Jövőformáló tudomány

2020.09.29.
Jövőformáló tudomány
A Magyar Tudományos Akadémia 2020 novemberében 17. alkalommal rendezi meg a hazai tudományos élet kitüntetett eseményét, a „Magyar Tudomány Ünnepe 2020” című országos és határon túli programsorozatot, amelynek idei mottója a „Jövőformáló tudomány”.

A kiemelt programok egyfelől az újtípusú koronavírus-járvány okozta helyzetből való kiutat vázolják a tudomány eszközeivel, másfelől az életminőség fenntartását célzó tudományos kutatás rendszerszerű tevékenységét ismertetik, és az átütő tudományos felfedezéseken keresztül kívánnak irányt mutatni a társadalom és a döntéshozók számára a várható jövőképről.

Az idei rendezvénysorozat kiemelt értékként hirdeti a tudomány rendszerközpontú szemléletét, amely lehetővé teszi, hogy amennyiben a tudomány időnként szükségszerűen meghaladja a korábbi eredményeit, alkalmazkodni lehet hozzá társadalmi szinten is. Ez a rendszerközpontú szemlélet jelenti többek között a tudomány stabilitását a társadalom számára, és ezáltal teremt időtálló értéket a tudományos eredményeket felhasználók számára.

A tudományünnep másik kitüntetett célja, hogy hangsúlyozza a perspektívaváltás létjogosultságát

az új tudományos módszerek és a paradigmaváltással együtt járó szemléletváltozás kialakításában.

Napjainkban nem elegendő a közeljövő eredményeit előrevetíteni, mert a fenntarthatóság nagyobb távlatokban mérhető. Ez a felelős tevékenység folyamatos együttműködést feltételez és kíván az egyetemek, a tudományos szervezetek, a kutató- és fejlesztő hálózati intézmények, az ipari kutatóhelyek és a kormányzati szervek képviselői között, összhangban az MTA küldetésével.

A tudományünnep további célja, hogy azt az értékrendet hirdesse, miszerint az anyanyelvre épülő, versenyképes tudás megteremtése a nemzeti összetartozás alapja, a fejlődés szempontjából tekintve nemzeti érdek, melynek elősegítése kitüntetett célkitűzése az Akadémiának.

A mottó a kutatói pálya legfőbb motivációját is hangsúlyozza, a kutatói tevékenységnek azokat az eredményeit hozza a fiatalok látóterébe, amelyekkel kivételes esetben megváltoztathatják az emberek életét.

Kiemelt témakörök

 1. az aktuális víztudományi kérdésekre vonatkozó megoldási alternatívák a döntéshozókkal együttműködésben;
 2. az 5G-sugárzás komplex egészségügyi, társadalmi, technológiai, fizikai hatása;
 3. kutatónők a járvány frontvonalában;
 4. alapkutatás–fejlesztés–innováció kapcsolata a vakcinatervezésben;
 5. az emberiség történetét meghatározó nagy járványok;
 6. hálózatmodellek a koronavírus-járvány kivezetésének szolgálatában;
 7. a környezet és a gazdaság szimbiózisának lehetőségei és kihívásai a járványhelyzet után;
 8. a digitalizált oktatás jelene és jövője;
 9. az anyanyelvi megértés elmélyítésének lehetőségei;
 10. a napkitörések vizsgálata és lehetséges hatásuk a földi infrastruktúrára a jövőben

Jelentkezés az online programsorozatra

A pandémiára vonatkozó, jelenleg hatályos kormányzati óvintézkedések alapján az MTA kiemelt MTÜ-rendezvényeit online módon szervezi meg.

Kérjük, amennyiben a programsorozatba illeszkedő rendezvényt szerveznek, illetve szeretnének csatlakozni ezen országos eseménysorozathoz, töltsék ki az alábbi regisztrációs lapot, és küldjék el a tudomanypolitika@rk.elte.hu és a sajto@ttk.elte.hu e-mail címekre, 2020. október 7-ig.

Magyar Tudomány Ünnepe - dokumentumok
Magyar Tudomány Ünnepe - Regisztrációs lap
Kitöltési útmutató a programok regisztrálásához
Magyar Tudomány Ünnepe - Meghívó
Előadói ppt sablon
Magyar Tudomány Ünnepe logó (png)
Magyar Tudomány Ünnepe logó (pdf)

Az MTA nem írja elő a programok megrendezésének módját, így a mindenkor hatályos kormányzati és egyetemi járványügyi előírásokra tekintettel válasszák meg, hogy személyes jelenléttel, vagy online formában megtartott programmal jelentkeznek. Személyes rendezvényt csak akkor szervezzenek, hogyha be tudják tartani a JOKT előírásait, illetve azt is vegyék figyelembe, hogy novemberig még változhatnak a követendő járványügyi óvintézkedések és szabályok.

Amennyiben az online programok esetén informatikai segítségre van szükségük, az Informatikai Igazgatóság biztosítja a szükséges informatikai háttértámogatást. Az erre vonatkozó igényt is a fenti e-mail címeken lehet jelezni. 

A rendezvénysorozathoz való csatlakozás feltételei

 • kizárólag a 2020. november 4. és 30. között megvalósítandó, a rendezvénysorozat koncepciójához igazodó programok feltüntetése a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvényeként;
 • a programok internetes elérhetőségének megadása (pontos elérési útvonallal);
 • a rendezvény (szervező intézmény) honlapján, a rendezvényeken a Magyar Tudomány Ünnepe arculati elemeinek felhasználása.

A kapcsolódó rendezvények befogadása a fejezetszerkesztő felelőssége, ezért a leadott program-javaslatok előzetes áttekintését követően az ELTE Tudománypolitikai Iroda továbbítja a programsorozatba illeszkedő, pontos internetes elérési útvonallal megadott eseményeket a Magyar Tudományos Akadémia részére.

Az MTA fenntartja magának a moderálás jogát abban az értelemben, hogy az előírt kritériumoknak nem megfelelő programokat nem jeleníti meg honlapján, illetve a Magyar Tudomány Ünnepe arculati elemeinek használatát más, a programsorozathoz nem kapcsolódó eseményeken, rendezvényeken nem engedélyezi.

A Magyar Tudomány Ünnepe 2020. évi eseményei várhatóan október közepétől érhetőek el a www.tudomanyunnep.hu illetve a www.mta.hu/tudomanyunnep címen.