Különleges műszerrel bővült az ELTE TTK

2020.05.16.
Különleges műszerrel bővült az ELTE TTK
Rendkívül értékes és ritka tömegspektrométerrel gazdagodott az ELTE Kémiai Intézete a Szint Plusz Kiválósági Program keretében. A világszinten egyedülálló műszer segítségével kutatóink minden eddiginél pontosabban tudják elvégezni többek között a gyógyszerhatóanyagok és a peptid- illetve fehérje típusú molekulák szerkezetvizsgálatát az új, Cornides István fizikusról elnevezett laboratóriumban.

A gyógyszerkutatás és fejlesztés az egyik legösszetettebb folyamat, amely alapkutatási és alkalmazott kutatási tevékenységek összhangját igényli. Ezen a területen a szerkezetkutatókra is egyre összetettebb feladatok hárulnak mind a kismolekulás szintézis, mind a modern terápiákat lehetővé tevő, fehérjealapú gyógyszerek fejlesztésének területén.

A biológiai gyógyszerek szerkezetvizsgálata kizárólag a legkorszerűbb műszeres módszerekkel valósítható meg. Például a COVID-19 vírusfertőzés kezelésében ígéretesnek mutatkozó monoklonális ellenanyagok vizsgálata, valamint a fejlesztés alatt lévő peptid- illetve fehérje típusú molekulák részletes szerkezeti jellemzése is ilyen műszerrel végezhető el.

Szintetikus kémiai kutatások az ELTE-n

Az ELTE kémikusai évtizedek óta folytatnak aktív szintetikus kutatást kémiai, biológiai és anyagtudományi területeken. A 2019-ben elindult ELTE Szint Plusz Tématerületi Kiválósági Program célja éppen a szintetikus kapacitások további fejlesztése és bővítése, a hatékonyabb és eredményesebb kutatási és fejlesztési munka érdekében. A Perczel András akadémikus által vezetett program kulcsfontosságú beruházása volt egy olyan új szerkezetkutatási laboratórium létrehozása, amely lehetőséget ad akár a kisméretű szerves vegyületek és hatóanyagok elemzésére, akár az összetett szerkezetű peptidkonjugátumok, makromolekulák és fehérjék vizsgálatára. A biologikumok esetén különösen nagy jelentősége van például a fehérjeglikozilációnak, amely a terápiás hatást befolyásoló, változatos szerkezetű molekulák együttes jelenlétét eredményezi. A beszerzett új műszer alkalmas akár ilyen komplex szerkezetű hatóanyagok elemzésére is.

Lépéselőnyben

Az új laboratóriumba unikálisnak számító műszer, egy ciklikus ionmobilitás tömegspektrométer került, amely gyors és nagy pontosságú elemzéseket tesz lehetővé. A csúcstechnológiás berendezés emellett olyan speciális méréstechnikai megoldásokat is kínál, amelyekkel az elemzések részletessége, a mérési eredmények minősége tovább növelhető.

Az új laboratórium a kutatás-fejlesztés mellett hallgatóink számára is elérhető lesz

annak érdekében, hogy tanulmányaik során tapasztalatot szerezhessenek ezen a gyorsan fejlődő szerkezetkutatási területen. A forradalmian új technológiára épülő műszer az elsők között - a világon a hetedikként - került beszerzésre az ELTE Kémiai Intézetében.

Cornides István Tömegspektrometria Laboratórium

A laboratórium az ELTE korábbi munkatársa, Cornides István nevét viseli. Magyarországon Cornides István úttörő szerepet játszott a tömegspektrometriás kutatások elindulásában, az 1950-es évek elején elsőként épített az országban tömegspektrométert. Születésének századik évfordulóján - a család és a Magyar Kémikusok Egyesülete Tömegspektrometriai Társaság támogatásával - az ELTE TTK új laboratóriuma az ő nevét vette fel. A Cornides István Tömegspektrometria Laboratórium vezetője Dr. Schlosser Gitta kémikus, az ELTE Analitikai Kémiai Tanszék egyetemi adjunktusa.

Cornides István (1920-1999) egyetemi tanár, fizikus, a hazai tömegspektrometria megteremtője. A felvidéki Komjáton született, aki saját erejéből a tömegspektrometria világszerte ismert kutatójává küzdötte fel magát.  Magyarországon elsőként épített rádiófrekvenciás tömegspektrométert és kidolgozta annak optikai modelljét, vizsgálta az ionforrásban lejátszódó folyamatokat, amelyek a mérési eredményeket alapvetően meghatározzák. Az 1956-os forradalom alatt az ELTE Természettudományi Kara Forradalmi Bizottságának elnökévé választották. 1990-ben az ELTE rehabilitálta és címzetes egyetemi tanári titulust adományoztak részére. 
Az MKE Tömegspektrometriai Társaság örökös tiszteletbeli elnöke, Cornides István emlékére megalapította a Cornides István Tudományos Díjat, amelyet a tömegspektrometria területén kiemelkedő eredményt elérő magyar kutató, oktató kaphat. 

A Kémiai Intézet új laboratóriuma lehetőséget ad a régióban egyedülálló mérési lehetőség kipróbálására és alkalmazására a módszer iránt érdeklődő kutatók és cégek számára. Az ionmobilitás elválasztással kombinált tömegspektrometriás mérések nem igényelnek speciális ismereteket, a műszer működését bármely, a tömegspektrometriában gyakorlott kutató könnyen elsajátíthatja. 


A Cornides Laboratórium munkatársai a tetris challenge kapcsán mutatták meg legfontosabb eszközeiket.

Schlosser Gitta kémikus, az ELTE Analitikai Kémiai Tanszék egyetemi adjunktusa. 2001-ben kapott vegyész diplomát az ELTE-n, PhD-fokozatát 2005-ben szerezte meg summa cum laude minősítéssel.  2001 és 2004 között az MTA Kémiai Kutatóközpont Tömegspektrometriai Osztályán, később az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoportjában dolgozott tudományos segédmunkatársként, végül tudományos munkatársként. Kutatási területei a tömegspektrometria biokémiai és szerves kémiai alkalmazásai, természetes és szintetikus szerves vegyületek szerkezetvizsgálata, fehérjék poszt-transzlációs módosítása, proteomikai és klinikai diagnosztikai kutatások, valamint kismolekulák és makromolekulák nem-kovalens kölcsönhatásai és fémionkötő sajátságai.

Kapcsolódó cikkek

Cornides István Tömegspektrometria Laboratórium

Cornides István Tömegspektrometria Laboratórium

0

/

0

0

/

0