dokumentummal rendelkezniük kell. 

A különböző listák az oldal aljáról letölthetőek :
- témavázlatos jelentkezés fokozatszerzési eljárásra,
- doktori értekezéssel történő jelentkezés fokozatszerzési eljárásra,
- témavázlatos jelentkezés után doktori értekezés beadása fokozatszerzési eljárásban,
- bírálati eljárásra jelentkezés. 


Témavázlat, doktori értekezés, DOI, tézisfüzet, publikációs követelmények

A doktori értekezés témavázlata tartalmazza a doktorjelölt nevét, az értekezés címét (kisebb módosításokra később lesz lehetőség), a kutatási téma rövid leírását, az elvégzett kutatómunkát, a kitűzött célokat. Terjedelme kb. 2-6 oldal.
2020. nyarától csak 2 kötött példányban  kell leadni a doktori értekezést. A külső borítón szerepel a "Doktori értekezés" vagy "Doktori disszertáció", ill. angol nyelvű értekezés esetén ennek angol megfelelője, továbbá az évszám, valamint a szerző neve. A belső borító tartalmazza ezeken túl az értekezés címét, az Egyetem és a Kar nevét, a doktori iskola és doktori program nevét, vezetőinek nevét, tudományos fokozatát és beosztását, valamint a témavezető nevét, tudományos fokozatát és beosztását. A doktori értekezés szerkezete a hagyományos mintát követi (BSc, MSc szakdolgozat), tartalmaz angol és magyar nyelvű összfoglalót. Az elektronikus adathordozón szereplő doktori értekezés pdf-nek és a nyomtatott értekezésnek azonosnak kell lennie. Eltérés esetén a doktori avatásra nem kerülhet sor, amíg az értekezéssel megegyező pdf nem érkezik be a hivatalba. (EDSZ 76. paragrafus (8) bekezdés).

A DOI (Digital Object Identifier) azonosító igényléséhez a lap alján található adatlapot ("Adatlap a doktori értekezés nyilvánosságáról DOI azonosítóval") kell kitölteni és .doc formátumban (aláírás nélkül) az ügyintézőnek emailben megküldeni, 5-5 magyar és angol nyelvű kulcsszóval. A DOI azonosítót a doktori értekezés belső címlapján kell feltüntetni. Az aláírt DOI adatlap az adathordozón külön fájlként szerepel.

A Doktori Szabályzat CCV/2021. (XII. 15.) Szen. sz. határozattal történő módosítása értelmében a 2022. szeptember 1-jét követően benyújtandó doktori értekezések irodalomjegyzékében minden lehetséges esetben meg kell adni a hivatkozott dokumentumok DOI-azonosítóját is.

A doktori értekezéssel együtt be kell adni legalább kettő, a doktori értekezés témájából készült, legalább közlésre elfogadott, a doktori iskola elvárásainak megfelelő publikációt. A közlési helyek listájával, impakt faktor kérdéssel kapcsolatban a doktori iskola vezetőjénél ill. a doktori program vezetőjénél kell érdeklődni. Az elsőszerzős/társzserzős követelmény a doktori iskola működési szabályzatában szerepel ( www.doktori.hu)

tézisfüzet maximum 10 oldal terjedelmű. A tézisfüzet borítója megegyezik az értekezés belső borítójával, természetesen "Doktori értekezés" helyett pl. "Dokori értekezés tézisei" a címe. A tézisfüzet végén szereplő publikációs lista elején elkülönítve szerepelnek az értekezés témájából készült cikkek.


Doktori szigorlat

A doktori szigorlatot egy főtárgyból és két melléktárgyból kell letenni. A fő- és melléktárgyak listáját  a doktori iskolák működési szabályzata tartalmazza (lsd. www.doktori.hu). Főtárgynak csak főtárgyat lehet választani, a melléktárgy választható a mellék- és a főtárgyak listájából is. A doktori szigorlat időpontját a doktorjelölt egyezteti a vizsgáztatókkal, termet is ő foglal a kari Tanulmányi Hivatal honlapján, és a szigorlat napja előtt minimum 3 héttel ezeket az adatokat megküldi emailben az ügyintézőnek, továbbá megkéri a vizsgáztatókat, hogy aláírásukkal vagy emailjükkel jelezzék az ügyintéző felé, hogy az időpont és a helyszín megfelelő számukra. A doktori szigorlat nyilvános, arról jegyzőkönyv készül, az eredményt a doktorjelölttel közölni kell.


