Félidőben az ENeRAG

2020.04.15.
Félidőben az ENeRAG
Az ELTE konzorciumi vezetésével 2018 októberében indult ENeRAG H2020 projekt nemzetközi kiválósági hálózatépítés révén erősíti az ELTE TTK kutatási és innovációs kapacitását a felszínalatti fluidumok területén. Az elmúlt hónapokban újabb tanulmányutakat, nemzetközi hallgatói versenyt, konferenciaszekciót szerveztek, tanulmányokat jelentettek meg neves szaklapokban. 

Az ENeRAG H2020-Widespread-Twinning projekt sikeres egy évét követően is számos esemény és rendezvény került megvalósításra, melyekkel az ELTE geofluidomokkal foglalkozó PhD hallgatói, kutatói és oktatói újabb lépéseket tettek a projekt legfőbb célkitűzéseinek elérése érdekében. A projekt már számos nemzetközi konferencián szervezett sikeres szekciót, idén januárban például geotermikus témában az Oslo-ban megrendezésre került 34. Nordic Geological Winter Meeting találkozó keretében. 

Hallgatói versenyek és kurzusok

Az ENeRAG a Hidrogeológusok Nemzetközi Szervezetének Regionális felszínalatti vízáramlási bizottságával (RGFC-IAH) és az ELTE Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékén működő Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúrával karöltve elindította hallgatói versenyének nemzetközi fordulóját. A geofluidumok témakörében 10 különböző országból (Kína, Egyiptom, Hollandia, Nigéria, Nepál, Irán, Dél-Korea, Uganda, India és USA) jelentkezett kétfős csapatok mérték össze tudásukat egy online teszt keretében, ahonnan az 5 legjobb csapat továbbjutott a második fordulóba. Ennek keretében a hallgatók a felszínalatti vizekkel kapcsolatos, társadalmi szempontból is fontos témaköröket mutatnak be rövid videók formájában. 


 A háromnapos nemzetközi rövid kurzus résztvevői

Februárban az ELTE hallgatói és oktatói egy háromnapos nemzetközi rövid kurzus keretében szerezhettek korszerű ismereteket a fluid-kőzet kölcsönhatások izotóp-geokémia témakörében. A kurzuson a szakmában méltán híres előadók adták át tudásukat a nemzetközi hallgatóságnak. Hugh O’Brien, Yann Lahaye és Molnár Ferenc a Finn Geológiai Szolgálattól, Holly Stein a Colorado State University-ről, Pécskay Zoltán az MTA Atommagkutató Intézetből, Demény Attila pedig a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézetéből érkezett. A kurzus legfőbb célja az volt, hogy bemutassák a legújabb izotóp-geokémiai technológiákat, valamint hogy szemléltessék alkalmazásukat a hidrotermás rendszerek kutatása során.

Hallgatói csereprogramok

Február és március között egy 50 napos hallgatócsere keretében Szijártó Márk PhD hallgató a finnországi Espoo-ba utazott, ahol a GTK kutatóival együttműködve bővíthette ismereteit az alacsony entalpiájú energiafelhasználás módszereiről. A tanulmányút során Márk csatlakozott a finn COMSOL modellező csoporthoz, ahol a felszínalatti vízáramlás által vezérelt advektív hőtranszportot tanulmányozták. 

Szijártó Márk a GTK-nál

Szabó Zsóka doktorandusz hallgató egy kéthónapos csereprogram keretében Milánóba látogatott, ahol hallgatónk a vadózus zóna modellezésének alapjaival ismerkedhetett meg az UMIL kutatói segítségével. A hallgatócsere során valós esettanulmányokon keresztül vizsgálták a Milánóban és környezetében kiépített MAR (Managed Aquifer Recharge - célzott felszínalatti víz utánpótlás)  rendszerek működését, valamint numerikus modellezéssel elemezték a lehetséges vízellátási forgatókönyveket a magyarországi Duna-Tisza közi területre vonatkozóan. 

Szabó Zsóka az UMIL-ban

A koronavírus mindkét PhD hallgató külföldi tartózkodását érintette. Az intézetekben elvégzett tanulmányaik és kutatásaik teljesítése után helyi home office-ban, majd Magyarországra hazatérve zárták le a projekthez kapcsolódó feladataikat.

A projekt menedzsere, Erhardt Ildikó részt vett az Európai Bizottság által, Brüsszelben szervezett Widening Day eseményen, mely kiváló alkalom volt egyéb projektek képviselővel való kapcsolatfelvételre, és lehetőségeket nyitott új együttműködések megalapozására is.

A munka folytatódik

A projekt résztvevői folyamatosan dolgoznak a geofluidumok témakörébe illeszkedő publikációkon, melynek eredményeképpen eddig 4 magas minősítésű folyóiratokban közzétett cikk jelent meg, és jelenleg további 11 publikáció elkészítése van folyamatban.

A COVID-19 vírus következményei a projekt eseményeire is jelentős hatást gyakorolnak,

hiszen a kiválósági hálózatépítés és kapacitás fejlesztés alapja a nemzetközi konferenciákon, workshopok-on, továbbképzéseken való részvétel és a hallgatócsere. Így a projekt legtöbb jövő félévre tervezett eseménye, beleértve az eredetileg 2020. július 8-10 között az ELTE-re tervezett Geofluids Symposium-ot is, elhalasztásra került. 

 

A projekt eseményeiről további információ, illetve a harmadik hírlevél az enerag.elte.hu honlapon található.