Bírálás, doktori védés

A bírálók szorgalmi időszakra eső két hónapot kapnak a bírálat elkészítésére. A két bírálatot postai úton, kísérőlevéllel kapja meg a doktorjelölt. Ennek a kísérőlevélnek a kézhezvételétől számított két hónapon belül kell a védésre sort keríteni. (A július és az augusztus nem része a 2 hónapos védési időszaknak). A védés szervezése megegyezik a szigorlat szervezésével. A védés napján a bírálóbizottságból egy tag és még egy bíráló hiányozhat.  Legkésőbb egy héttel a védés napja előtt el kell küldeni emailben mindkét opponensnek a  bírálatokban feltett kérdésekre adott válaszokat, valamint a titkár részére az E sz. 3. személyben megírt, fél/háromnegyed oldalnyi, felolvasható tudományos önéletrajzot. A doktori védésről jegyzőkönyv készül, annak eredményét ki kell hirdetni.


A PhD fokozat odaítélése, avatás

Sikeres védést követően a fokozat odaítélését először a Természettudományi Doktori Tanács tárgyalja, majd az Egyetemi Doktori Tanács hozza meg a végső döntést. Az EDT közel 2 havonta ülésezik. Az EDT határozatát angol és magyar nyelven a EDT titkársága postázza a doktorjelölt értesítési címére. Avatásra ezt követően várhatóan 3-4 hónappal később kerül sor. A doktori oklevelet személyesen, avatás keretében lehet átvenni. Az avatás előtt 3-4 héttel értesítést kap a leendő doktor az avatás részleteiről az Oktatái Igazgatóságtól. Aki nem tud az adott avatáson részt venni, átveheti a doktori oklevelét egy későbbi avatáson is. A Dr. címet a doktori avatást követően lehet használni. A név átírásához is (személyi, útlevél, jogosítvány stb.) szükséges a doktori oklevél.


Jelentkezés dokumentumai

Doktori eljárásra jelentkezés dokumentumai (checklist), .pdf formátumban bekérve 

        jelentkezési lap bírálati eljárásra........................................................................................... a

abszolutórium igazolás ........................................................................................................ a

nyelvismeret igazolása ......................................................................................................... a

önéletrajz ............................................................................................................................ a

MSc+BSc diploma.......................................................... .................................................... a

DOI adatlap kitöltve........................................................ .................................................... a

erkölcsi bizonyítvány/ELTE munkáltatói ig........................................................................... a

MTMT-s publikációs lista .................................................................................................... a

publikációk ......................................................................................................................... a

egy oldalas összefoglaló (angol ÉS magyar) .......................................................................... a

doktorandusz nyilatkozata.................................................................................................... a

a témavezető és programvezető nyilatkozata az értekezés benyújtásáról .................................. a

témavezetői vélemény/házivédés..................................... .................................................... a

doktori értekezés (elektronikus és 2 kötött példány)............................................................... □

tézisfüzet (egy angol és egy magyar nyelven, elektronikus és fizikai példány)......................... □

elektronikus adathordozó (2 db, minden dokumentummal)…………...................................... □

angol nyelvű disszertáció beadására/angol nyelvű eljárásra vonatkozó engedély DI-től…………..□

hibalista............................................................................................................... …………..□

Figyelem! A DOI azonosítószámnak a benyújtott értekezés első oldalán kell szerepelnie. Ennek hiányában un. hibalista csatolandó. Az értekezésbe NE fűzzön bele aláírt dokumentumot! A fizikai példányok a Könyvtárba kerülnek, a többi archiválva lesz.

A Doktori Szabályzat CCV/2021. (XII. 15.) Szen. sz. határozattal történő módosítása értelmében a 2022. szeptember 1-jét követően benyújtandó doktori értekezések irodalomjegyzékében minden lehetséges esetben meg kell adni a hivatkozott dokumentumok DOI-azonosítóját is. Ezt minden disszertációnak teljesítenie kell ahhoz, hogy a disszertáció DOI-azonosítóját fenti dátumtól biztosító CrossRef ügynökség követelményeinek megfeleljen

Az eljárás megindítása 65. § e) a szakmai önéletrajzot és publikációs jegyzéket. Publikációként csak olyan közlemény vehető figyelembe, amely az Egyetem publikációs tevékenységének nyilvántartásáról szóló rektori utasítás szerint a MTA bibliográfiai adatbázisában megtalálható; (6/2012. (II.23.) rektori utasítás)